Prijenos AppleCare plana

Ako uređaj prodate ili poklonite, AppleCare plan možda ćete moći prenijeti novom vlasniku.

Prijenos AppleCare plana novom vlasniku

  1. Prijavite se na stranicu My Support (Moja podrška) da biste dobili broj ugovora za AppleCare, serijski broj uređaja i dokaz o jamstvenom pokriću AppleCare plana.
  2. Pronađite originalni dokaz o kupnji uređaja.
  3. Saznajte ime, adresu, e-mail adresu i telefonski broj novog vlasnika.
  4. Obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.

Ako je riječ o određenim vrstama AppleCare planova ili određenim državama ili regijama, AppleCare plan možda nećete moći prenijeti novom vlasniku. Za više detalja pogledajte primjenjive Uvjete i odredbe za AppleCare. Ako niste sigurni koji plan imate, provjerite svoje jamstvo.

Ako plaćate mjesečno

Ako AppleCare plan plaćate mjesečno*, plan je povezan s vašim Apple ID-jem te ga neće biti moguće prenijeti novom vlasniku.

* U nekim državama ili regijama možda ćete imati mogućnost mjesečnog plaćanja AppleCare plana. Ta mogućnost nije dostupna za sve AppleCare planove, kao ni u svim državama ili regijama.

Ako dobijete zamjenski uređaj

Ako uređaj ne popravimo, nego ga zamijenimo, plan ćemo automatski prenijeti na novi uređaj. Ako prijenos jamstva nije moguć, ponudit ćemo vam druge mogućnosti.

Datum objave: