Otkazivanje ili promjena načina plaćanja za AppleCare plan

Izmijenite svoj AppleCare+ plan ili AppleCare Protection Plan.

Ako AppleCare plan plaćate mjesečno

Za promjenu načina plaćanja za AppleCare plan, promijenite način plaćanja koji koristite uz Apple ID.

Za otkazivanje AppleCare plana, slijedite odgovarajuće korake za svoj uređaj. Ako ne vidite svoj plan kada ga pokušate otkazati, dovršite postavljanje računa. Ako ste dovršili postavljanje računa, a i dalje ne vidite svoj plan, obratite se Appleovoj korisničkoj službi.

Ako otkažete AppleCare plan, mjesečna naplata ne može se obnoviti. Ako više ne ispunjavate uvjete za AppleCare plan, više ga ne možete dodati na svoj uređaj.

Ako ste AppleCare plan u cijelosti platili unaprijed

Za otkazivanje plana obratite se Appleovoj korisničkoj podršci. Bilo bi dobro da pripremite broj ugovora za AppleCare, serijski broj uređaja pokrivenog planom ili originalni račun za kupnju uređaja. Da biste pogledali broj ugovora i serijski broj, prijavite se u servis Moja podrška.

  • Ako AppleCare plan vraćate u roku od 30 dana od dana kupnje, dobit ćete puni povrat novca umanjen za vrijednost svih već iskorištenih usluga.*
  • Ako AppleCare plan otkažete nakon 30 dana od dana kupnje, dobit ćete povrat novca na temelju postotka pokrivenosti AppleCare planom koja nije istekla umanjen za vrijednost svih već iskorištenih usluga.*

* Smjernice za povrat novca mogu biti drukčije u vašoj državi ili regiji. Više informacija o otkazivanju plana i povratu novca možete pronaći u dokumentu Uvjeti i odredbe za AppleCare Protection Planili Uvjeti i odredbe za AppleCare+. Ako imate AppleCare+ plan s pokrićem u slučaju krađe ili gubitka, dodatne informacije možete pronaći u dokumentaciji za osiguranje.

Dodatne informacije

 

Datum objave: