Slanje grupnih poruka pomoću iPhone, iPad i iPod touch uređaja

Naučite kako pokrenuti grupnu poruku. Zatim grupi dodijelite naziv, dodajte osobe u nju ili ih iz nje uklonite, isključite zvuk obavijesti ili napustite razgovor.

Početak rada

Vrste grupnih poruka

Tri su vrste grupnih poruka koje se mogu pojaviti: grupne iMessage poruke, grupne MMS poruke i grupne SMS poruke. Aplikacija Poruke automatski odabire vrstu grupne poruke koju će poslati na temelju postavki primatelja, mrežne veze i tarife koju imate kod operatera. Primjerice:

 • Ako i vi i primatelji koristite Appleove uređaje i imate uključen iMessage, grupna će se poruka poslati kao iMessage poruka.
 • Ako grupnu poruku šaljete osobama koje ne koriste iMessage, poruka će se poslati kao MMS ili SMS poruka.

Grupne iMessage poruke

Te se poruke prikazuju u plavim tekstnim oblačićima te se umjesto putem operatera prenose putem Applea i zaštićene su potpunom enkripcijom. U grupnoj iMessage poruci svi članovi mogu sljedeće:

 • slati i primati fotografije, videozapise i audioporuke
 • vidjeti sve odgovore u grupi
 • slati i primati efekte u poruci kao što su crteži, animacije, efekti za oblačiće itd.
 • podijeliti svoju lokaciju s grupom
 • dodijeliti grupi naziv, dodati osobe u grupu i ukloniti ih iz nje, isključiti zvuk obavijesti ili izaći iz grupe

Grupne MMS poruke

Te se poruke prikazuju u zelenim tekstnim oblačićima te se umjesto putem Applea prenose putem operatera. U grupnoj MMS poruci svi članovi mogu činiti sljedeće:

 • slati i primati fotografije i videozapise
 • vidjeti sve odgovore u grupi
 • isključiti obavijesti

Grupne SMS poruke

Te se poruke također prikazuju u zelenim tekstnim oblačićima i prenose putem operatera. Grupne SMS poruke ne podržavaju multimedijske privitke, npr. fotografije ili videozapise. Svi odgovori na grupni SMS šalju se kao zasebne tekstne poruke te primatelji ne mogu vidjeti druge odgovore članove grupe.

Slanje grupnih poruka

 1. Otvorite Poruke pa dodirnite  da biste započeli novu poruku.
 2. Unesite imena primatelja ili dodirnite stavku Dodaj kontakt da biste dodali kontakte.
 3. Unesite poruku pa dodirnite stavku Pošalji ikona slanja.

Da biste poslali grupnu MMS poruku na iPhone uređaju, provjerite je li uključena opcija slanja i primanja MMS poruka. Dodirnite Postavke > Poruke i uključite razmjenu MMS poruka.

Ako ne vidite opciju za uključivanje MMS poruka ili grupnih poruka, od operatera zatražite informaciju o tome podržava li vaša tarifa razmjenu grupnih MMS poruka.

U grupnim porukama nećete vidjeti potvrde o čitanju.

Dodjela naziva grupnom razgovoru

Imate više grupnih iMessage poruka? Dodijelite grupnim iMessage porukama nazive da biste ih lakše pronašli. Dodjela naziva grupi:

 1. Dodirnite grupni razgovor, a zatim dodirnite vrh razgovora.
 2. Dodirnite .
 3. Unesite naziv pa dodirnite Gotovo.

Nazive možete dodijeliti samo grupnim iMessage porukama. Ne možete ih dodijeliti grupnim MMS porukama.

Dodavanje korisnika u grupni razgovor i uklanjanje iz njega

U grupnoj iMessage poruci svaki sudionik može dodavati korisnike u razgovor i iz njega ih uklanjati. Korisnika iz grupne iMessage poruke možete ukloniti ako u razgovoru sudjeluju barem još tri osobe. U grupnim MMS i grupnim SMS porukama dodavanje i uklanjanje korisnika nije moguće.

Dodavanje osoba

 1. Dodirnite grupni razgovor u koji želite nekoga dodati.
 2. Dodirnite vrh grupnog razgovora.
 3. Dodirnite , a zatim Dodaj kontakt.
 4. Unesite podatke za kontakt osobe koju želite dodati. Zatim dodirnite Gotovo. 

Uklanjanje osoba

 1. Dodirnite grupni razgovor koji sadrži kontakt koji želite ukloniti.
 2. Dodirnite vrh grupnog razgovora.
 3. Dodirnite , a zatim prijeđite prstom ulijevo preko imena osobe koju želite ukloniti.
 4. Dodirnite Ukloni, a zatim Gotovo.
   

Datum objave: