Spajanje pisača s podrškom za AirPrint na Wi-Fi mrežu

Pisač s podrškom za AirPrint možete povezati s Wi-Fi mrežom za bežični ispis s Mac, iPhone, iPad ili iPod touch uređaja.

Ove opće informacije nisu specifične za određeni pisač s podrškom za AirPrint. Detaljne korake potražite u dokumentaciji pisača ili se obratite proizvođaču pisača. Svi Wi-Fi pisači trebaju pravilno konfiguriranu Wi-Fi mrežu i naziv (ili SSID) i lozinku te mreže.

Ako pisač ima ugrađeni zaslon

Pisači s dodirnim zaslonom ili drugim ugrađenim zaslonom (upravljačka ploča) uglavnom očekuju da ćete s pomoću tog zaslona odabrati ili unijeti naziv i lozinku Wi-Fi mreže. Pojedinosti potražite u dokumentaciji pisača.

Ako pisač koristi Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Ako Wi-Fi usmjerivač nije model tvrtke Apple, u dokumentaciji usmjerivača potražite više pojedinosti o dodavanju WPS pisača.

Ako je Wi-Fi usmjerivač AirPort bazna stanica:

 1. Otvorite AirPort uslužni program koji se nalazi u mapi Uslužni programi u mapi Aplikacije. 
 2. U AirPort uslužnom programu odaberite baznu stanicu, a zatim, ako se zatraži, unesite lozinku za nju.
 3. Na traci izbornika odaberite Bazna stanica > Dodaj WPS pisač.
 4. Odaberite Prvi pokušaj ili PIN kao vrstu WPS veze koju želite dopustiti. Zatim kliknite Nastavi.
  • Ako ste odabrali Prvi pokušaj, pritisnite tipku WPS na pisaču. Kad se MAC adresa pisača prikaže u AirPort uslužnom programu, kliknite Gotovo.
  • Ako ste odabrali "PIN", upišite PIN broj pisača koji bi se trebao nalaziti u dokumentaciji pisača. Zatim kliknite Nastavi. Kad se MAC adresa pisača prikaže u AirPort uslužnom programu, kliknite Gotovo.
 5. Zatvorite uslužni program AirPort.

Ako se pisač može povezati s Mac računalom putem USB-a

Možda ćete moći koristiti USB vezu za postavljanje Wi-Fi ispisa:

 1. Priključite pisač na Mac s pomoću odgovarajućeg USB kabela.
 2. Instalirajte Mac softver koji ste dobili s pisačem i provjerite sadrži li alat za pomoći pri postavljanju pisača. 
 3. S pomoću alata za pomoć pri postavljanju pisača povežite pisač s Wi-Fi mrežom. Pojedinosti potražite u dokumentaciji pisača.
 4. Isključite USB kabel iz pisača i Mac računala. Pisač treba ostati povezan s Wi-Fi mrežom.

Ako pisač može stvoriti ad-hoc Wi-Fi mrežu

Možda ćete moći koristiti ad-hoc Wi-Fi mrežu pisača za postavljanje Wi-Fi ispisa:

 1. Instalirajte Mac softver koji ste dobili s pisačem i provjerite sadrži li alat za pomoć pri postavljanju pisača.
 2. Provjerite je li ad-hoc Wi-Fi mreža pisača uključena. Pojedinosti potražite u dokumentaciji pisača.
 3. Otvorite Wi-Fi izbornik na Mac računalu tako što ćete kliknuti ikonu Wi-Fi na traci izbornika, odaberite naziv ad-hoc Wi-Fi mreže pisača. Dok se Mac računalo nalazi u mreži pisača, neće se moći povezati s internetom ili drugim servisima na uobičajenoj Wi-Fi mreži.
 4. S pomoću alata za pomoć pri postavljanju pisača povežite pisač s Wi-Fi mrežom. Pojedinosti potražite u dokumentaciji pisača. Pisač se može ponovno pokrenuti prije povezivanja s mrežom.
 5. Vratite se na Wi-Fi izbornik na Mac računalu i prebacite se na svoju Wi-Fi mrežu.

Dodatne informacije

Nakon što se pisač spoji na vašu Wi-Fi mrežu, spremni ste za početak ispisa:

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: