Appleov logotip s trakom napretka nakon ažuriranja ili obnove iPhone, iPad ili iPod touch uređaja

Nakon ažuriranja sustava iOS, obnove iz sigurnosne kopije ili brisanja iPhone, iPad ili iPod touch uređaja prikazuje se Appleov logotip s trakom napretka.

Prikaz trake napretka na zaslonu uređaja

U tom se slučaju traka napretka može pomicati vrlo sporo ili izgledati kao da se ne pomiče.

Pustite da se na uređaju dovrši postupak ažuriranja, obnove ili brisanja.

Traka napretka prikazuje tijek instalacije. Trajanje postupka ovisi o broju datoteka na uređaju te o tome je li u tijeku brisanje, ažuriranje ili nadogradnja sustava iOS. Ako na uređaju ima malo podataka ili ih uopće nema ili ako pak brišete uređaj, postupak može trajati svega jednu minutu. Ako uređaj sadrži mnogo datoteka, postupak može trajati između nekoliko minuta i jednog sata.

Ako se uređaj vidi na servisu iTunes te možete konfigurirati opcije sinkronizacije i sinkronizirati sadržaj, postupak je gotov. Neka uređaj ostane povezan sa servisom iTunes te pričekajte dovršetak postupka migracije.

Ako ažuriranje provodite bežično, uređaj priključite na izvor napajanja da tijekom postupka ne bi ostao bez napajanja. Ako uređaj ostane bez napajanja, priključite ga na izvor napajanja i uključite da biste omogućili dovršetak postupka ažuriranja ili obnove.

Ako mislite da je ažuriranje zaustavljeno, pritisnite jedan od gumba. Ako vidite poruku o ažuriranju, ažuriranje još uvijek traje.

Ponekad traka napretka može stići do kraja, a zatim krenuti ispočetka.

Traženje pomoći

Ako se ažuriranje ili obnova ne mogu dovršiti ili ako uređaj ne reagira, prisilno ga ponovno pokrenite.

Ako je vaš uređaj u takvom stanju nekoliko sati, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.

Datum objave: