Pronađite broj pogreške programa iTunes ili Finder

Kada upotrebljavate Finder ili iTunes, može se dogoditi da se pojave poruke o upozorenju sa specifičnim brojevima pogrešaka. Pronađite šifru pogreške i zatražite dodatnu pomoć.

Ovo je popis najčešćih brojeva pogrešaka. Pronađite šifru pogreške koja se vama pojavljuje da biste saznali što učiniti. Ako se u poruci o upozorenju koja vam se pojavljuje nalazi šifra pogreške s negativnim brojem, zanemarite znak minusa. 

Ako na popisu ne vidite šifru pogreške, isprobajte osnovne korake za razrješavanje pogrešaka s programima Finder i iTunes . Ako se šifra pogreške i dalje prikazuje, zatražite dodatnu pomoć

Ako ne vidite šifru pogreške te pokušavate obnoviti ili ažurirati iPhone, iPad ili iPod touch,pokušajte učiniti sljedeće.

Dodatna pomoć

Datum objave: