Ažuriranje softvera na Apple TV uređaju (druge i treće generacije)

Saznajte kako ažurirati softver na Apple TV uređaju (druge i treće generacije). Uvijek je pametno imati najnoviji softver na Apple TV uređaju.

Ažuriranje softvera

  1. Odaberite Postavke > Općenito > Ažuriraj softver. Apple TV traži dostupna ažuriranja, a kada ga pronađe, prikazat će se poruka o preuzimanju.
  2. Kliknite Preuzmi i Instaliraj da biste pokrenuli proces preuzimanja.
    Nemojte odspajati Apple TV tijekom ažuriranja. Žaruljica statusa Apple TV uređaja može polako treptati tijekom ažuriranja i ponovnog pokretanja. To je očekivano ponašanje.
Datum objave: