Upućivanje telefonskih poziva pomoću značajke Voice over LTE (VoLTE)

Putem uređaja iPhone 6 i novijih pomoću značajke VoLTE možete upućivati pozive visoke kvalitete. Da biste mogli upućivati takve pozive, oba telefona moraju podržavati VoLTE.

Provjera operatera i lokacije

Mogućnost korištenja značajke VoLTE ovisi o nekoliko faktora:

  • o vašoj lokaciji, računu kod operatera i modelu iPhone uređaja
  • o operateru, računu kod operatera, lokaciji i modelu telefona osobe kojoj upućujete poziv

Neki operateri podržavaju VoLTE samo u određenim gradovima ili područjima. Da biste se raspitali o području i računu, obratite se operateru. 

Pogledajte podršku i značajke za iPhone koje nude mobilni operateri da biste saznali podržava li vaš operater VoLTE.

Uključivanje značajke VoLTE

Neki operateri po zadanom uključuju tu značajku. Da biste provjerili je li značajka VoLTE uključena, otvorite Postavke > Mobilni podaci > Opcije mobilnih podataka i uključite VoLTE ili odaberite opciju Omogući LTE.

Ako se pojavi poruka o pogrešci

Kada pokušate uključiti značajku VoLTE, može se pojaviti poruka „Ne mogu se aktivirati LTE pozivi. Za omogućavanje LTE poziva na ovom računu, kontaktirajte operatera”. To se može dogoditi za neke vrste računa, npr. službene linije, te kod određenih operatera. Omogućavanje značajke VoLTE na mobilnoj mreži koju operater za VoLTE nije certificirao može utjecati na vijek trajanja baterije, pozive, tekst, poruke, govornu poštu i mobilne podatke. Za pomoć se obratite operateru.

Može se pojaviti poruka da je potrebno umetnuti novu SIM karticu. To se može dogoditi ako imate neku stariju SIM karticu. Da biste mogli koristiti VoLTE, možda će vam biti potrebna nova SIM kartica. Obraćanje operateru.

Datum objave: