Promjena Apple ID-a

Ako više ne koristite e-mail adresu povezanu s vašim Apple ID-om, možete je promijeniti. Nećete izgubiti pristup svojim kontaktima, kupljenim sadržajima ili drugim podacima o računu.

Kako promijeniti Apple ID na drugu e-mail adresu

  1. Idite na appleid.apple.com i prijavite se.
  2. U odjeljku Račun odaberite Uredi.
  3. Odaberite Promijeni Apple ID.
    Web-mjesto appleid.apple.com s prikazom gumba Promijeni Apple ID.
  4. Unesite e-mail adresu koju želite koristiti. 
  5. Odaberite Nastavi.
  6. Ako ste promijenili svoj Apple ID na e-mail adresu treće strane, provjerite ima li verifikacijski kod pa ga unesite. Saznajte što učiniti ako niste dobili e-mail.
  7. Ako koristite servise kao što su iCloud ili Poruke za dijeljenje s prijateljima i kolegama, prijavite se na te servise s ažuriranim Apple ID-om.

Ako ne možete promijeniti Apple ID

Ako pokušate promijeniti Apple ID na e-mail adresu @icloud.com koja je izrađena u posljednjih 30 dana, možda ćete dobiti napomenu da pokušate ponovno kasnije.

Ako vam se prikaže obavijest da e-mail adresa koju želite koristiti nije dostupna ili se već koristi, provjerite koristite li vi ili član vaše obitelji već tu e-mail adresu e-pošte uz drugi Apple ID. Ako član obitelji koristi tu e-mail adresu, uklonite jes njihovog računa pa je pokušajte upotrijebiti. 

U nekim zemljama ili regijama možete koristiti svoj telefonski broj kao Apple ID. Ali ako je vaš Apple ID e-mail adresa, ne možete je promijeniti u telefonski broj.

Ako je vaš Apple ID telefonski broj

Dodatne informacije

Datum objave: