Korištenje Launchpada na Mac računalu

Launchpad omogućuje otvaranje, pronalaženje i organiziranje aplikacija.

Ikona Launchpada 


Launchpad nudi jednostavan način pronalaženja i otvaranja aplikacija na Mac računalu. Moguće je čak i razvrstavanje aplikacija te njihovo organiziranje u mape.

Otvaranje aplikacije

  • Kliknite ikonu Launchpada na Docku ili primaknite palac i tri prsta na dodirnoj površini. Potom kliknite aplikaciju da biste je otvorili. 
  • Ili upišite naziv aplikacije da biste aplikaciju pronašli na Launchpadu, a zatim pritisnite tipku Return da biste je otvorili.
  • Da biste zatvorili Launchpad bez otvaranja aplikacije, kliknite pozadinu, pritisnite tipku Esc (Escape) ili razmaknite palac i tri prsta na dodirnoj površini.

MacBook Air s otvorenim Launchpadom


Organiziranje aplikacija

  • Razmještaj aplikacija: povucite aplikaciju na drugo mjesto.
  • Stvaranje mape: jednu aplikaciju povucite na drugu. 
  • Zatvaranje mape: kliknite izvan mape.
  • Preimenovanje mape: mapu otvorite i kliknite njezin naziv. Unesite potom novi naziv.

Otvaranje mape u Launchpadu


Dodavanje i uklanjanje aplikacije

  • Aplikacije koje ste preuzeli sa servisa App Store ili su sastavni dio sustava macOS automatski se pojavljuju u Launchpadu. Ako ste aplikaciju preuzeli s nekog drugog servisa, dodajte je u Launchpad premještanjem u mapu Aplikacije.
  • Saznajte kako izbrisati aplikaciju s Mac računala, čime se ona uklanja i iz Launchpada.
Datum objave: