Kako isključiti ili ponovo pokrenuti Apple TV

Saznajte kako Apple TV staviti u stanje mirovanja, ponovno ga pokrenuti ili isključiti iz napajanja.

Stavite Apple TV u stanje pripravnosti

Nakon određenog razdoblja neaktivnosti, vaš Apple TV automatski prelazi u stanje pripravnosti. Možete odabrati i Pripravno stanje sad u Postavkama ili staviti Apple TV u stanje pripravnosti uz pomoć daljinskog upravljača:

  • Uz Siri Remote (2. generacije ili kasniji) ili Apple TV Remote (2. generacije ili kasniji)*: pritisnite i držite tipku za uključivanje.
  • Uz Siri Remote (1. generacije) ili Apple TV Remote (1. generacije)*: pritisnite i držite TV/Kontrolni centar  tri sekunde da biste otvorili Kontrolni centar, a zatim odaberite Pripravno stanje .
  • Na daljinskom upravljaču Apple Remote (aluminijski ili bijeli): pritisnite i držite tipku za reproduciranje/pauziranje  pet sekundi.

Da biste aktivirali Apple TV, pritisnite tipku izbornika ili TV/Kontrolni centar  na daljinskom upravljaču.

Ponovo pokrenite Apple TV

Ako vaš Apple TV ne reagira, ponovno ga pokrenite svojim daljinskim upravljačem:

  • Na daljinskom upravljaču Siri Remote (2. generacije ili kasnijem) ili Apple TV Remote (2. generacije ili kasnijem)*: pritisnite i držite tipke Natrag  i TV/Kontrolni centar . Pustite ih kad zatreperi žaruljica na vašem uređaju.
  • Na daljinskom upravljaču Siri Remote (1. generacije) ili Apple TV Remote (1. generacije)*: držite tipku izbornika i TV/Kontrolni centar . Pustite ih kad zatreperi žaruljica na vašem uređaju.
  • Na daljinskom upravljaču Apple Remote (aluminijski ili bijeli): pritisnite i držite tipku izbornika i Dolje. Pustite ih kad zatreperi žaruljica na vašem uređaju.

Iskopčavanjem Apple TV uređaja iz napajanja

Ako izbornik Postavke i daljinski upravljač ne uspiju ponovo pokrenuti uređaj, iskopčajte Apple TV iz napajanja. Pričekajte šest sekundi, a zatim ga ponovo ukopčajte.

*Apple TV 4K i Apple TV HD svugdje se isporučuju s istim daljinskim upravljačem. U državama i regijama u kojima je podržana Siri taj se daljinski upravljač naziva Siri Remote. U ostalim se dijelovima svijeta naziva Apple TV Remote. Siri funkcionira na oba daljinska upravljača ako ste u državi ili regiji koja podržava Siri.

Datum objave: