Apple TV (druge generacije): kako omogućiti VoiceOver

Apple TV (druge generacije) s verzijom softvera 4.1 (ili novijom) donosi značajku čitača zaslona VoiceOver na Apple TV pojednostavnjujući korištenje uređaja Apple TV osobama oštećena vida.

Ako prvi put postavljate novi Apple TV, slijedite ove korake da biste omogućili VoiceOver:

 1. Priključite HDMI kabel iz televizora ili prijamnika u Apple TV. 
 2. Provjerite je li televizor postavljen na odgovarajući ulaz za Apple TV.
 3. Priključite kabel za napajanje.
 4. Pričekajte približno jednu minutu nakon priključivanja napajanja u Apple TV. Trebali biste čuti glasovno upozorenje da pritisnete gumb dolje desno (gumb Play/Pause (Reprodukcija/zaustavljanje)) na daljinskom upravljaču i omogućite VoiceOver. 
 5. Odaberite jezik koji će se koristiti. VoiceOver će automatski odabrati odgovarajući glas za jezik koji se koristi.

Dodatne informacije

Informacije o daljinskom upravljaču Apple Remote potražite u članku Apple TV: korištenje daljinskog upravljača Apple za Apple TV.

Ako se VoiceOver onemogući na uređaju Apple TV, slijedite ove korake da biste ga ponovno omogućili.

 1. Pritisnite gumb Izbornik i držite ga pet (5) sekundi. Na taj ćete se način vratiti na zaslon glavnog izbornika uređaja Apple TV.
 2. Jedanput pritisnite gumb Down (Dolje). Na taj ćete način biti sigurni da ste na vrhu izbornika.
 3. Pritišćite gumb Right (Desno). Kada začujete Stop ili zvuk "Bonk", znat ćete da ste u izborniku Settings (Postavke).
 4. Pritisnite gumb Up (Gore) dok ne začujete zvuk Stop koji obavještava da ste na prvoj stavci izbornika – to je izbornik General (Općenito).
 5. Pritisnite gumb Select (Odabir).
 6. Pritišćite gumb Down (Dolje) dok ne začujete zvuk Stop.
 7. Dva puta pritisnite gumb Up (Gore). Trebali biste biti u izborniku Accessibility (Pristupačnost).
 8. Zatim dva puta pritisnite gumb Select (Odabir). Na taj ćete način odabrati VoiceOver i omogućiti ga.

Trebali biste čuti da je VoiceOver postao aktivan.

Datum objave: