Ako ne čujete zvuk iz zvučnika iPhone, iPad ili iPod touch uređaja ili ako je zvuk izobličen

Saznajte što učiniti ako ne čujete jasno sugovornikov glas, ako čujete pucketanje, statiku ili postoji problem s kvalitetom zvuka.

Učinite sljedeće

  1. Ako vaš uređaj ima prekidač za zvono ili isključenje zvuka, pomaknite ga prema naprijed – prema zaslonu uređaja – tako da se narančasti dio ne vidi. Ako upotrebljavate iPad, također možete prijeći prstom od gornjeg desnog kuta prema dolje da biste otvorili Kontrolni centar i provjerili je li mod tihog rada isključen. 
    Prekidač za zvono ili isključenje zvuka na iPhone uređaju
  2. Otvorite Postavke > Fokus > Zabrana ometanja i provjerite je li isključena postavka Zabrana ometanja.

Obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku

Ako ste provjerili postavke zvuka, a uređaj i dalje ima problema sa zvukom, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku kako biste razgovarali o mogućnostima servisa.

Ako želite sami isprobati više koraka

Ako želite, evo još nekoliko koraka koje možete sami isprobati. Nakon što ste slijedili ove korake, možda ćete se i dalje morati obratiti Appleovoj službi za korisničku podršku kako biste razgovarali o mogućnostima servisa.

  1. Uklonite sve zaštite zaslona, folije ili maske s uređaja. 
  2. Provjerite je li otvor zvučnika prljav ili nečime zaklonjen. Samo na iPhone uređaju provjerite je li prijamnik blokiran ili prljav. 
  3. Prema potrebi otvor zvučnika ili prijamnika očistite malom, mekanom četkom. Pazite da četka bude čista i suha.
  4. Otvorite Postavke > Zvukovi (ili Postavke > Zvukovi i vibracija) pa nekoliko puta povucite kliznik Zvono i alarmi naprijed-nazad. Ako ne čujete zvuk ili ako je tipka zvučnika na klizniku Zvono i alarmi zatamnjena, zvučnik će možda biti potrebno servisirati.
  5. Ako čujete zvuk, pokušajte uputiti poziv putem iPhone uređaja i uključite zvučnik. Na iPad ili iPod touch uređaju uputite FaceTime poziv. Ako i dalje nema zvuka ili čujete statiku ili pucketanje, problem je možda u mreži ili prijemu. Pokušajte ponovno uputiti poziv kasnije ili s druge lokacije.

FaceTime nije dostupan u svim državama ni regijama.

Datum objave: