Ako se iCloud privjesak ključeva ne može uključiti ili sinkronizirati

Saznajte što učiniti ako trebate pomoć s iCloud privjeskom ključeva.

Provjerite prekide rada na stranici statusa sustava

Ako ne postoji problem u vezi sa statusom sustava, pokušajte ove korake:

Ako ne vidite stavke iCloud privjeska ključeva

Nekoliko je potencijalnih razloga zbog kojih ne možete pronaći podatke sa svojeg iCloud privjeska ključeva.

Jeste li obnovili iz iCloud sigurnosne kopije, a zatim primijetili da nedostaju stavke iCloud privjeska ključeva?

Stavke iCloud privjeska ključeva nisu dio iCloud sigurnosne kopije jer se već nalaze u oblaku. Da biste provjerili je li iCloud privjesak ključeva uključen:

  • Na iPhone ili iPad uređaju: dodirnite Postavke > [vaše ime] > iCloud > Lozinke i Privjesak ključeva.
  • Na Mac računalu: odaberite Apple izbornik  > Postavke sustava (ili Postavke sustava), kliknite svoje ime (ili Apple ID), a zatim kliknite iCloud. Provjerite jesu li Lozinke i Privjesak ključeva (ili Privjesak ključeva) uključeni.

Jeste li isključili iCloud privjesak ključeva na svim uređajima?

Ako jeste, vaš je iCloud privjesak ključeva uklonjen iz oblaka. Ako ste odlučili izbrisati stavke privjeska ključeva s vaših uređaja pri isključivanju iCloud privjeska ključeva, vaš je privjesak uklonjen i s tih uređaja. Potrebno je podesiti iCloud privjesak ključeva i ponovno dodati stavke.

Ako isključite iCloud privjesak ključeva na svim svojim uređajima i odlučite lokalno izbrisati iCloud privjesak ključeva na svim svojim uređajima, time se brišu i vaši podaci o privjesku ključeva s iCloud poslužitelja.

Jeste li na Mac računalu koristili Pristup privjesku ključeva za resetiranje iCloud privjeska ključeva?

Ako je odgovor da, macOS je izbrisao stavke iCloud privjeska ključeva. Pokušajte ponovno postaviti iCloud privjesak ključeva. Ako trebate ponovno postaviti Mac privjesak ključeva, prije ponovnog postavljanja macOS privjeska ključeva privremeno onemogućite iCloud privjesak ključeva putem iCloud postavki.

 

Ako je iCloud privjesak ključeva uključen, ali Safari ne sprema niti automatski ispunjava podatke o računu ili kreditnoj kartici

Ako Safari automatski ne ispuni nazive računa, lozinke, povezne ključeve ili kreditne kartice ili ne zatraži njihovo spremanje, provjerite imate li na svojim uređajima najnoviju verziju sustava iOS, iPad OS ili macOS.

Ako problem i dalje postoji, slijedite ove korake da biste provjerili postavke automatskog ispunjavanja i privatnog pretraživanja na uređaju.

Na iPhone i iPad uređaju

  • Za nazive računa i lozinke: idite na Postavke > Lozinke > Opcije lozinke. Zatim provjerite je li uključena Auto ispuna lozinki.
  • Za podatke o kreditnoj kartici: idite na Postavke > Safari > Auto ispuna. Provjerite je li uključena opcija Kreditne kartice.
  • Isključite Privatno pretraživanje: otvorite Safari. Ako je navigacijska traga u pregledniku Safari crna ili tamna umjesto bijela ili svjetlosiva, isključite Privatno pretraživanje. Safari ne sprema nazive računa i lozinke kada je uključeno Privatno pretraživanje. 

Još uvijek trebate pomoć s automatskim ispunjavanjem podataka o kreditnoj kartici? U pregledniku Safari dodirnite polje kreditne kartice, zatim dodirnite opciju „Auto ispuna kreditne kartice“ iznad tipkovnice.

Na Mac računalu sa sustavom OS X Mavericks ili novijim

  1. Odaberite Safari > Postavke (ili Postavke), a zatim kliknite Auto ispuna.
  2. Provjerite je li odabrana opcija „Korisnička imena i lozinke“. Za podatke o kreditnoj kartici: provjerite je li odabrana opcija Kreditne kartice.
  3. Pogledajte jeste li uključili Privatno pretraživanje. Safari ne sprema nazive računa i lozinke kada je uključeno Privatno pretraživanje.

Još uvijek trebate pomoć s automatskim ispunjavanjem podataka o kreditnoj kartici? U pregledniku Safari kliknite polje kreditne kartice da biste vidjeli poruku u kojoj se od vas traži odabir kreditne kartice koju želite koristiti s iCloud privjeskom ključeva.

Ako Safari ne sprema lozinku za neko od web-mjesta koje koristite

Neka web-mjesta zahtijevaju da se lozinke ne spremaju. Safari na takvim web-mjestima neće spremati niti automatski ispunjavati nazive računa, lozinke i povezne ključeve.

Datum objave: