Kako izbrisati aplikacije na Mac računalu

Brisanjem se aplikacije brišu s tvrdog diska Mac računala te se memorija koju su koristile oslobađa za druge stavke. Aplikacije možete izbrisati putem Launchpada ili programa Finder.

Korištenje Launchpada za brisanje aplikacija

Launchpad nudi praktičan način za brisanje aplikacija preuzetih sa servisa App Store. 

  1. Da biste otvorili Launchpad, kliknite ga na Docku ili ga otvorite putem mape Aplikacije. Možete i primaknuti palac i tri prsta na dodirnoj površini.
  2. Ako ne vidite aplikaciju na Launchpadu, unesite njezin naziv u polje za pretraživanje pri vrhu zaslona. Možete i dvama prstima prijeći udesno ili ulijevo na dodirnoj površini da bi se prikazala sljedeća ili prethodna stranica
  3. Pritisnite i držite tipku Option (⌥) ili kliknite neku aplikaciju i držite je dok ne zatitra.
  4. Pokraj aplikacije koju želite izbrisati kliknite gumb sa znakom X, a zatim radi potvrde kliknite Obriši. Aplikacija će se odmah izbrisati. Aplikacije pokraj kojih nema gumba gumb sa znakom X ne potječu sa servisa App Store ili su sistemske aplikacije za Mac. Da biste izbrisali aplikaciju koja nije sa servisa App Store, koristite Finder.


Brisanjem aplikacije ne otkazuje se eventualna pretplata za tu aplikaciju. Saznajte kako otkazati pretplate za aplikacije koje ste preuzeli sa servisa App Store.

Brisanje aplikacija pomoću programa Finder

  1. Pronađite aplikaciju u programu Finder. Većina se aplikacija nalazi u mapi Aplikacije, koju možete otvoriti klikom na Aplikacije na bočnoj traci u bilo kojem prozoru programa Finder. Da biste pronašli aplikaciju, možete koristiti i Spotlight, a zatim pritisnite i držite tipku Command (⌘) te dvokliknite aplikaciju u programu Spotlight.
  2. Povucite aplikaciju u smeće ili aplikaciju odaberite te kliknite Datoteka > Premjesti u smeće.
    Dock s ikonom smeća na desnoj strani
  3. Ako se zatraži korisničko ime i lozinka, unesite ime i lozinku za administratorski račun na Mac računalu. Ona je vjerojatno istovjetna imenu i lozinci koju koristite za prijavu na Mac.
  4. Da biste izbrisali aplikaciju, odaberite Finder > Isprazni smeće.

Dodatne informacije

Da biste neku aplikaciju ponovno koristili nakon brisanja, ponovno je instalirajte ili je obnovite iz sigurnosne kopije

Saznajte kako izbrisati aplikacije na iPhone, iPad i iPod touch uređaju.

Saznajte što učiniti ako se na Docku pojavi ikona s upitnikom.

Datum objave: