Ako se Mac računalo oglasi tijekom pokretanja

Određeni uvjeti koji se odnose na memoriju ili firmver mogu prouzročiti da se Mac računalo jedanput ili više puta oglasi tijekom pokretanja.

Na nekim modelima Mac računala možete čuti neki od sljedećih nizova zvučnih signala prilikom pokretanja, dok je zaslon još uvijek prazan. Nije riječ o jednom od zvukova pokretanja (zvonce) koje Mac računalo može emitirati prilikom uobičajenog pokretanja. 

Jedan zvučni signal svakih 5 sekundi

Mac računalo ne prepoznaje nijednu memoriju (RAM). Ako ste nedavno dodali ili zamijenili memoriju, provjerite je li pravilno instalirana.

Ponavlja se slijed od tri zvučna signala i pauze od 5 sekundi

Memorija na Macu računalu nije zadovoljila provjeru integriteta. Ako ste dodali ili zamijenili memoriju, provjerite je li pravilno instalirana.

Tri duga zvučna signala, tri kratka pa tri duga

Da bi riješio problem s firmverom, Mac računalo oporavlja svoj firmver. Možda ćete vidjeti traku napretka, nakon čega bi se Mac računalo trebalo normalno pokrenuti.

Datum objave: