Preuzimanje aplikacija iz trgovine App Store na Mac računalo

Trgovina App Store omogućuje vam da otkrijete aplikacije za Mac računalo koje će vam se svidjeti.

Kako preuzeti aplikacije za Mac računalo

  1. Otvorite aplikaciju App Store.
  2. Pregledajte ili potražite aplikacije koje želite preuzeti.
  3. Kliknite cijenu ili gumb Preuzmi. Ako vidite tipku Otvori umjesto cijene ili tipke Dohvati, već ste kupili ili preuzeli tu aplikaciju.
    Mac računalo na kojem se prikazuje trgovina App Store. Na slici je istaknut gumb Dohvati ispod naziva aplikacije.

Ako se pokraj aplikacije u trgovini App Store umjesto cijene prikazuje gumb Dohvati, aplikacija je besplatna. Preuzimanje te aplikacije neće se naplatiti. Neke besplatne aplikacije u sklopu aplikacije nude sadržaj i pretplate za kupnju. Pretplate i kupnje u sklopu aplikacije omogućuju vam pristup većem broju značajki, sadržaja i još mnogo toga. Saznajte više o kupnjama i pretplatama unutar aplikacije.
 


Kako pronaći aplikacije koje ste kupili

Za otvaranje aplikacija koje ste preuzeli koristite Launchpad. Neke aplikacije mogu od vas zatražiti da prije otvaranja aplikacije preuzmete program Rosetta.

  • Ako vam se željena aplikacija ne prikazuje u Launchpadu, ponovno je preuzmite. Kada ponovno preuzimate aplikaciju, ne morate je ponovno platiti.
  • Ako želite preuzeti aplikaciju koju je u trgovini App Store kupio član vaše obitelji, ponovno preuzmite aplikaciju. Obavezno koristite Dijeljenje s obitelji.
  • Ako koristite Mac računalo s Apple Silicon čipom, neke kupljene aplikacije za iPhone ili iPad uređaj možda ćete moći koristiti i na Mac računalu . Provjerite koristite li Mac računalo s Apple Silicon čipom, pa ponovno preuzmite željenu aplikaciju za iPhone ili iPad na Mac računalo.
     

Ako ne možete pronaći App Store

Potražite App Store na ove dvije lokacije.

Na Docku

Potražite ikonu trgovine App Store na Docku.

Dock na Mac računalu prikazuje oko 20 ikona aplikacija, a na slici je istaknuta plava ikona trgovine App Store. 

Na izborniku pri vrhu zaslona

Ako se ikona ne prikazuje u Docku, na izborniku pri vrhu zaslona računala odaberite Apple  izbornik > App Store.

Pronađite trgovinu App Store na Apple izborniku. 


Datum objave: