Pomoć za značajku dijeljenja unutar doma za iTunes medijateke

Ako koristite značajku dijeljenja unutar doma i ne vidite zajedničke iTunes medijateke na Mac računalu, iOS uređaju ili Apple TV-u, slijedite upute u nastavku.

Prije početka

Na svakom uređaju provjerite jeste li uključili opciju Dijeljenje unutar doma.

1. Provjerite ima li softverskih ažuriranja

Provjerite imate li najnoviju verziju sustava iOS. Dijeljenje unutar doma za aplikaciju Glazba nije dostupno u sustavima iOS 8.4 ni iOS 8.4.1.

2. Korištenje istog Apple ID-a na svim uređajima

Da bi dijeljenje unutar doma funkcioniralo, na svim uređajima morate koristiti isti Apple ID. Apple ID na uređajima možete provjeriti na sljedeći način:

 • Na Mac ili PC računalu otvorite iTunes i pogledajte pod opcijom Datoteka > Dijeljenje unutar doma. Za korištenje drugog Apple ID-a sa značajkom Dijeljenje unutar doma, odaberite Isključi dijeljenje unutar doma, a zatim ponovno postavite značajku Dijeljenje unutar doma.
 • Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju odaberite Postavke > Glazba. Dodirnite Prijava da biste koristili Apple ID s kojim ste trenutačno prijavljeni. Ili dodirnite Koristi drugi Apple ID da biste se prijavili s drugim Apple ID-om.

 • Na uređaju Apple TV 4K ili Apple TV (četvrte generacije) otvorite Postavke > Računi > Dijeljenje unutar doma. Na starijim modelima uređaja Apple TV otvorite Postavke > Računala.

3. Postavljanje Mac računala ili PC-ja u stanje pripravnosti te otvaranje programa iTunes

Provjerite je li računalo koje želite dijeliti ili s kojeg želite pokrenuti streaming sadržaja uključeno i u stanju pripravnosti te je li iTunes otvoren. Ako je program iTunes već otvoren, zatvorite ga i ponovno otvorite.

Ako uz Mac koristite Apple TV, možete ga postaviti tako da aktivira Mac u stanje pripravnosti za usluge kao što je dijeljenje unutar doma. Na Mac računalu idite na Postavke sustava > Ušteda energije. Odaberite Uključi iz pripravnog stanja za pristup mreži. Saznajte više o aktivaciji na zahtjev.

4. Provjera mrežne veze

Ako koristite dijeljenje unutar doma, svi se vaši uređaji moraju nalaziti na istoj kućnoj mreži.

 • Ako imate više od jednog usmjerivača, provjerite jesu li svi uređaji povezani s istim.
 • Ako koristite VPN (Virtual Private Network, virtualnu privatnu mrežu), neka svi uređaji budu na tom VPN-u ili svim uređajima prekinite vezu s njim. 
 • Ako imate mrežu za goste, provjerite nalaze li se svi uređaji na istoj.

5. Ponovno pokretanje i ažuriranje usmjerivača

 1. Isključite usmjerivač i ponovno ga uključite. Pomoć potražite u priručniku za usmjerivač.
 2. Ako koristite AirPort ili Time Capsule, provjerite postoje li firmverska ažuriranja. Ako koristite neki drugi usmjerivač, obratite se proizvođaču i zatražite pomoć.

Dok je usmjerivač isključen, nećete moći koristiti internetske servise kao što je VoIP (Voice over IP) za telefonske pozive, a ostale usmjerivače možda ćete morati resetirati.

6. Provjera postavki za priključke i vatrozide

 1. Ako koristite Mac, otvorite Postavke sustava > Sigurnost i privatnost pa odaberite Vatrozid. Ako vatrozid blokira sve dolazne veze ili dopušta samo osnovne servise, kliknite Opcije vatrozida i uredite postavke.
 2. Ako koristite PC ili pak na računalu ili usmjerivaču imate postavljen drugi vatrozid, provjerite nisu li zatvoreni ili blokirani priključci TCP 3689 i UDP 5342. Zatražite pomoć za sigurnosni softver drugog proizvođača.
 3. Pokušajte pokrenuti streaming dijeljenog iTunes sadržaja s drugog računala ili na drugi uređaj.
 4. Pokušajte uređaje povezati s drugom kućnom mrežom. 
 5. Obratite se pružatelju internetskih usluga ili proizvođaču usmjerivača i zatražite pomoć.

Saznajte više o TCP i UDP priključcima.

7. Dodavanje uređaja i poništavanje ovlasti za dijeljenje unutar doma

Dijeljenje unutar doma možete postaviti za najviše pet računala. Ako ste već postavili pet računala, a želite dodati još jedno, u programu iTunes poništite ovlasti za najmanje jedno računalo. Otvorite Račun ili Trgovina te odaberite Ukloni ovlaštenje za ovo računalo.

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ni proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Prilikom korištenja interneta uvijek postoje rizici. Obratite se davatelju usluge da biste saznali više. Nazivi drugih tvrtki i proizvoda mogu biti robne marke svojih vlasnika.

Datum objave: