Resetiranje AirPort bazne stanice

Saznajte kako resetirati AirPort Time Capsule, AirPort Extreme ili AirPort Express baznu stanicu.

Resetiranje AirPort bazne stanice vraća je u stanje koje vam omogućuje povratak kontrole nad njom u slučaju da ste izgubili lozinku za baznu stanicu ili bazna stanica ne reagira kako ste očekivali. Ovisno o modelu bazne stanice, možete izvesti resetiranje na neki od sljedećih načina:

 • Softversko resetiranje: resetira lozinku bazne postaje i onemogućuje sigurnost (postavke za Access Control i RADIUS) na 5 minuta kako biste se mogli pridružiti mreži i unijeti izmjene. Ako ne izvedete izmjene u roku od 5 minuta, bazna se stanica vraća na svoje prethodne postavke. Izvedite resetiranje ako ne možete upravljati baznom stanicom jer ste zaboravili njezinu lozinku.
 • Tvrdo resetiranje: resetira baznu stanicu u nekonfigurirano stanje, ali zadržava zadnju spremljenu konfiguraciju i sve profile, omogućujući vam da vratite baznu stanicu iz prethodnih postavki. Izvedite to resetiranje ako bazna stanica ne reagira ili imate problema s mrežom koji nisu riješeni na drugi način.
 • Resetiranje na tvorničke postavke: poput tvrdog resetiranja, ali uklanja sve spremljene konfiguracije i profile. Izvedite to resetiranje ako prodajete ili dajete svoju baznu stanicu drugoj osobi. (Time se ne brišu podaci pohranjeni na ugrađenom tvrdom disku Time Capsule bazne stanice ili na bilo kojem vanjskom tvrdom disku spojenom na baznu stanicu.)

Prilikom izvođenja tvrdog resetiranja ili vraćanja na tvorničke postavke:

 • Bazna stanica postavljena je tako da zahtijeva IP adresu od DHCP-a.
 • Lozinka bazne stanice postavljena je na "javno".
 • Naziv bazne stanice postavljen je na "bazna stanica", a slijedi posljednjih šest znamenki MAC (Media Access Control) adrese bazne stanice.
 • Naziv mreže bazne stanice postavljen je na "Apple Network", a slijedi posljednjih šest znamenki MAC adrese bazne stanice.
 • Bazna stanica prikazat će se u izborniku Wi-Fi statusa  ili AirPort uslužnog programa tek nakon jedne minute. Zatim možete upotrebljavati uređaj u zadanom stanju ili ga ponovno konfigurirati s pomoću AirPort uslužnog programa.

Prije resetiranja bazne stanice, pobrinite se da je njezin upravljački program ažuriran, ako je to moguće.

Resetiranje 802.11ac ili 802.11n modela AirPort baznih stanica

Pronađite gumb za resetiranje na baznoj stanici, pored priključaka. Kada dobijete upute za to, pritisnite taj gumb olovkom ili izravnanom spajalicom.

gumb za resetiranje na poleđini Extreme ili AirPort Time Capsule bazne stanice

gumb za resetiranje na poleđini AirPort Express bazne stanice

Softversko resetiranje:

 1. Provjerite je li bazna stanica priključena na napajanje. 
 2. Pritisnite i zadržite gumb za resetiranje 1 sekundu, a zatim otpustite gumb. svjetlo statusa na baznoj stanici treperi žuto.
 3. Iz izbornika Wi-Fi statusa,  na traci izbornika odaberite Wi-Fi mrežu koju je stvorila vaša bazna stanica.
 4. Otvorite AirPort uslužni program koji se nalazi u mapi Uslužni programi u mapi Aplikacije.
 5. Kliknite ikonu bazne stanice u AirPort uslužnom programu, a zatim u skočnom izborniku kliknite Uredi. Sada možete promijeniti lozinku ili po potrebi konfigurirati baznu stanicu. Kada završite, kliknite Ažuriraj.

Tvrdo resetiranje:

 1. Provjerite je li bazna stanica priključena na napajanje.
 2. Pritisnite i držite gumb za resetiranje oko 5 sekundi dok indikator statusa na baznoj stanici ne počne brzo treperiti žuto. Zatim otpustite gumb.
 3. Pričekajte oko minutu da bazna stanica završi ponovno pokretanje.
 4. Otvorite AirPort uslužni program koji se nalazi u mapi Uslužni programi u mapi Aplikacije.
 5. Kliknite gumb Drugi Wi-Fi uređaji, a zatim s popisa odaberite svoju baznu stanicu. Kliknite Uredi.
 6. Kliknite gumb Druge mogućnosti.
 7. Kliknite "Vrati prethodne postavke", a zatim kliknite Dalje dok ne dođete do završnog prozora.
 8. Kad AirPort uslužni program ukaže da je postavljanje dovršeno, kliknite Gotovo.

Resetiranje na tvorničke postavke dostupno samo s verzijom upravljačkog programa 7.9.1 na baznim stanicama AirPort Time Capsule 802.11ac i AirPort Extreme 802.11ac:

 1. Odspojite baznu stanicu od napajanja.
 2. Dok držite pritisnut gumb za resetiranje, priključite baznu stanicu na napajanje i nastavite držati gumb za resetiranje oko 6 sekundi, dok indikator statusa na baznoj stanici ne počne treperiti žuto.
 3. Pričekajte oko minutu da bazna stanica završi ponovno pokretanje. Zatim možete koristiti AirPort uslužni program za ponovnu konfiguraciju bazne stanice.

Resetiranje 802.11b/g modela AirPort Extreme bazne stanice

Pronađite gumb za resetiranje na baznoj stanici, pored priključaka. Kada dobijete upute za to, pritisnite taj gumb olovkom ili izravnanom spajalicom.

gumb za resetiranje na poleđini Extreme bazne stanice

Softversko resetiranje

 1. Provjerite je li bazna stanica priključena na napajanje.
 2. Držite gumb za resetiranje 10 sekundi, a zatim otpustite gumb.

Tvornički zadano resetiranje

 1. Odspojite baznu stanicu od napajanja.
 2. Dok držite pritisnut gumb za resetiranje, priključite baznu stanicu i držite gumb za resetiranje oko 5 sekundi, sve dok se ne uključe tri indikatora statusa. Zatim otpustite gumb.

Resetiranje 802.11b modela Graphite ili Snow (Dual Ethernet) AirPort bazne stanice

Pronađite gumb za resetiranje na baznoj stanici, pored priključaka. Kada dobijete upute za to, pritisnite taj gumb olovkom ili izravnanom spajalicom. Ako koristite AirPort Graphite ili AirPort Snow (Dual Ethernet) baznu stanicu, povežite svoje računalo izravno s baznom stanicom pomoću Ethernet kabela.

gumb za resetiranje na poleđini Snow bazne stanice

Softversko resetiranje (Mac OS X v10.6 ili starija)

 1. Provjerite je li bazna stanica priključena na napajanje.
 2. Držite gumb za resetiranje 1 sekundu. Srednji LED indikator treperi jednom svake sekunde dok je uređaj u načinu softverskog resetiranja. Lozinka za baznu stanicu postavljena je na "javno", a IP adresa se resetira.
 3. Na resetiranu baznu stanicu možete se povezati s pomoću sljedećih ručnih mrežnih postavki na računalu:
  • IP adresa 192.42.249.15
  • Podmreža 255.255.255.0
  • Usmjerivač 192.42.249.13
 4. U izborniku Wi-Fi statusa  odaberite mrežu koju je stvorila bazna stanica.
 5. Otvorite AirPort Admin uslužni program za Graphite i Snow 4.2.5 da biste rekonfigurirali baznu stanicu.
  • IP adresa: ako niste dobili IP adresu od pružatelja internetskih usluga ili administratora sustava, nemojte mijenjati IP adresu.
  • Resetirajte lozinku za baznu stanicu.
  • Uključite šifriranje da biste aktivirali zaštitu lozinkom za mrežu. Ako uključite šifriranje, unesite novu lozinku za mrežu.
  • Unesite promjene lozinke ili bilo koje druge potrebne postavke, a zatim kliknite Ažuriraj. Bazna stanica koristit će nove postavke nakon ponovnog pokretanja. 

Tvornički zadano resetiranje (Mac OS X v10.5 ili starija)

 1. Konfigurirajte TCP postavke računala za povezivanje s pomoću Etherneta na: 
  • IP adresa 192.42.249.15
  • Podmreža 255.255.255.0
  • Usmjerivač 192.42.249.13
 2. Isključite baznu stanicu iz napajanja, a zatim je ponovno priključite.
 3. Kad se uključe sva tri indikatora statusa, držite gumb za resetiranje 30 sekundi dok se ne uključi srednji indikator statusa AirPort bazne stanice. Ako koristite Graphite baznu stanicu, a srednji indikator svijetli zeleno, prekasno ste pritisnuli gumb za resetiranje. Isključite napajanje i pokušajte ponovno.
 4. Otvorite AirPort Admin uslužni program za Graphite i Snow 4.2.5 da biste ponovno konfigurirali baznu stanicu i instalirali softver bazne stanice. Naziv bazne postaje bit će postavljen na Ethernet ID bazne stanice, poput 00-50-E4-5B-8F-EA.

 

Datum objave: