Appleov putni komplet adaptera

Appleov putni komplet adaptera možete koristiti za punjenje Appleovih proizvoda prilikom putovanja u druge zemlje ili regije.

Korištenje Appleova putnog kompleta adaptera

Da biste napunili uređaj, priključite odgovarajući strujni adapter za izmjeničnu struju u napajanje uređaja. Appleov putni komplet adaptera funkcionira sa sljedećim Appleovim proizvodima i strujnim adapterima:1

 • iPhone, iPad i iPod
 • strujni adapter za iPod (s FireWire priključkom)
 • USB strujni adapter od 10 W i 12 W
 • Appleov USB-C strujni adapter od 29 W za MacBook (Retina zaslon, 12-inčni, početak 2015.) i noviji
 • Appleov USB-C strujni adapter od 61 W za MacBook Pro (13-inčni, kraj 2016., dva priključka Thunderbolt 3)
 • Appleov USB-C strujni adapter od 87 W za MacBook Pro (15-inčni, kraj 2016.) i MacBook Pro (13-inčni, kraj 2016., četiri priključka Thunderbolt 3)
 • prijenosni strujni adapter s valjkastim priključkom za iBook ili PowerBook
 • strujni adapter MagSafe i MagSafe 2 za MacBook, MacBook Pro i MacBook Air
 • AirPort Express

Saznajte gdje možete koristiti pojedini adapter

Komplet sadrži sedam prilagodnika. Na većini adaptera nalazi se i oznaka s troslovnom šifrom zemlje ili regije u kojoj se može koristiti. Neke adaptere možete koristiti u više zemalja i regija nego što je navedeno.2

     

Upute za prepoznavanje adaptera:


Australija i Novi Zeland (AUS)
Opis: plosnati ukošeni nožasti kontakti


Kontinentalna Kina (CHN)
Opis: plosnati paralelni nožasti kontakti bez otvora


Japan i Sjeverna Amerika (USA)
Opis: plosnati paralelni nožasti kontakti s otvorima


Koreja (KOR)
Opis: okrugli deblji zatični kontaktiBrazil (BRA)
Opis: okrugli tanji zatični kontakti


Kontinentalna Europa (EUR)

Opis: okrugli tanji zatični kontakti, malo nagnuti prema unutra


Hong Kong, Katar, Irska, Singapur i Velika Britanija (GBR)
Opis: nožasti kontakti s trima zupcima

 1. Appleov putni komplet adaptera kompatibilan je i sa starijim proizvodima s uklonjivim utikačima za izmjeničnu struju.
 2. Za državu ili regiju u koju putujete može biti navedeno da je njezina strujna mreža u podržanom rasponu za uređaj koji koristite, no ipak provjerite je li kvaliteta struje u skladu sa specifikacijama. Naglom promjenom i padom napona električna se oprema može oštetiti.
Datum objave: