Napomene uz izdanje za Logic Remote

Saznajte što je novo u aplikaciji Logic Remote.

Novo u aplikaciji Logic Remote 1.3.5

• Poboljšanja stabilnosti i ispravci programskih pogreški.

Prethodne verzije

  

Logic Remote 1.3.4

• Poboljšanja stabilnosti i ispravci programskih pogreški.

Logic Remote 1.3.3

 Nove značajke/poboljšanja

 • iPhone sad pruža više kontrola za dodirne instrumente, uključujući gitaru, bas, bubnjeve, smart žice i trake akorda.

Mikseta

 • Naziv glavnog izlaznog kanala na mikseti sad ostaje vidljiv nakon dodavanja pjesama.
 • Na iPhone uređaju, kad odaberete praznu kanalsku traku softverskog instrumenta, ulazne kontrole sučelja zvuka više se ne prikazuju neispravno.
 • Ekvilizator se ponovno pouzdano ispravno prikazuje na iOS uređaju. 
 • U kanalnim trakama vanjskih instrumenata dodanim u MainStage sada se prikazuju pojedinačni gumbi iz aplikacije Logic Remote.
 • Na kanalu stereoizlaza ponekad se više ne prikazuje gumb za snimanje na iPhone uređaju. 
 • Skočni prozor postavljanja dodatka ostaje otvoren sve dok ne dodirnete područje izvan njegovih okvira, čime se olakšava provjera različitih postavki.

Stabilnost i pouzdanost

 • Logic Remote više se ne zatvara neočekivano na iPhone uređaju dok okrećete uređaj za vrijeme prikaza dijaloškog okvira „Please open a Logic Project to begin” (Za početak otvorite Logic Project). 

Općenito

 • Ako se MainStage ponovno pokrene dok je u aplikaciji Logic Remote prikazan dijaloški okvir „Please open a MainStage concert to begin” (Za početak otvorite MainStage koncert), dijaloški se okvir zatvara kao što je očekivano nakon otvaranja koncerta. 
 • U aplikaciji Logic Remote prikazuje se dijaloški okvir „Please open a Logic project to begin” (Za početak otvorite Logic projekt) umjesto miksera iz prethodnog projekta ako je datoteka zatvorena na hostu. 
 • U aplikaciji Logic Remote sad možete stvoriti do šest zapisa Drummer uz GarageBand.
 • Prigušene note koje se reproduciraju na hvataljci trake akorda sad se snimaju ispravno u značajci GarageBand. 
 • Efekt Sustain automatski se onemogućuje ako je omogućen arpeggiator.
 • Osjetljivost na dodir prilikom sviranja dodirnih instrumenata sad je bolja.

Dodaci

 • Logic Remote sad kontrolira pak u značajci Alchemy, kao što je očekivano. 

Logic Remote 1.3.2

Mikseta

 • Pomicanjem po mikseti zaslon značajke Mjerač razine postaje prazan.
 • Izmjene naziva pjesama i boja na hostu odmah su vidljive u opciji Inspektor aplikacije Logic Remote.
 • Ako dodirnete prazan odjeljak za slanje u aplikaciji Logic Remote, više se ne prikazuju neupotrebljive komande, kao što je Zaobiđi.
 • Izbornik Sends više se ne prikazuje neočekivano u slučaju dodirivanja Vanjskog MIDI-ja ili izlaznog kanala.
 • Izmjene načina kadriranja kanala u području aplikacije hosta sad su odmah vidljive u aplikaciji Logic Remote.
 • Kontrole stereopanorame sad se mogu invertirati izravno iz aplikacije Logic Remote.
 • Gumb za snimanje konačno postaje vidjiv nakon odabira opcije za prikaz/skrivanje gumba za omogućavanje snimanja u značajci GarageBand tijekom korištenja aplikacije Logic Remote na iPhone uređaju.
 • Dodatni se „sendovi” sad dodati pomoću aplikacije Logic Remote kad se prva stranica „sendova” popuni, a još nema „sendova” na drugoj stranici.

Općenito

 • Na iPhone uređaju sve su vrijednosti položaja taktova i doba sad vidljive kad je položaj reprodukcije raniji od prvog takta pjesme.
 • Vremenska crta ostaje vidljiva nakon što se uređaj okrene vodoravno pa vrati u portretni način.
 • Oznake za pomoć sada ostaju konačno vidljive na iPhone uređaju.

Logic Remote 1.3.1

Dodirni instrumenti

 • Sad se opcija Drum Kit može postaviti kao stavka dodirnog instrumenta za svaku trenutnu postavku zvuka softverskog instrumenta.
 • Način unosa dodirnog instrumenta aplikacije Logic Remote sad se pouzdano ažurira prilikom promjene postavki zvuka.
 • Tipkovnica dodirnih instrumenata više ne šalje neočekivan broj poruka o isključenju efekta Sustain u nekim okolnostima.

Mikseta

 • Mjerači razine u cijeloj aplikaciji sad dosljedno registriraju vršne vrijednosti.
 • Mjerači razine sad prikazuju očitanja vrijednosti.
 • Dvostrukim dodirom na prazan pregled za EQ sad se dodaje vrsta EQ dodatka navedena u aplikaciji hosta.
 • Dvostrukim dodirom dodatak kompresora umeće se u utor kompresora.
 • Dvostrukim dodirom regulator glasnoće sad postavlja pojačanje na 0 db.
 • U kanalima miksete sada se prikazuje indikator pribadače na iPhone uređaju.
 • Sad se mogu resetirati svi mjerači razine dodirivanjem prikaza vršne razine na jednom mjeraču.
 • Pojedinačni se „sendovi” sad mogu zaobići u prikazu miksete u aplikaciji Logic Remote.
 • Sad se u prikazu miksete u aplikaciji Logic Remote mogu dodjeljivati novi „sendovi”.
 • Zaobiđeni „sendovi” sad su zasivljeni u prikazu miksete u aplikaciji Logic Remote.
 • Dodaci dodijeljeni kanalnim trakama sad se mogu otvoriti dvostrukim dodirom.
 • Na iPhone uređaju, uklanjanje posljednjeg senda iz banke Send 5-8 sad rezultira prebacivanjem prikaza na Sends 1-4, kao što je očekivano.
 • Na iPhone uređaju, ljestvica na glavnom mjeraču više se ne prikazuje tako linearno kad se u preferencijama aplikacije Logic odabere eksponencijalno.
 • U EXS24, gumbi Prethodno/Sljedeće sad su ispravno označeni.

Tipkovne naredbe

 • Gumbi tipkovnih naredbi u aplikaciji Logic Remote sad svijetle za prikaz statusa.

Općenito

 • Logic Remote sad podržava načine rada Rezanje i Relativna automatizacija.
 • Logic Remote sad pouzdano pokazuje ispravan pristupni put do odabranih zakrpa.
 • Logic Remote više ne šalje neočekivano poruke o isključenju efekta Sustain na početku MIDI snimanja.
 • Razmaknica na iPad Pro Smart tipkovnici sad se može upotrebljavati za zaustavljanje/pokretanje.

Logic Remote 1.3

Nove značajke i poboljšanja

 • Bolja podrška za iPad Pro i iPhone uređaje.
  (iPhone verzija kompatibilna je isključivo s aplikacijom Logic Pro X i ograničena na kontrolu transporta, regulatore dvostruke kanalske trake, automatsko snimanje i pristup tipkovnim naredbama)
 • Sad možete povezati više uređaja na kojima je istodobno pokrenuta aplikacija Logic Remote na istu host aplikaciju.
 • Sad možete povlačiti gumbe tipkovnih naredbi u nove položaje u prikazu tipkovnih naredbi.
 • Gumb za resetiranje solaže sad kontrolira gumb Prekini/opozovi solažu u aplikaciji Logic Pro X.

Poboljšanja za iPad Pro

 • Veća rezolucija uređaja iPad Pro omogućuje bolji prikaz:
  • Broj vidljivih kanalnih traka u mikseti povećan je s 9 na 12.
  • Maksimalan broj tipki klavijatura koje se trenutačno mogu reproducirati povećan je s 31 na 41.
  • Broj vidljivih gumba za tipkovne naredbe povećan je s 24 na 35.
  • Broj traka akorda koje se trenutačno mogu reproducirati povećan je s 8 na 12.
 • Logic Remote na iPad Pro uređaju uključuje kombiniran prikaz koji pruža redak tipkovnih naredbi uz prikaz pametnih kontrola + dodirni instrument i prikaz traka akorda.
 • Na iPad Pro uređaju element kanalne trake kombinira se sa sučeljem dodatka. To omogućuje korištenje lanca dodatka bez povratka na prikaz miksete.

Pouzdanost

 • Logic Remote 1.3 sadrži različite popravke i poboljšanja za bolju povezivost.

Tipkovne naredbe 

 • Prozor Tipkovne naredbe sad se osvježava kao što je očekivano prilikom ponovnog povezivanja na host.
 • Dodir na nedodijeljenu ćeliju tipkovne naredbe u aplikaciji Logic Remote više ne rezultira treperenjem zaslona u aplikaciji Logic Pro X.

Dodaci

 • Više nije potrebno otvarati prozor dodatka Channel EQ na hostu da bi Logic Remote prikazao krivulju ekvilizatora.
 • Namještanje kliznika za ES2 Digiwaves iz aplikacije Logic Remote više ne rezultira neočekivanim ciklusom kroz valove za ES2.

Dodirni instrumenti

 • Zaslonska tipkovnica sad aktivira zvuk kao što je očekivano nakon prebacivanja s tipkovnice na trake akorda pa natrag na tipkovnicu.

Logic Remote 1.2.3

 • Grafički prikaz ekvilizatora na dodatku Channel EQ sad crta ispravno.
 • Vrijednosti pojačanja na dodatku Channel EQ sad se prikazuju u ispravnom položaju na zaslonu.
 • Ako se koristi sa značajkom GarageBand, Logic Remote više ne prikazuje gumbe Ponavljanje note i Brisanje točke u prikazu Podloge za bubnjeve.

Logic Remote 1.2.2

Nove značajke

 • Logic Remote sad sadrži Transform Pad i X/Y Pad pametne kontrole za Alchemy instrumente.
 • Sad se uz pomoć aplikacije Logic Remote može stvoriti više od jednog zapisa Drummer u značajkama Logic Pro X ili GarageBand.
 • Dvostrukim dodirom na položaj instrumenta sad se otvara dodatak za instrument.

Dodatna ažuriranja

 • Sadrži opća poboljšanja stabilnosti.
 • Logic Remote sad prikazuje isti dijaloški okvir s upozorenjem kao i Logic Pro X kad se odabere način Automatsko zapisivanje.
 • U slučaju odabira ulaza ili izlaza u aplikaciji Logic Remote trenutačni je kanal označen kvačicom.

Logic Remote 1.2.1

Nove značajke

 • Logic Remote više ne prikazuje nepotrebni gumb za solažu na kanalnim trakama External MIDI.
 • Poboljšanja je reakcija prilikom uređivanja grafika u dodatku Graphic EQ.
 • Sad možete zatvoriti skočne izbornike iz kanalne trake dodirivanjem bilo kojeg područja na istoj kanalnoj traci.

Logic Remote 1.2

Nove značajke

 • Možete namjestiti Logic Pro X Channel EQ izravno na iPad uređaju.
 • Novi prikaz dodatka omogućuje pristup parametrima dodatka Logic ili Audio Unit uz Logic Pro X.
 • Možete daljinski dodati ili promijeniti raspored dodataka uz Logic Pro X.
 • Kontrola mikrofona i drugih postavki unosa za kompatibilna zvučna sučelja
 • Sad je moguće navigirati kroz pjesme u LCD skočnom izborniku.
 • Držanjem gumba za prebacivanje kanala prijenosa sad se možete pomicati kroz pjesme ili kanale.
 • Jedan dodir na sredinu kotačića više ne utječe na njezinu vrijednost.
 • Dodirni instrument hvataljka basa sad je dostupan sa svim postavkama zvuka.
 • Logic Remote sad ima mogućnost premošćivanja postavki mirovanja sustava na iPad uređaju.
 • Status gumba metronoma sad prikazuju status metronoma u značajci Logic Pro X ili GarageBand.
 • Mikseta se sad otvara u posljednjem odabranom prikazu.

Stabilnost

 • Logic Remote više se ne zatvara neočekivano prilikom prebacivanja na prikaz Pametne kontrole iz prikaza Bubnjevi ili Trake akorda kad je odabrana postavka zvuka za bubnjeve.

Općenito

 • Kad ponovno otvorite Logic Pro X, Logic Remote više ne prikazuje nepotrebni dijaloški okvir „Please open a Logic project” (Otvorite Logic projekt) tijekom povezivanja.
 • Logic Remote više ne premošćuje položaj kotačića za tremolo značajke MainStage.
 • Gumbi za sljedeću i prethodnu postavku zvuka sad su konačno dostupni sa značajkom MainStage kad odaberete prvu ili posljednju postavku zvuka na popisu.

Logic Remote 1.1.1

 • Dodaje podršku za iOS 8

Logic Remote 1.1

 • Novi pojednostavljeni dizajn
 • Dodaje više opcija na ljestvici za dodirne instrumente

Logic Remote 1.0.4

Rješava problem koji je sprječavao načine ljestvica i trake akorda da se ažuriraju na trenutačnu notu projekta.

Logic Remote 1.0.3

 • Sadrži podršku za MainStage 3.
 • Sad postoji kliznik za namještanje osjetljivosti na dodir za dodirne instrumente.
 • Logic Remote više ne sadrži stavku izbornika „Novi zapis Drummer” ako trenutačni Logic projekt već ima zapis Drummer.
 • Zaslon za umetanje dodatka više nije prazan nakon stvaranja novog projekta u prikazu Pametne kontrole / Dodirni instrumenti.
 • Stavka izbornika Uklanjanje tipkovne naredbe više se ne prikazuje prilikom dodira na praznu pločicu u prozoru tipkovnih naredbi.
 • Otklonjen je rijedak problem prilikom kojeg je dolazilo do nesinkroniziranosti između vremenskih crta aplikacija Logic Remote i GarageBand. 
 • Logic Remote više ne sprječava prebacivanje iPad uređaja u način mirovanja.
 • Kad se putem izbornika opreme stvori nova postavka zvuka, Logic Remote sad se prebacuje u prikaz medijateke.
 • Obuhvaća nekoliko poboljšanja pristupačnosti.

Logic Remote 1.0.2

 • Veća kompatibilnost s aplikacijom GarageBand za Mac (v10.0).
 • Može se namještati raspon dodira za dodirne instrumente.
 • Preglednik medijateke i Pametne kontrole sad se mogu istodobno prikazati na zaslonu.
 • Sadrži različita poboljšanja za unapređenje izvedbe i stabilnosti.

Logic Remote 1.0.1

 • Sadrži različita poboljšanja za rješavanje problema u vezi s povezivanjem aplikacije Logic Remote s računalom na kojem je pokrenut Logic Pro X.
 • Otklonjen je problem pri kojem se Logic Remote neočekivano zaustavljao prilikom promjene bloka u mikseti tijekom pomicanja regulatora.
 • Otklonjen je problem u kojem se note zadržavaju tijekom prebacivanja postavki artikulacije.
 • Otklonjen je problem u kojem se prozor Trake akorda ponekad zacrnio prilikom stvaranja prazne stavke dok je bio otvoren.
 • Otklonjen je problem u kojem se na Logic Remote LCD zaslonu ponekad prikazivala poruka „Not Connected” (Nije povezano) nakon uspješnog povezivanja na Logic Pro X.
 • Povećan je raspon dodira prilikom reprodukcije softverskih instrumenata iz aplikacije Logic Remote.
 • Otklonjen je problem u kojem je isključivanje iz aplikacije Logic Remote za vrijeme držanja nota na tipkovnici moglo dovesti do zaglavljenja nota u aplikaciji Logic Pro X.
 • Sadrži različita poboljšanja za smanjenje vjerojatnosti zaglavljenja nota prilikom korištenja USB tipkovnice s iPad uređajem.
 • iPad se više ne prebacuje u način mirovanja ako Logic Remote šalje MIDI ili ako Logic Pro X radi.
Datum objave: