Napomene uz izdanje aplikacije Logic Remote

Saznajte što je novo u aplikaciji Logic Remote.

Novo u aplikaciji Logic Remote 1.5.2

Što je novo

 • Podrška za proširene alate značajke Sekvencer koraka koji omogućuju snimanje koraka uživo, melodijsko uređivanje obrasca bubnja i ostalo.
 • Sadržava poboljšanja stabilnosti i ispravke programskih pogreški.

Nove značajke i poboljšanja

 • Sad postoji unos za Spremi kao u izborniku Postavke.
 • Prikaz Sekvencer koraka sada uključuje mogućnost snimanja uživo u retke.
 • Prikaz Sekvencer koraka sada nudi mono način za jednostavnije uređivanje monofonskih obrazaca kao što su bas linije.
 • Prikaz Sekvencer koraka na iPad uređaju sada nudi mogućnost upravljanja modom snimanja unosa koraka.

Stabilnost i pouzdanost

 • Otklonjen je problem kod kojeg se aplikacija Logic Remote neočekivano zatvarala pri promjeni prikaza s Naredbe za tipke na Pametna pomoć tijekom preuzimanja sadržaja pomoći.

Performanse

 • Performanse pomicanja u aplikaciji Logic Remote poboljšane su tijekom navigacije mikserom uz pomoć tipki lijevo ili desno u aplikaciji Logic Pro.

Pristupačnost

 • VoiceOver sada ispravno najavljuje gumb za odabir zvučne konfiguracije kad se aplikacija Logic Remote upotrebljava s aplikacijom MainStage.
 • Rešetka Live Loops u aplikaciji Logic Remote sad je dostupna putem značajke VoiceOver.
 • Kontrole Remix FX u aplikaciji Logic Remote sad su dostupne putem značajke VoiceOver.

Live Loops

 • Prilagodbe parametara Smart Controls za Alchemy sada se ispravno bilježe iz aplikacije Logic Remote u Live Loops.
 • Promjene izvršene u izborniku Postavke u Live Loops sada se prikazuju na očekivani način.
 • Sad je moguće odabrati više praznih ćelija Live Loops u aplikaciji Logic Remote.
 • Ćelije Drummer i Pattern za Live Loops sada se mogu premještati između svih zapisa u skupini zapisa u aplikaciji Logic Remote.
 • Sad je moguće odabrati više ćelija u prikazu Live Loops uzduž gornje trake u prikazu Klavijatura.
 • Riješen je problem kod kojeg se prikaz Live Loops uzduž prozora Smart Controls i pragovi neočekivano zatvaraju pri uključivanju ili isključivanju prikaza Hide Tracks (Skrivanje zapisa) u aplikaciji Logic Pro.
 • Prelaskom prsta s jednog okidača stupca Live Loops na drugi u aplikaciji Logic Remote sad se ćelije stavljaju u red čekanja kako se očekuje u aplikaciji Logic Pro.
 • U podizborniku za ćelije Live Loops sada postoji kontrola pojačanja.

Sekvencer koraka

 • Područja obrazaca za Sekvencer koraka sad se nastavljaju reproducirati ako je prikaz Sekvencer koraka skriven tijekom reprodukcije, a dodirnuta je ćelija Live Loops za dodavanje koraka.
 • Pattern Inspector sada uključuje mogućnost upravljanja postavkama za Legato, Mod automacije i MIDI kanale,

Mikser

 • Kad je izlaz u aplikaciji MainStage postavljen na mono, u aplikaciji Logic Remote više se ne prikazuje kontrola balansa na kanalnoj traci.
 • Odabirom kanala Mikser u aplikaciji Logic Remote sad se poništava odabir drugih višestruko odabranih zapisa.
 • Stavka izbornika Sends u načinu Kliznici za podešavanje glasnoće sad je stalno dostupna.
 • Odabir umetaka na kanalnim trakama softverskog instrumenta sada nastavljaju raditi nakon uklanjanja jednog dodatka softverskog instrumenta i umetanja drugog.
 • Dvostrukim dodirivanjem kliznik za podešavanje glasnoće sad se resetira na 0 db kao što je očekivano.
 • Kliznici za podešavanje glasnoće sad se mogu i dalje prilagođavati nakon što su pomaknuti na minimalne položaje.
 • Mjerači kanala u mikseru sad se nastavljaju prikazivati tijekom pomicanja prikazom u aplikaciji Logic Remote.
 • Skočni prozori za slanje sad se otvaraju odmah nakon što ih se dodirne.
 • Prikaz dodatka Alchemy više se ne vraća na prvu stranicu pri uključivanju ili isključivanju prikaza kanala.
 • Prikaz dodatka Space Designer više se ne vraća na prvu stranicu nakon uređivanja vrijednosti na drugoj stranici.
 • Otklonjen je problem kod kojeg je aplikacija Logic Remote neočekivano prikazivala klizače za podešavanje glasnoće koji nisu uključivali odabrano slanje u postavci Sends u načinu rada Kliznici za podešavanje glasnoće.
 • Otklonjen je problem kod kojeg aplikacija Logic Remote neočekivano prikazuje kontrole miksera nakon odabira zapisa mape.
 • Prikaz miksera u aplikaciji Logic Remote sada se pouzdanije ažurira kako bi odgovarao aplikaciji Logic Pro.
 • Prelaskom s dva prsta po Magic Trackpad 2 sad se kliznici za podešavanje glasnoće podešavaju kako se očekuje.

Dodaci

 • Uključivanjem i isključivanjem gumba za uključivanje/isključivanje ekvilizatora u dodatku ChromaVerb više se ne događa da prozor dodatka skoči na prvu stranicu.

Remix FX

 • Promjene izvršene na traci filtara za Remix FX s omogućenim zaključavanjem FX-a sad se prikazuju kad se otkrije cijeli prikaz Remix FX.
 • Sad je moguće dosegnuti unose na dnu prikaza Remix FX u aplikaciji Logic Remote.

Smart Controls

 • Prikaz Smart Controls u aplikaciji Logic Remote sad se pouzdanije ažurira kako bi odgovarao aplikaciji Logic Pro.

Automacija

 • Kliznici za podešavanje glasnoće u aplikaciji Logic Remote sad se ažuriraju na očekivani način pri upotrebi modova automacije Touch Trim ili Touch Relative.

Naredbe za tipke

 • Nove oznake izrađene uz pomoć naredbe za tipke u aplikaciji Logic Remote sad su automatski vidljive u aplikaciji Logic Remote.
 • Pritiskom tipke 1 na Smart Keyboard radi otvaranja prikaza Smart Controls i Klavijatura više se ne otvara preglednik petlje ako je preglednik petlje bio prikazan u prethodnom prikazu.
 • Prikaz Naredbe za tipke sada se otvara izravno na posljednjoj prikazanoj stranici pri povratku iz drugog prikaza.
 • Sad je za Magic Keyboard dostupna naredba za tipku Spremi projekt.
 • Otklonjeni su različiti problemi s izvršavanjem naredbi za tipke putem Bluetooth klavijature povezane s iPhone uređajem.
 • Izbornik Uredi naredbe za tipke sad se prikazuje kao što je očekivano nakon premještanja prikaza Medijateka na dno zaslona.
 • Uređivač naredbi za tipke sad se prikazuje kao što je očekivano nakon odabira izbornika Uredi naredbe za tipke dok se prikazuje vremenska linija.

Općenito

 • Dodavanje uzoraka u Drum Machine Designe više ne uzrokuje da se u aplikaciji Logic Remote kratko prikazuje neočekivano upozorenje.
 • Prikaz vremena sad ostaje vidljiv pri promjeni orijentacije iz pejzažne u portretnu na iPhone uređaju.
 • Note kao što je očekivano pri snimanju MIDI datoteke uz omogućen Sustain na Smart Keyboard klavijaturi.
 • Otklonjen je problem kod kojeg je pri prebacivanju s Remix FX na Channel EQ zaslon mogao biti zamućen ili prazan.
 • Poboljšano je postavljanje i određivanje veličine medijateke pri prebacivanju s jednog prikaza na drugi.

Prethodne verzije

  

Logic Remote 1.5.1

Stabilnost/pouzdanost

 • Aplikacija Logic Remote više se kao ponekad ne zatvara neočekivano prilikom sviranja nota na povezanoj MIDI klavijaturi.

Mikser

 • Prikaz miksera u aplikaciji Logic Remote sada se pouzdanije ažurira kako bi odgovarao aplikaciji Logic Pro.
 • Na iPad uređaju zbog pomicanja kliznika za podešavanje glasnoće na mikseru nakon pomicanja više se ne čini da se drugi kliznici također pomiču.

Live Loops

 • Gumb Grid Stop sada se ponaša u skladu s očekivanjima nakon što dodirnete Uredi u prikazu Live Loops. 

Dodirni instrumenti

 • Elektronički bubnjevi i Smart Controls sada se pouzdano prikazuju prilikom učitavanja zvučnih konfiguracija Electronic Drum Kit (Set elektroničkih bubnjeva).

Logic Remote 1.5

Nove značajke i poboljšanja

 • Dodana je mogućnost upravljanja značajkom Sekvencer koraka pomoću iPad ili iPhone uređaja za stvaranje ritmova, bas dionica i melodijskih dijelova.
 • Podržava naredbe za klavijaturu prilikom upotrebe Smart Keyboard klavijature ili Bluetooth klavijature.

Stabilnost i pouzdanost

 • Logic Remote više ponekad ne prekida vezu:
  • prilikom pristupanja Medijateci nakon pregledavanja Miksera za vrijeme uspostavljene veze s aplikacijom MainStage
  • prilikom upotrebe značajki Live Loops i Remix FX na iPhone uređaju.

Pristupačnost

 • VoiceOver sada najavljuje tipke za odabir prikaza u gornjoj traci.
 • Upotreba značajke VoiceOver za onemogućivanje funkcije Sustain on Chord Strips (Održavanje na trakama akorda) sada radi ispravno.

Live Loops

 • Nazivi scena i tipke za pokretanje sada ostaju vidljivi tijekom povlačenja ćelija značajke Live Loops.
 • Live Loops sada je pouzdaniji prilikom odabiranja i pokretanja scena.
 • Prozor Scene Setting (Postavljanje scene) sada se pouzdano pojavljuje nakon dodavanja pjesama u Logic Pro. 
 • Povlačenjem radi pokretanja ćelija ćelije će se sigurno staviti u red čekanja za reprodukciju.
 • Logic Remote sada pouzdano ažurira prikaz kako bi mogao prikazati ćelije značajke Live Loops odabrane u značajci Logic.
 • Logic Remote sada se pouzdano pomiče nakon prilagođavanja veličine rešetke Live Loops.
 • Zadržane bilješke više se ne zatvaraju neočekivano kada započne snimanje poziva.
 • Boje ćelije Live Loops sada se pravilno prikazuju kada je opcija Region Color (Boja regije) postavljena na „As Track Color” („Kao boja pjesme”) u aplikaciji Logic Pro.

Mikser

 • Geste s dva prsta na vanjskoj dodirnoj površini od sada se mogu koristiti za upravljanje balanserima, gumbima i kliznicima za podešavanje glasnoće.
 • Prikaz miksera u aplikaciji Logic Remote sada se pouzdanije ažurira kako bi odgovarao aplikaciji Logic Pro.
 • Tipke kontrolera za prikaz stranice u prozorima dodataka sada reagiraju na jednostruke dodire.
 • Dodatak Drum Kit Designer (Dizajner seta bubnjeva) sada se pouzdano prikazuje na traci kanala za Drummer zapise.

Smart Controls

 • Prikaz Smart Controls u aplikaciji Logic Pro sada se ažurira kako bi sadržavao promjene izvršene u aplikaciji Logic Remote.

Dodirni instrumenti

 • Dodirni instrumenti sada pouzdano reagiraju na MIDI unos iz vanjskih kontrolera povezanih upotrebom kompleta adaptera kamere.
 • Prikaz hvataljke na iPhone uređaju sada ostaje vidljiv nakon odlaska u prikaz Perform Using (Izvođenje upotrebom) i natrag bez promjene odabira.

Sadržaj 

 • Prozor Medijateka sada ostaje otvoren nakon dodirivanja programiranog podešenja radi omogućavanja jednostavnog pregledavanja zvuka.

Općenito

 • Na iPhone uređaju naredba Cut (Izreži) sada radi u skladu s očekivanjima nakon odabira ćelija Live Loops u vodoravnoj orijentaciji, a zatim se prebacuje u okomitu orijentaciju prije izvršavanja naredbe Cut (Izreži).
 • Logic Remote sada prikazuje ispravnu pjesmu nakon prebacivanja prikaza iz značajke Smart Controls u Live Loops.
 • Logic Remote sada prikazuje dijaloški okvir kada se otvori prozor New Track (Novi zapis) u novom praznom projektu u aplikaciji Logic Pro.

Logic Remote 1.4

Nove značajke/poboljšanja

 • Upravljajte značajkom Live Loops putem iPad ili iPhone uređaja pokretanjem ćelija ili prebacivanjem s jedne scene na drugu.
 • Koristite Multi-Touch za izvođenje Remix FX-a na pojedinim pjesmama ili cijelom miksu pjesama.
 • Pregledajte Apple Loops te ga dodajte u svoje projekte Live Loops putem svojeg iPad uređaja.
 • Logic Remote sada podržava Dark Mode (Tamni mod).

Pristupačnost

 • Hvataljci na iPhone uređaju sada se može pristupiti putem značajke VoiceOver.
 • Postavkama za I/O, Sends i glavni kliznik za podešavanje glasnoće sada se može pristupiti putem značajke VoiceOver.
 • VoiceOver je sada pravilno najavio gumb za prethodnu pjesmu.

Stabilnost/pouzdanost

 • Logic Remote više se ne zatvara neočekivano kao ponekad prilikom reprodukcije traka akorda odmah nakon aktivacije uređaja na iPad Pro uređaju s 12.9-inčnim zaslonom.
 • Logic Remote više se na zatvara neočekivano kao ponekad prilikom brzog mijenjanja zvučnih konfiguracija u stavci MainStage.

Mikser

 • Stavke izbornika Balans i Binauralni balans više se ne prikazuju neočekivano na monozapisima te se prikazuju u skladu s očekivanjima na stereozapisima.
 • Zbog pomicanja kliznika za podešavanje glasnoće na +6 dB u aplikaciji Logic Remote odgovarajući kliznik za podešavanje glasnoće u značajci Logic više ne skače na -∞.
 • Track Stacks (Nizovi zapisa) više ne prikazuju suvišne kontrole balansa.
 • Prilikom podešavanja kontrole stavke Balans preklapanje od sada prikazuje apsolutnu vrijednost stavke Balans, a ne vrijednost koja se odnosi na prethodnu postavku.
 • Logic Remote od sada prikazuje kliznike za podešavanje glasnoće u zlatnoj boji kada je stavka Logic u postavci Sends u načinu rada Kliznici za podešavanje glasnoće.
 • U projektima koji sadrže više kanala nego što ih je moguće prikazati odjednom sada je moguće prikaz prebaciti izravno u kanalnu traku Master (Predložak) u Mikseru.
 • Logic Remote od sada pouzdano prikazuje drugi dodatak umetnut u kanalnu traku.
 • Skočni prozori za dodjele ulaza, izlaza, sterea i balansa kanalne trake od sada prikazuju kvačice pokraj trenutno dodijeljenih postavki.
 • Logic Remote više ne prikazuje tipke lažne solaže na kanalnim trakama Stereo Out (Stereo izlaz) i Master (Predložak).
 • Sendovi sabirnica više se ponekad ne zaobilaze neočekivano nakon zaobilaženja druge sabirnice ili pritiskanja tipke za početni zaslon uređaja, a zatim se Logic Remote ponovo postavlja u prvi plan.
 • Gumbi za otvaranje dodataka sada rade pouzdano.
 • Utor Instrument na kanalnoj traci Software Instrument (Softverski instrument) više se ne prebacuje na „No Input” (Nema ulaza) umjesto na „Instrument”  kada se dodatak Drum Kit Designer (Dizajner seta bubnjeva) ukloni iz utora pomoću značajke Logic Control.
 • Skočni prozori dodatka od sada pouzdano rade nakon promjene redoslijeda dodataka na kanalnoj traci.
 • Prvi je kanal sada pravilno označen kao „Audio 1” u projektima koji sadrže velik broj pjesama.
 • Prve pjesme u mikseru Logic Remote od sada reagiraju na dodir u projektima koji sadrže više pjesama nego što odjednom može stati na zaslon iPad uređaja.
 • Kliznici za podešavanje glasnoće u značajci Logic Remote od sada se vidno ažuriraju u skladu s očekivanjima nakon automatizacije pisanja.
 • Kliznici za podešavanje glasnoće značajke Logic Remote od sada prikazuju decimalna povećanja svojih vrijednosti.
 • Monokanali više ne prikazuju pogrešno kontroler balansa koji je pomaknut do kraja ulijevo.

Dodaci

 • Prebacivanje s dodatka s većim brojem stranica na jedan s jednom stranicom više ne uzrokuje prikaz praznog zaslona.
 • Linear Phase EQ (EQ linearne faze) od sada ima isti dizajn kao u značajkama Logic Pro X i MainStage.
 • Kontrole pojačanja za parametarske pojaseve u značajci Channel EQ (EQ kanala) sada zahvaćaju ispravne pojaseve.
 • Kontrole Channel EQ Gain Scaler (Skaler pojačanja EQ-a kanala) i Analyzer scale (Skala analizatora) od sada se mogu prilagođavati izravno putem dodirnog zaslona.
 • Logic Remote od sada pouzdano prikazuje zasjenjeno područje propusnosti za EQ pojas u značajci Channel EQ (EQ kanala) tijekom podešavanja frekvencije.

Smart Controls

 • Nazivi dijelova kompleta Drum Machine Designer (Dizajner bubnjeva) sada se prikazuju u skladu s očekivanjima u prikazu Elektronički bubnjevi.

Općenito

 • Smart Controls više se ne prikazuju kao neaktivne nakon poništavanja brisanja zvučne konfiguracije.
 • Prekidač Sustain od sada se pouzdano aktivira prilikom korištenja aplikacija Logic Remote s aplikacijom MainStage prilikom prebacivanja s opcije „Smart Controls i klavijatura” na „Trake akorda” i natrag na „Smart Controls i klavijatura”.
 • Prikaz Naredba za tipku od sada zadržava trenutnu stranicu prilikom prebacivanja na drugi prikaz i vraćanja natrag.
 • Gumb Tempo u prozoru Tempo and Time Signature (Tempo i taktna mjera) od sada vidljivo prikazuje da je dodirnuta.
 • Prilikom uređivanja stranice Key Commands (Naredbe za tipku) na iPhone uređaju u pejzažnoj orijentaciji ispravan broj stranice pouzdano se prikazuje.
 • Kliznik reprodukcije više ne mijenja položaj neočekivano prilikom promjene iz portretne u pejzažnu orijentaciju na iPhone X uređaju.

Logic Remote 1.3.5

• Uključuje poboljšanja stabilnosti i ispravke programskih pogreški.

Logic Remote 1.3.4

• Uključuje poboljšanja stabilnosti i ispravke programskih pogreški.

Logic Remote 1.3.3

 Nove značajke i poboljšanja

 • iPhone od sada pruža više kontrola za dodirne instrumente, uključujući gitaru, bas, bubnjeve, smart žice i trake akorda.

Mikser

 • Naziv glavnog izlaznog kanala na mikseru sad ostaje vidljiv nakon dodavanja pjesama.
 • Na iPhone uređaju, kad odaberete praznu kanalnu traku softverskog instrumenta, ulazne kontrole sučelja zvuka više se ne prikazuju neispravno.
 • Ekvilizator se ponovno pouzdano ispravno prikazuje na iOS uređaju. 
 • U kanalnim trakama vanjskih instrumenata dodanim u MainStage sada se prikazuju pojedinačni gumbi iz aplikacije Logic Remote.
 • Na kanalu stereoizlaza više se ponekad ne prikazuje gumb za snimanje na iPhone uređaju. 
 • Skočni prozor postavljanja dodatka sada ostaje otvoren sve dok ne dodirnete područje izvan njegovih okvira, čime se olakšava provjera različitih postavki.

Stabilnost i pouzdanost

 • Logic Remote više se ne zatvara neočekivano na iPhone uređaju dok okrećete uređaj za vrijeme prikaza dijaloškog okvira Za početak otvorite Logic Project. 

Općenito

 • Ako se MainStage ponovno pokrene dok je u aplikaciji Logic Remote prikazan dijaloški okvir Za početak otvorite MainStage koncert, dijaloški se okvir sada zatvara kao što je očekivano nakon otvaranja koncerta. 
 • U aplikaciji Logic Remote sada se prikazuje dijaloški okvir Za početak otvorite Logic Project umjesto miksera iz prethodnog projekta ako je datoteka zatvorena na hostu. 
 • U aplikaciji Logic Remote sad možete stvoriti do šest zapisa Drummer uz GarageBand.
 • Prigušene note koje se reproduciraju na hvataljci trake akorda sad se snimaju ispravno u značajci GarageBand. 
 • Efekt Sustain sada se automatski onemogućuje ako je omogućen arpeggiator.
 • Osjetljivost na dodir prilikom sviranja dodirnih instrumenata sad je bolja.

Dodaci

 • Logic Remote sad kontrolira pak u značajci Alchemy, kao što je očekivano. 

Logic Remote 1.3.2

Mikser

 • Pomicanjem po mikseru zaslon značajke Peak Meters (Mjerač razine) više ne postaje prazan.
 • Izmjene naziva pjesama i boja na hostu odmah su vidljive u opciji Inspektor aplikacije Logic Remote.
 • Ako dodirnete prazan „send” u aplikaciji Logic Remote, više se neće prikazivati neupotrebljive komande, kao što je Zaobiđi.
 • Izbornik Sends (Sendovi) više se ne prikazuje neočekivano u slučaju dodirivanja stavke External MIDI (Vanjski MIDI) ili izlaznog kanala.
 • Izmjene načina balansiranja kanala u području aplikacije hosta sad su odmah vidljive u aplikaciji Logic Remote.
 • Kontrole stereobalansiranja sad se mogu invertirati izravno iz aplikacije Logic Remote.
 • Gumb za snimanje konačno postaje vidljiv nakon odabira opcije za prikaz/skrivanje gumba za omogućavanje snimanja u aplikaciji GarageBand tijekom korištenja aplikacije Logic Remote na iPhone uređaju.
 • Dodatni se „sendovi” sada mogu dodati pomoću aplikacije Logic Remote kad se prva stranica „sendova” popuni, a još nema „sendova” na drugoj stranici.

Općenito

 • Na iPhone uređaju sve su vrijednosti položaja taktova i doba sad vidljive kad je položaj kliznika reprodukcije raniji od prvog takta pjesme.
 • Vremenska linija sada ostaje vidljiva nakon što se uređaj okrene vodoravno pa vrati u portretni način.
 • Oznake za pomoć sada ostaju konačno vidljive na iPhone uređaju.

Logic Remote 1.3.1

Dodirni instrumenti

 • Sad se opcija Drum Kit (Set bubnjeva) može postaviti kao ulaz dodirnog instrumenta za svaku zvučnu konfiguraciju softverskog instrumenta.
 • Način unosa dodirnog instrumenta aplikacije Logic Remote sad se pouzdano ažurira prilikom promjene zvučnih konfiguracija.
 • Tipkovnica dodirnih instrumenata više ne šalje neočekivano velik broj poruka o isključenju efekta Sustain u nekim okolnostima.

Mikser

 • Mjerači razine u cijeloj aplikaciji sad dosljedno registriraju vršne vrijednosti.
 • Mjerači razine sad prikazuju očitanja vrijednosti.
 • Dvostrukim dodirom na prazan pregled za EQ sad se dodaje vrsta EQ dodatka navedena u aplikaciji hosta.
 • Dvostrukim dodirom utora kompresora sada se umeće dodatak kompresora.
 • Dvostrukim dodirom kliznika za podešavanje glasnoće sad se postavlja pojačanje na 0 db.
 • U kanalima miksera sada se prikazuje indikator pribadače na iPhone uređaju.
 • Sad se mogu resetirati svi mjerači razine dodirivanjem prikaza vršne razine na jednom mjeraču.
 • Pojedinačni se „sendovi” sad mogu zaobići u prikazu miksera u aplikaciji Logic Remote.
 • Sad se u prikazu miksera u aplikaciji Logic Remote mogu dodjeljivati novi „sendovi”.
 • Zaobiđeni „sendovi” sad su zasivljeni u prikazu miksera u aplikaciji Logic Remote.
 • Dodaci dodijeljeni kanalnim trakama sad se mogu otvoriti dvostrukim dodirom.
 • Na iPhone uređaju, uklanjanje posljednjeg „senda” iz banke Send 5-8 sad rezultira prebacivanjem prikaza na Sends 1-4, kao što je očekivano.
 • Na iPhone uređaju, ljestvica na glavnom mjeraču (Master meter) više se ne prikazuje kao linearna kad se u preferencijama aplikacije Logic odabere eksponencijalno.
 • U EXS24, gumbi Prev/Next (Prethodno/Sljedeće) sad su ispravno označeni.

Tipkovne naredbe

 • Gumbi tipkovnih naredbi u aplikaciji Logic Remote sad svijetle za prikaz statusa.

Općenito

 • Logic Remote sad podržava načine rada Trim (Skrati) i Relative automation (Relativna automatizacija).
 • Logic Remote sad pouzdano pokazuje ispravan pristupni put do odabranih zvučnih konfiguracija.
 • Logic Remote više ne šalje neočekivane poruke o isključenju efekta Sustain na početku MIDI snimanja.
 • Razmaknica na Smart Keyboard za iPad Pro sad se može upotrebljavati za zaustavljanje/pokretanje.

Logic Remote 1.3

Nove značajke i poboljšanja

 • Bolja podrška za iPad Pro i iPhone uređaje.
  (iPhone verzija kompatibilna je isključivo s aplikacijom Logic Pro X i ograničena na kontrolu transporta, kliznike za podešavanje glasnoće dvostruke kanalne trake, automatsko snimanje i pristup tipkovnim naredbama)
 • Sad možete povezati više uređaja na kojima je istodobno pokrenuta aplikacija Logic Remote s istom host aplikacijom.
 • Sad možete povlačiti gumbe tipkovnih naredbi u nove položaje u prikazu tipkovnih naredbi.
 • Gumb Resetiraj solažu sad kontrolira gumb Kill/Recall Solo (Prekini/opozovi solažu) u aplikaciji Logic Pro X.

Poboljšanja za iPad Pro

 • Veća rezolucija uređaja iPad Pro omogućuje bolji prikaz:
  • Broj vidljivih kanalnih traka u mikseru povećan je s 9 na 12.
  • Maksimalan broj tipki klavijatura koje se trenutačno mogu reproducirati povećan je s 31 na 41.
  • Broj vidljivih gumba za naredbe za tipke povećan je s 24 na 35.
  • Broj traka akorda koje se trenutačno mogu reproducirati povećan je s 8 na 12.
 • Logic Remote na iPad Pro uređaju uključuje kombiniran prikaz koji pruža redak tipkovnih naredbi uz prikaz Smart Controls + dodirni instrument i prikaz Chord Strips (Trake akorda).
 • Na iPad Pro uređaju element Channel Strip (Kanalna traka) kombinira se sa sučeljem dodatka. To omogućuje korištenje lanca dodatka bez povratka na prikaz miksera.

Pouzdanost

 • Logic Remote 1.3 sadržava različite popravke i poboljšanja za bolju povezivost.

Naredbe za tipke 

 • Prozor Naredbe za tipke sad se osvježava kao što je očekivano prilikom ponovnog povezivanja na host.
 • Dodir na nedodijeljenu ćeliju naredbe za tipku u aplikaciji Logic Remote više ne rezultira treperenjem zaslona u aplikaciji Logic Pro X.

Dodaci

 • Više nije potrebno otvarati prozor dodatka Channel EQ (EQ kanala) na hostu da bi Logic Remote prikazao krivulju ekvilizatora.
 • Namještanje kliznika za ES2 Digiwaves iz aplikacije Logic Remote više ne rezultira neočekivanim ciklusom kroz valove za ES2.

Dodirni instrumenti

 • Zaslonska tipkovnica sad aktivira zvuk kao što je očekivano nakon prebacivanja s tipkovnice na trake akorda pa natrag na tipkovnicu.

Logic Remote 1.2.3

 • Grafički prikaz ekvilizatora na dodatku Channel EQ (EQ kanala) sad crta ispravno.
 • Vrijednosti pojačanja na dodatku Channel EQ (EQ kanala) sad se prikazuju u ispravnom položaju na zaslonu.
 • Ako se koristi s aplikacijom GarageBand, Logic Remote više ne prikazuje gumbe Ponavljanje note i Brisanje točke u prikazu Elektronički bubnjevi.

Logic Remote 1.2.2

Nove značajke

 • Logic Remote sad sadrži Transform Pad i X/Y Pad Smart Controls za Alchemy instrumente.
 • Sad se uz pomoć aplikacije Logic Remote može stvoriti više od jednog zapisa Drummer u aplikacijama Logic Pro X ili GarageBand.
 • Dvostrukim dodirom na utor instrumenta sad se otvara dodatak za instrument.

Dodatna ažuriranja

 • Sadrži opća poboljšanja stabilnosti.
 • Logic Remote sad prikazuje isti dijaloški okvir s upozorenjem kao i Logic Pro X kad se odabere način Automatsko zapisivanje.
 • U slučaju odabira ulaza ili izlaza u aplikaciji Logic Remote trenutačni je kanal označen kvačicom.

Logic Remote 1.2.1

Nove značajke

 • Logic Remote više ne prikazuje nepotrebni gumb za solažu na kanalnim trakama Eksterni MIDI.
 • Funkcija uređivanja grafova u dodatku Graphic EQ (EQ grafike) sada je odzivnija.
 • Sad možete zatvoriti skočne izbornike iz kanalne trake dodirivanjem bilo kojeg područja na istoj kanalnoj traci.

Logic Remote 1.2

Nove značajke

 • Možete namjestiti EQ kanala aplikacije Logic Pro X izravno na iPad uređaju.
 • Novi prikaz dodatka omogućuje pristup parametrima dodatka Logic ili Audio Unit (Audio jedinica) uz Logic Pro X.
 • Možete daljinski dodati ili promijeniti raspored dodataka uz Logic Pro X.
 • Kontrola mikrofona i drugih postavki unosa za kompatibilna zvučna sučelja
 • Sad je moguće navigirati kroz pjesme u LCD skočnom izborniku.
 • Držanjem gumba za prebacivanje kanala prijenosa sad se možete pomicati kroz pjesme ili kanale.
 • Jedan dodir na sredinu kotačića više ne utječe na njezinu vrijednost.
 • Dodirni instrument hvataljka basa sad je dostupan sa svim postavkama zvuka.
 • Logic Remote sad ima mogućnost premošćivanja postavki mirovanja sustava na iPad uređaju.
 • Status gumba metronoma sad prikazuje status metronoma u aplikaciji Logic Pro X ili GarageBand.
 • Mikser se sad otvara u posljednjem odabranom prikazu.

Stabilnost

 • Logic Remote više se ne zatvara neočekivano prilikom prebacivanja na prikaz Smart Controls iz prikaza Drum pad ili Traka akorda kad je odabrana postavka zvuka za bubnjeve.

Općenito

 • Kad ponovno otvorite Logic Pro X, Logic Remote više ne prikazuje nepotrebni dijaloški okvir Otvorite Logic projekt tijekom povezivanja.
 • Logic Remote više ne premošćuje položaj kotačića za tremolo značajke MainStage.
 • Gumbi za sljedeću i prethodnu zvučnu konfiguraciju sad su konačno dostupni sa značajkom MainStage kad odaberete prvu ili posljednju zvučnu konfiguraciju na popisu zvučnih konfiguracija.

Logic Remote 1.1.1

 • Dodana je podrška za iOS 8

Logic Remote 1.1

 • Novi pojednostavljeni dizajn
 • Dodaje više opcija na ljestvici za dodirne instrumente

Logic Remote 1.0.4

Rješava problem koji je sprječavao načine ljestvica i trake akorda da se ažuriraju na trenutačnu notu projekta.

Logic Remote 1.0.3

 • Sadrži podršku za MainStage 3.
 • Sad postoji kliznik za namještanje osjetljivosti na dodir za dodirne instrumente.
 • Logic Remote više ne sadrži stavku izbornika „Novi zapis Drummer” ako trenutačni Logic projekt već ima zapis Drummer.
 • Zaslon za umetanje dodatka više nije prazan nakon stvaranja novog projekta u prikazu Smart Controls / Dodirni instrumenti.
 • Stavka izbornika Ukloni naredbu za tipku više se ne prikazuje prilikom dodira na praznu pločicu u prozoru tipkovnih naredbi.
 • Otklonjen je rijedak problem prilikom kojeg je dolazilo do nesinkroniziranosti između vremenskih crta aplikacija Logic Remote i GarageBand. 
 • Logic Remote više ne sprječava prebacivanje iPad uređaja u pripravno stanje.
 • Kad se putem izbornika opreme stvori nova zvučna konfiguracija, Logic Remote sad se prebacuje u prikaz medijateke.
 • Obuhvaća nekoliko poboljšanja pristupačnosti.

Logic Remote 1.0.2

 • Veća kompatibilnost s aplikacijom GarageBand za Mac (v10.0).
 • Raspon dodira može se namještati za dodirne instrumente.
 • Preglednik medijateke i Smart Controls sad se mogu istodobno prikazati na zaslonu.
 • Sadrži različita poboljšanja za unapređenje performansi i stabilnosti.

Logic Remote 1.0.1

 • Sadrži različita poboljšanja za rješavanje problema u vezi s povezivanjem aplikacije Logic Remote s računalom na kojem je pokrenut Logic Pro X.
 • Otklonjen je problem pri kojem se Logic Remote neočekivano zaustavljao prilikom promjene bloka u mikseru tijekom pomicanja kliznika za podešavanje glasnoće.
 • Otklonjen je problem u kojem se note zadržavaju tijekom prebacivanja postavki artikulacije.
 • Otklonjen je problem u kojem se prozor Trake akorda ponekad zacrnio prilikom stvaranja prazne stavke softverskog instrumenta dok je bio otvoren.
 • Otklonjen je problem kod kojeg se na Logic Remote LCD zaslonu ponekad prikazivala poruka Nije povezano nakon uspješnog povezivanja na Logic Pro X.
 • Povećan je raspon dodira prilikom reprodukcije softverskih instrumenata iz aplikacije Logic Remote.
 • Otklonjen je problem u kojem je isključivanje iz aplikacije Logic Remote za vrijeme držanja nota na tipkovnici moglo dovesti do zaglavljenja nota u aplikaciji Logic Pro X.
 • Sadrži različita poboljšanja za smanjenje vjerojatnosti zaglavljenja nota prilikom korištenja USB tipkovnice s iPad uređajem.
 • iPad se više ne prebacuje u način mirovanja ako Logic Remote šalje MIDI ili ako Logic Pro X radi.
Datum objave: