Prebacivanje s trenutnog iPhone, iPad ili iPod touch uređaja na uređaj manjeg kapaciteta

Saznajte kako optimizirati sadržaj i smanjiti potrošnju kako biste se mogli prebaciti na uređaj s manje prostora za pohranu.

Provjera memorije

Prije prijelaza na novi uređaj provjerite koliko memorije vaš trenutni uređaj koristi. Ako svi podaci stanu na novi uređaj, prenesite sve podatke na novi uređaj, a da ništa ne izbrišete.

Ako podatke premještate na uređaj manjeg kapaciteta, možda ćete morati optimizirati ili ukloniti neke od postojećih sadržaja. Da biste saznali što zauzima najviše prostora na uređaju, u odjeljku Postavke > Općenito > dodirnite [naziv uređaja] memorija. Saznajte više o potrošnji na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju.


Upravljanje memorijom

Memorijom na uređaju možete upravljati ili je pak smanjiti na nekoliko načina.

Audiozapisi, filmovi, serije i knjige

Saznajte kako izbrisati glazbu, filmove, TV emisije i knjige s uređaja.

Fotografije i videozapisi

Da biste smanjili upotrebu povezanu s fotografijama i videozapisima, uvezite fotografije i videozapise s albuma kamere na računalo. Da biste nakon uvoza izbrisali fotografije iz albuma kamere, učinite sljedeće: 

  1. Dodirnite Odaberi.
  2. Odaberite fotografije koje želite izbrisati.
  3. Dodirnite gumb za smeće .

Ako želite prikazati fotografije na uređaju nakon uklanjanja iz albuma kamere, sinkronizirajte ih iz fotoalbuma. Kada sinkronizirate fotoalbum s računalom, sinkronizirane se fotografije optimiziraju, čime se štedi prostor. Možete sinkronizirati i manji dio fotoalbuma za uštedu prostora.

Aplikacije

Da biste smanjili zauzetost prostora povezanu s aplikacijama, učinite sljedeće:

Datum objave: