Ako tijekom telefonskog razgovora ili preslušavanja govorne pošte ne čujete sugovornika ili ako zvuk na iPhone uređaju nije jasan

Saznajte što učiniti ako glas osobe ne čujete jasno, ako se čuje pucketanje ili ako prilikom poziva ili preslušavanja govorne pošte na iPhone uređaju imate problema s kvalitetom zvuka.

Glasnoća i prijamnik na iPhone uređaju

Pojačavanje glasnoće

Dok je poziv aktivan, tipkama za glasnoću prilagodite glasnoću. Nakon pritiska na gumbe za glasnoću provjerite prikazuje li se na zaslonu pokazatelj glasnoće.

Provjera veza

Ako su na iPhone priključene slušalice, kroz prijamnik iPhone uređaja neće se čuti zvuk niti ćete moći koristiti zvučnik. Slijedite ove upute te nakon svakog koraka provjerite je li problem otklonjen.

  1. Provjerite je li u priključak za slušalice ili priključak za priključnu stanicu priključen neki uređaj.
  2. Dodirnite Postavke > Bluetooth te isključite Bluetooth.

Čišćenje prijamnika

Prijamnik iPhone uređaja neće pravilno funkcionirati ako je blokiran ili prljav.

Slijedite ove korake i nakon svakog provjerite je li problem otklonjen:

  • Provjerite da ništa ne blokira prijamnik, primjerice futrola ili zaštita za zaslon.
    Ako imate novi iPhone, uklonite plastičnu foliju s prednje i stražnje strane uređaja.
  • Provjerite je li otvor prijamnika nečime zaklonjen ili prljav. Po potrebi otvor prijamnika očistite čistom, malom, mekanom četkom. Pazite da četka bude čista i suha.
  • Dok je poziv aktivan, uključite zvučnik. Ako i dalje nema zvuka, problem je možda mreža ili prijam. Pokušajte ponovno nazvati kasnije ili s druge lokacije.

Ponovno pokretanje i ažuriranje

  1. Ponovno pokrenite iPhone i ponovno izvršite testiranje.
  2. Ako i dalje nema zvuka ili je njegova kvaliteta loša, ažurirajte svoj iPhone na najnoviju verziju sustava iOS.

Dodatna pomoć

Ako ste već isprobali sve gore navedeno, a zvuka i dalje nema ili je njegova kvaliteta na vašem iPhone uređaju loša, obratite se Appleovoj podršci.

Saznajte što učiniti ako vam tijekom poziva ne radi mikrofon ili vas sugovornici ne čuju.

Datum objave: