Slanje grupnih poruka pomoću iPhone, iPad i iPod touch uređaja

Aplikacija Poruke omogućuje slanje poruka grupi ljudi. Grupi možete dodijeliti naziv, dodavati u nju osobe ili ih iz nje uklanjati, a možete i isključiti zvuk obavijesti za grupu ili iz nje izaći.

Početak rada

Vrste grupnih poruka

Tri su vrste grupnih poruka koje se mogu pojaviti: grupne iMessage poruke, grupne MMS poruke i grupne SMS poruke. Aplikacija Poruke automatski odabire vrstu grupne poruke koju će poslati na temelju postavki primatelja, mrežne veze i tarife koju imate kod operatera. Primjerice:

 • Ako i vi i primatelji koristite Appleove uređaje i imate uključen iMessage, grupna će se poruka poslati kao iMessage poruka.
 • Ako grupnu poruku šaljete osobama koje ne koriste iMessage, poruka će se poslati kao MMS ili SMS poruka.

grupne iMessage poruke

Grupne iMessage poruke

Te se poruke prikazuju u plavim tekstnim oblačićima te se umjesto putem operatera prenose putem Applea i zaštićene su potpunom enkripcijom. U grupnoj iMessage poruci svi članovi mogu sljedeće:

 • slati i primati fotografije, videozapise i audioporuke
 • vidjeti sve odgovore u grupi
 • slati i primati efekte u poruci kao što su crteži, animacije, efekti za oblačiće itd.
 • podijeliti svoju lokaciju s grupom
 • dodijeliti grupi naziv, dodati osobe u grupu i ukloniti ih iz nje, isključiti zvuk obavijesti ili izaći iz grupe

grupne MMS poruke

Grupne MMS poruke

Te se poruke prikazuju u zelenim tekstnim oblačićima te se umjesto putem Applea prenose putem operatera. U grupnoj MMS poruci svi članovi mogu činiti sljedeće:

 • slati i primati fotografije i videozapise
 • vidjeti sve odgovore u grupi
 • isključiti obavijesti

Grupne SMS poruke

Te se poruke također prikazuju u zelenim tekstnim oblačićima i prenose putem operatera. Grupne SMS poruke ne podržavaju multimedijske privitke, npr. fotografije ili videozapise. Svi odgovori na grupni SMS šalju se kao zasebne tekstne poruke te primatelji ne mogu vidjeti druge odgovore članove grupe.

slanje grupne poruke

Slanje grupnih poruka

 1. Otvorite Poruke te dodirnite sastavljanje poruka da biste započeli novu poruku.
 2. Unesite imena primatelja ili dodirnite stavku Dodaj kontakt da biste dodali kontakte.
 3. Unesite poruku pa dodirnite stavku Pošalji ikona slanja.

Da biste poslali grupnu MMS poruku na iPhone uređaju, provjerite je li uključena opcija slanja i primanja MMS poruka. Dodirnite Postavke > Poruke i uključite razmjenu MMS poruka.

Ako ne vidite opciju za uključivanje MMS poruka ili grupnih poruka, od operatera zatražite informaciju o tome podržava li vaša tarifa razmjenu grupnih MMS poruka.

U grupnim porukama nećete vidjeti potvrde o čitanju.

Tapback

Odgovaranje na grupnu iMessage poruku pomoću značajke Tapback

Tapback se upotrebljava za brz odgovor na poruke uz izražavanje emocija, primjerice, palac gore ili srce. Odgovaranje pomoću značajke Tapback:

 1. Otvorite Poruke, a zatim dodirnite grupni razgovor.
 2. Dvaput dodirnite oblačić s porukom ili fotografiju.
 3. Da biste odgovorili na poruku, dodirnite jedan od šest odgovora koji će se pojaviti.

Da biste vidjeli tko je kao odgovor poslao Tapback, samo dodirnite Tapback.

dodjela naziva grupnom razgovoru

Dodjela naziva grupnom razgovoru

Imate više grupnih iMessage poruka? Dodijelite grupnim iMessage porukama nazive da biste ih lakše pronašli. Dodjela naziva grupi:

 1. Dodirnite grupni razgovor, a zatim dodirnite vrh razgovora.
 2. Dodirnite ikona Informacije.
 3. Dodirnite opciju Unesite naziv grupe.
 4. Unesite naziv pa dodirnite Gotovo.

Nazive možete dodijeliti samo grupnim iMessage porukama. Ne možete ih dodijeliti grupnim MMS porukama.

Dodavanje korisnika u grupni razgovor i uklanjanje iz njega

U grupnoj iMessage poruci svaki sudionik može dodavati korisnike u razgovor i iz njega ih uklanjati. Korisnika iz grupne iMessage poruke možete ukloniti ako u razgovoru sudjeluju barem još tri osobe. U grupnim MMS i grupnim SMS porukama dodavanje i uklanjanje korisnika nije moguće.

Dodavanje osoba

Dodavanje osobe

 1. Dodirnite grupni razgovor u koji želite nekoga dodati.
 2. Dodirnite vrh grupnog razgovora.
 3. Dodirnite ikona Informacije, a zatim Dodaj kontakt.
 4. Unesite podatke za kontakt osobe koju želite dodati. Zatim dodirnite Gotovo. 

Uklanjanje osoba

Uklanjanje osobe

 1. Dodirnite grupni razgovor koji sadrži kontakt koji želite ukloniti.
 2. Dodirnite vrh grupnog razgovora.
 3. Dodirnite ikona Informacijea zatim prijeđite prstom ulijevo preko imena osobe koju želite ukloniti.
 4. Dodirnite Ukloni, a zatim Gotovo.
   

Datum objave: