iOS: kako smanjiti učestalost potpune sinkronizacije ili ponovnog učitavanja podataka s računa za Exchange

E-pošta, kalendari i kontakti iz sustava Exchange mogu se neočekivano ponovno učitati na iOS uređaj. Uzrok tomu često je niz HTTP 500 pogrešaka koje iOS uređaj prima kao odgovor na klijentske zahtjeve vezane uz ActiveSync. Saznajte kako otkloniti tu poteškoću.

Vaš iOS uređaj mogao bi neočekivano ponovno učitati sve podatke s računa za Exchange ako naiđe na opetovane HTTP 500 pogreške. 

Pogreška 500 jest kod statusa HTTP poslužitelja koji pokazuje da se na poslužitelju pri obradi vašeg zahtjeva dogodilo nešto neuobičajeno, ali nema dovoljno podataka bi se objasnio uzrok. iOS opetovane pogreške 500 tumači kao znak da nešto nije u redu s poslužiteljem te da se više ne može pouzdati u valjanost podataka prethodno pohranjenih u pričuvnu memoriju. Pri sljedećem uspješnom povezivanju klijentskog uređaja s poslužiteljem iOS šalje zahtjev za preuzimanjem svih podataka iz kalendara, kontakata, e-pošte ili bilješki – ovisno o tome za koju je vrstu podataka primio pogrešku 500 – kako bi njima zamijenio podatke u lokalnoj pričuvnoj memoriji iOS klijentskog uređaja.

Kako utvrditi prima li uređaj HTTP 500 pogrešku

U log zapisima servisa ActiveSync bit će zabilježena vrsta pogreške koju prima uređaj. U izvješću će biti navedeno nešto slično sljedećemu:

Event Type: Error
Event Source: Server ActiveSync
Computer: Server
Description: Unexpected Exchange mailbox Server error: Server: [myserver.company.com] User: [user@company.com] HTTP status code: [500]. Verify that the Exchange mailbox Server is working correctly.

Pri prepoznavanju HTTP pogrešaka mogla bi vam dobro doći aplikacija Log Parser Studio.

Inženjeri tvrtke Apple istražuju učestalost ponovnog učitavanja.

Privremena rješenja

Pomoću sljedećih postupaka možete spriječiti dio ponovnih učitavanja podataka s računa za Exchange:

  1. Neka administrator sustava Exchange Server postavi interval signala za povezivanje na 59 minuta. Interval signala za povezivanje jest vremensko razdoblje za koje iOS određuje da mora proteći između upućivanja dvaju ping-signala poslužitelju. Upute za postavljanje intervala signala za povezivanje nalaze se u odjeljku More Information (Dodatne informacije) u ovom članku iz Microsoftove baze znanja.
  2. Neka vaše IT osoblje provjeri je li vremensko ograničenje na svim mrežnim vatrozidima postavljeno na najmanje 30 minuta. Na nekim uređajima zadano vremensko ograničenje može biti i svega nekoliko minuta.
  3. Promijenite sljedeće postavke na iOS uređaju da biste smanjili količinu podataka koja se sinkronizira s uređajem:
    • Smanjite vrijednost postavke "Mail dani za sinkronizaciju".
    • Smanjite vremenski raspon za sinkronizaciju događaja iz kalendara.
    • Smanjite učestalost automatskog dohvaćanja ili prosljeđivanja podataka s poslužitelja na uređaj.

Dodatne informacije

Pri korištenju proslijeđenih obavijesti poslužitelj automatski obavještava iOS kada se u dolaznom sandučiću u sustavu Exchange nešto promijeni. Po primitku takve obavijesti klijentski uređaj šalje zahtjev za preuzimanje novih podataka. ActiveSync klijentu omogućuje i da naznači koje još mape želi nadzirati superponiranjem zahtjeva na ping-mehanizam servisa ActiveSync. Ta ažuriranja putem ping-signala prenose se preko brojnih mrežnih uređaja koji se nalaze između iOS uređaja i sustava Exchange Server (primjerice vatrozida, proxy-poslužitelja, uređaja za uravnoteživanje opterećenja, sustava Hub Transport Server, sustava IIS Server itd.) te mogu utjecati na prolazno vrijeme tih paketa. U ovom se članku svi takvi uređaji nazivaju posrednim poslužiteljima.

HTTP 500 pogrešku iOS uređaj obično dobiva od posrednih poslužitelja. Do pogreške najčešće dolazi kada posredni poslužitelj ne može ostvariti komunikaciju sa sustavom Exchange Server ili je odgovor sustava Exchange posrednim poslužiteljima sporiji od očekivanog. To se može dogoditi kada je Exchange pod velikim opterećenjem pa istekne TTL razdoblje (vremensko ograničenje signala za povezivanje) za odgovor. Postavka vremenskog ograničenja signala za povezivanje (HBI) na posrednom poslužitelju najvjerojatnije je postavljena na kraće razdoblje nego postavka HBI na servisu Exchange ActiveSync.

Kada uređaj započne sinkronizaciju, postavka HBI servisa Exchange ActiveSync postavlja se na određeno razdoblje, u sekundama, koje određuje koliko će dugo uređaj čekati odgovor prije ponovnog pokušaja. Tako, primjerice, postavka HBI od 900 sekundi odgovara razdoblju od 15 minuta.

Exchange Server obično potvrđuje da je zaprimio zahtjev za sinkronizaciju s klijentskog uređaja te pritom vraća i sve eventualne promjene podataka koje čekaju slanje na uređaj. Ako je Exchange Server vrlo zauzet ili posredni poslužitelji ne mogu stupiti u vezu s njime, posredni bi poslužitelji trebali pričekati da istekne vrijeme definirano u postavci HBI na servisu EAS, a tek tada vratiti pogrešku 500.

Kada iOS uređaj primi odgovor s pogreškom HTTP 500, ponovno izdaje zahtjev za sinkronizaciju. Ako kao odgovor ponovno dobije pogrešku HTTP 500, iOS uređaj pokušat će zatražiti sve podatke – iz kalendara, e-pošte, kontakata ili bilješki, ovisno o izvornom zahtjevu za sinkronizaciju. Ako je, primjerice, klijentski uređaj pokušao sinkronizirati korisnikov kalendar sustava Exchange i dobio dvije pogreške 500 za redom, iOS će pri sljedećem uspješnom povezivanju od sustava Exchange zatražiti slanje svih podataka iz kalendara kako bi tim podacima zamijenio one pohranjene u lokalnu pričuvnu memoriju kalendarskih podataka.

Ovaj će se dokument ažurirati kako više informacije postane dostupno.

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ni proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Prilikom korištenja interneta uvijek postoje rizici. Obratite se davatelju usluge da biste saznali više. Nazivi drugih tvrtki i proizvoda mogu biti robne marke svojih vlasnika.

Datum objave: