Wi-Fi mrežni roaming s 802.11k, 802.11r i 802.11v na iOS, iPadOS i macOS sustavu

Saznajte kako iOS, iPadOS, i macOS poboljšavaju klijentski roaming s pomoću Wi-Fi mrežnih standarda.

iOS, iPadOS i macOS podržavaju optimizirani klijentski roaming na poslovnim Wi-Fi mrežama. Standardi k, r i v radne grupe standarda 802.11 omogućuju klijentima još jednostavniji roaming od jedne do druge pristupne točke (AP) u istoj mreži.

802.11k

Standard 802.11k omogućuje uređajima da stvaranjem optimiziranog popisa kanala ubrzaju pretraživanje dostupnih ciljnih pristupnih točaka u roamingu. Kada signal trenutačnih pristupnih točaka oslabi, uređaj će potražiti ciljne pristupne točke s tog popisa.

802.11r

Kada uređaj izvrši roaming s jedne pristupne točke na drugu u istoj mreži, 802.11r pomoću značajke FT (Fast Basic Service Set Transition; brza tranzicija skupa osnovnih servisa) još brže obavlja provjeru autentičnosti. FT radi i uz PSK (unaprijed dijeljeni ključ) i metodama provjere autentičnosti standarda 802.1X.

Sustavi iOS 10 i noviji, iPadOS i macOS 12 uključuju podršku za prilagodljivi standard 802.11r na bežičnim mrežama tvrtke Cisco. Prilagodljivi standard 802.11r omogućuje značajku FT, a pritom nije potrebno omogućiti standard 802.11r u okviru bežične mreže tvrtke Cisco. Da bi podržavala prilagodljivi standard 802.11r, tvrtka Cisco mora upotrebljavati kontrolni kôd verzije 8.3 ili novije.

802.11v

iOS, iPadOS i macOS podržavaju ove funkcionalnosti 802.11v standarda na određenim uređajima:

 • upravljanje tranzicijom osnovnog skupa servisa (BSS-a)
 • izravno poništavanje pridruživanja
 • usmjereni višesmjerni servis (DMS)
 • servis maksimalnog stanja neaktivnosti BSS-a

Upravljanje tranzicijom BSS-a s izravnim poništavanjem pridruživanja omogućuje kontrolnom sloju utjecaj na postupak roaminga dajući mu podatke za učitavanje pristupnih točaka u blizini. Uređaj razmatra te podatke prilikom odlučivanja o mogućim ciljevima roaminga.

DMS optimizira višesmjerni prijenos prometa na bežičnim mrežama. Uređaj upotrebljava te informacije za poboljšanje višesmjerne komunikacije i očuvanje vijeka trajanja baterije.

Servis maksimalnog stanja neaktivnosti BSS-a klijentima i pristupnim točkama pomaže pri učinkovitom odlučivanju o trajanju veze kada nema prijenosa prometa. Uređaj upotrebljava te informacije za očuvanje vijeka trajanja baterije.

Kada kombinirate mogućnost standarda 802.11k i 802.11v da ubrzaju potragu za najboljom ciljanom pristupnom točkom s bržom asocijacijom FT-a, aplikacije mogu raditi brže i dobit ćete bolji Wi-Fi doživljaj u iOS, iPadOS, i macOS sustavu.


Provjera kompatibilnosti

Većina dobavljača hardvera potrebnog za Wi-Fi mrežu podržava standarde 802.11k, 802.11v i 802.11r (FT). Da bi se te značajke mogle koristiti na mreži, morate ih omogućiti i konfigurirati na Wi-Fi usmjerivaču. Postavljanje ovisi o modelu usmjerivača, stoga dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za usmjerivač koji koristite.

Popisi u nastavku pokazuju koji iOS, iPadOS i macOS uređaji podržavaju standarde 802.11k, 802.11r i 802.11v. Da biste koristili standarde 802.11k i 802.11r, potreban vam je sustav iOS 6 ili noviji ili macOS 12 ili noviji. Da biste koristili standard 802.11v, potreban vam je sustav iOS 7 ili noviji ili macOS 12 ili noviji. Da biste koristili prilagodljivi standard 802.11r, potreban vam je sustav iOS 10 ili noviji ili macOS 12 ili noviji.

Podrška za macOS ograničena je na Mac računala s Apple Silicon čipom.

802.11k i r

 • iPhone 4s i noviji
 • iPad Pro i noviji
 • iPad Air i noviji
 • iPad mini i noviji
 • iPad (treće generacije) i noviji
 • iPod touch (pete generacije) i noviji
 • Mac računala s Apple Silicon čipovima

Prilagodljivi standard 802.11r

 • iPhone 6s i noviji
 • iPad Pro i noviji
 • iPad Air (treće generacije) ili noviji
 • iPad (pete generacije) i noviji
 • iPod touch (7. generacije)
 • Mac računala s Apple Silicon čipovima

802.11v

 • iPhone 5c, iPhone 5s i noviji
 • iPad Pro i noviji
 • iPad Air i noviji
 • iPad mini 2 i noviji
 • iPad (pete generacije) i noviji
 • iPod touch (šeste generacije) i noviji
 • Mac računala s Apple Silicon čipovima

Interoperabilnost sa standardom 802.11w

iOS, iPadOS, i macOS podrška za standarde 802.11k, 802.11r i 802.11v funkcionira s mrežama s omogućenim zaštićenim upravljačkim okvirima (PMF) standarda 802.11w.

Predmemoriranje izvedenog glavnog ključa (Pairwise Master Key)

iOS, iPadOS, i macOS podržavaju i PMKID (pairwise master key identifier) predmemoriranje. PMKID predmemoriranje možete koristiti s nekom opremom dobavljača da biste poboljšali roaming između pristupnih točaka. SKC (sticky key caching) predmemoriranje oblik je PMKID predmemoriranja. SKC nije ekvivalent OKC-u (opportunistic key caching) niti je kompatibilan s njim.

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: