Kako iOS uređaj odlučuje s kojom će se bežičnom mrežom automatski povezati

Prilikom automatskog povezivanja s mrežama, iOS uređaj najprije odabire preferiranu mrežu, zatim privatne mreže, a tek nakon toga javne mreže.

Kada iOS uređaj procjenjuje identifikatore skupa mrežnih usluga (SSID-ove) i određuje s kojom će se mrežom automatski povezati, s mrežama će se pokušati povezati sljedećim redoslijedom:

  1. preferirana mreža
  2. privatna mreža s kojom se zadnji put povezao
  3. privatna mreža
  4. javna mreža

Javne mreže namijenjene su za opći pristup na javnim mjestima kao što su hoteli, zračne luke ili kafići. Drugi primjeri obuhvaćaju Hotspot 2.0, Passpoint, EAP-SIM ili Wi-Fi veze koje omogućuju pojedini mobilni operateri i davatelji usluga kabelske televizije. Privatne mreže sve su druge mreže, uključujući one uspostavljene u domovima i uredima te Personal Hotspot na iOS uređaju.

Poznate mreže dobivaju ocjenu na temelju vaših radnji: Ako se ručno prebacite na SSID, ocjena se povećava. Ako se ručno odspojite s SSID-a, ocjena se smanjuje. Preferirane mreže imaju veće ocjene.

Ako iOS uređaj nakon procjene prethodnih kriterija pronađe više mreža, iOS uređaj određuje prioritete za SSID-ove prema razini sigurnosti i odabire jednu mrežu sljedećim redoslijedom:

  Kategorija mreže Sigurnost mreže
1 Privatna EAP
2 Privatna WPA3
3 Privatna WPA2/WPA
4 Privatna WEP
5 Privatna Nesigurna/otvorena
6 Javna HS2.0/Passpoint
7 Javna EAP
8 Javna WPA3
9 Javna WPA2/WPA
10 Javna WEP
11 Javna Nesigurna/otvorena

Ako iOS uređaj pronađe više mreža iste kategorije i razine sigurnosti, odabrat će SSID s najvećom prosječnom vrijednošću razine primljenog signala (RSSI). Saznajte više o RSSI-ju i bežičnom roamingu za poslovne korisnike.

Automatsko povezivanje nakon ponovnog pokretanja

Vjerodajnice za Wi-Fi iOS sustava nakon ponovnog će pokretanja biti dostupne tek kada otključate uređaj. iOS sustav pričekat će da se uređaj otključa, a zatim će se automatski povezati s jednom od obližnjih mreža.

Datum objave: