Uvoz kontakata sa SIM kartice na iPhone

Ako vaša SIM kartica to podržava, kontakte sa SIM kartice možete uvesti na iPhone. Saznajte kako.

iPhone kontakte ne pohranjuje na SIM karticu. Ako želite prenijeti kontakte s jednog iPhone uređaja na drugi, pomoću servisa iCloud možete izraditi sigurnosnu kopiju sadržaja ili ga prenijeti s jednog uređaja na drugi.

Uvoz kontakata pohranjenih na SIM kartici

  1. Ako na iPhone uređaju ne koristite SIM karticu prijašnjeg mobitela, učinite sljedeće:
    • Provjerite može li se SIM kartica prijašnjeg mobitela umetnuti u iPhone.
    • Uklonite SIM karticu iz iPhone uređaja i zamijenite je SIM karticom prijašnjeg mobitela.
  2. Dodirnite Postavke > Kontakti > Uvoz kotakata sa SIM kartice. 
  3. Pričekajte da uvoz završi.
  4. Ako ste u prvom koraku zamijenili SIM kartice, uklonite SIM karticu i zamijenite je SIM karticom iPhone uređaja.
  5. Otvorite kontakte i provjerite jesu li svi uvezeni.

Podaci o kontaktima uvezenima sa SIM kartice ovise o tome kako je prijašnji mobitel pohranjivao te podatke na SIM karticu. Dodatne informacije o uvozu kontakata s mobitela koje ne proizvodi Apple potražite na web-mjestu proizvođača, u trgovini aplikacija ili se pak obratite operateru.

iPhone kontakte ne pohranjuje na SIM karticu. Ako želite prenijeti kontakte s jednog iPhone uređaja na drugi, pomoću servisa iCloud možete izraditi sigurnosnu kopiju sadržaja ili ga prenijeti s jednog uređaja na drugi.

Dodatne informacije

Datum objave: