Značajke u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote na servisu iCloud.com

Aplikacija iWork dostupna je na Mac računalu, iOS uređajima i na servisu iCloud.com. Saznajte više o značajkama koje rade drugačije na servisu iCloud.com.

Ograničenja datoteka za aplikacije Pages, Numbers i Keynote na servisu iCloud.com

 • Otvoriti možete datoteke za aplikacije Pages, Numbers i Keynote do 2 GB
 • Dodati možete GIF, JPEG i PNG slike maksimalne veličine od 10 MB. Da biste dodali veće slike, aplikacije Pages, Numbers i Keynote koristite na Mac računalu ili iOS uređaju. Nakon toga slike možete prikazati u dokumentima na servisu iCloud.com.
 • U dokument možete odjednom zalijepiti otprilike 2 milijuna znakova.
 • U aplikaciji Numbers možete izraditi koliko god tabličnih dokumenata želite. Svaka tablica može imati najviše 255 stupaca, 65 535 redaka i oko 130 000 ćelija s podacima. Odjednom možete promijeniti najviše 100 000 ćelija.
 • Zajednički dokument istodobno može prikazivati i uređivati najviše 100 osoba.
 • Pregledati možete dokumente s okomitim tekstom, ali ne možete ih urediti.

Razlike značajki u aplikaciji Pages na servisu iCloud.com

Sljedeće se značajke aplikacije Pages na servisu iCloud.com razlikuju od značajki aplikacije Pages na Mac računalu ili iOS uređaju:

 • Ako pratite promjene u dokumentu aplikacije Pages, dokument ćete moći otvoriti u aplikaciji Pages na servisu iCloud.com, no nećete ga moći uređivati. Ako ste vlasnik dokumenta, praćenje promjena možete isključiti kada dokument otvorite u aplikaciji Pages za Mac ili Pages za iOS. Saznajte više o praćenju promjena.
 • Oznake nećete moći dodavati ni uređivati, no veze na knjižne oznake dodane putem aplikacija Pages za Mac ili iOS funkcionirat će kada na njih kliknete.
 • 3D grafikoni prikazuju se kao 2D grafikoni. 
 • Nije omogućeno dodavanje ni uređivanje filmova ili audiodatoteka.
 • Jednadžbe, vodeće linije grafikona i pravila uvjetnog označavanja moguće je prikazivati, no ne i uređivati. 

Razlike značajki u aplikaciji Keynote na servisu iCloud.com

Sljedeće se značajke aplikacije Keynote na servisu iCloud.com razlikuju od značajki aplikacije Keynote na Mac računalu i iOS uređaju:

 • Blokove aktivnosti ne možete prikazivati ni uređivati, no ostat će dio prezentacije i bit će vidljivi na Mac računalu i iOS uređajima te će se na njima moći uređivati.
 • Prijelazi i blokovi koji nisu podržani u aplikaciji Keynote na servisu iCloud.com prikazuju se kao Rastapanje. Izvorni prijelazi ostaju u dokumentu, vidljivi su i mogu se uređivati u aplikaciji Keynote za Mac i iOS. Saznajte više o tome kako Keynote za iCloud funkcionira s preglednikom Internet Explorer.
 • Zvučni zapis (audiodatoteka postavljena za reprodukciju tijekom trajanja prezentacije) ne reproducira se na servisu iCloud.com. Zvučni zapis ostaje u dokumentu i reproducira se u aplikacijama Keynote za Mac i iOS.
 • Snimljena audiodatoteka (govor koji prati prezentaciju) neće se reproducirati na servisu iCloud.com. Ona ostaje u dokumentu i reproducira se u aplikacijama Keynote za Mac i iOS. Uređivanjem dokumenta u aplikaciji Keynote na servisu iCloud.com snimka možda više neće biti sinkronizirana s prezentacijom.
 • Postavke automatskog reproduciranja prezentacije prilikom otvaranja i ponovnog pokretanja neaktivne prezentacije bit će zanemarene.
 • 3D grafikoni prikazuju se kao 2D grafikoni. 
 • Nije omogućeno dodavanje ni uređivanje filmova ili audiodatoteka. Ako u prezentaciji aplikacije Keynote već imate videozapise ili audiodatoteke, oni se reproduciraju kada se reproducira i prezentacija ako vaš preglednik podržava format za filmove ili audiodatoteke.  
 • Jednadžbe, vodeće linije grafikona i pravila uvjetnog označavanja moguće je prikazivati, no ne i uređivati. 

Razlike značajki u aplikaciji Numbers na servisu iCloud.com

Sljedeće se značajke aplikacije Numbers na servisu iCloud.com razlikuju od značajki aplikacije Numbers na Mac računalu ili iOS uređaju:

 • Obrasci u tabličnim dokumentima aplikacije Numbers za iOS skriveni su kada tablični dokument otvorite u aplikaciji Numbers na servisu iCloud.com.
 • U aplikaciji Numbers na servisu iCloud.com možete uređivati tablicu povezanu s obrascem, a vaše će se izmjene pojaviti u obrascu kada tablični dokument otvorite u aplikaciji Numbers za iOS.
 • Ako obrišete tablicu povezanu s obrascem u aplikaciji Numbers na servisu iCloud.com, obrazac će biti obrisan. Ako spojite ćelije u tablici povezanoj s obrascem, obrazac bi se mogao obrisati.
 • 3D grafikoni prikazuju se kao 2D grafikoni. 
 • Nije omogućeno dodavanje ni uređivanje filmova ili audiodatoteka.
 • Jednadžbe, vodeće linije grafikona i pravila uvjetnog označavanja moguće je prikazivati, no ne i uređivati. 

Datum objave: