Otvaranje Centra za obavijesti i Kontrolnog centra pomoću značajke VoiceOver na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju

Ako upotrebljavate značajku VoiceOver na svom iOS uređaju, Centar za obavijesti ili Kontrolni centar možete otvoriti gestom ili putem naredbe na tipkovnici.

Otvaranje Centra za obavijesti

Da biste otvorili Centar za obavijesti gestom, dodirnite vrh zaslona na uređaju i prebacite se sa značajke VoiceOver na statusnu traku. Zatim povucite s tri prsta od vrha zaslona.

Ako Centar za obavijesti želite otvoriti pomoću Appleove bežične tipkovnice, pritisnite opciju sa strelicom prema gore.

Otvaranje Kontrolnog centra

Da biste otvorili Kontrolni centar gestom, dodirnite vrh zaslona na uređaju i prebacite se sa značajke VoiceOver na statusnu traku. Zatim povucite s tri prsta od dna zaslona.

Ako Kontrolni centar želite otvoriti pomoću Appleove bežične tipkovnice, pritisnite strelicu za kretanje dolje po opcijama.

Zatvaranje Centra za obavijesti ili Kontrolnog centra

Da biste zatvorili Centar za obavijesti ili Kontrolni centar, pritisnite tipku Home.

Za zatvaranje Centra za obavijesti ili Kontrolnog centra možete i protrljati s dva prsta. Samo brzo pomaknite dva prsta naprijed-nazad tri puta radeći pokret u obliku slova „z”.

Datum objave: