Kako prepoznati raspored Apple tipkovnice prema zemlji ili regiji

Pomoću slova i simbola na Appleovoj tipkovnici odredite raspored tipkovnice prema zemlji ili regiji.

Neki rasporedi tipkovnice dostupni su samo u određenim zemljama ili regijama.

Ako trebate zamjenu ili popravak tipkovnice, kontaktirajte Apple ili davatelja usluga.


Prepoznavanje rasporeda tipkovnice (ANSI, ISO ili japanska)

Pronađite tipku koja ima otisnutu riječ „return“ ili simbol za povratak ulijevo . Ta tipka trebala bi izgledati kao jedna od opcija u nastavku:

ANSI tipkovnica

Ako vaša tipka Return izgleda kao što je prikazano na jednoj od slika u nastavku, imate ANSI tipkovnicu:

tipka Return na ANSI tipkovnici  tipka Return na ANSI tipkovnici

ISO tipkovnica

Ako vaša tipka Return izgleda kao što je prikazano na jednoj od slika u nastavku, imate ISO tipkovnicu:

tipka Return na ISO tipkovnici  tipka Return na ISO tipkovnici

japanska tipkovnica

Ako vaša tipka Return izgleda kao što je prikazano na slici u nastavku, imate japansku tipkovnicu:

tipka Return na japanskoj tipkovnici


Prepoznavanje rasporeda ANSI tipkovnice

Pronađite razmaknicu i tipku sa simbolom razmaknice . Tipka Q s desne strane trebala bi izgledati kao jedna od opcija u nastavku i pomoći će vam u prepoznavanju rasporeda tipkovnice:

američko engleska

(ako je tipka Caps Lock ispod razmaknice)

tipka Q na američko engleskoj tipkovnici

kineska – pinyin

(ako se tipka 中/英 nalazi ispod tipke )

tipka Q na kineskoj pinyin tipkovnici

korejska

tipka Q na korejskoj tipkovnicitipka Q na korejskoj tipkovnici

tajlandska

tipka Q na tajlandskoj tipkovnicitipka Q na tajlandskoj tipkovnici

kineska – zhuyin

tipka Q na kineskoj zhuyin tipkovnicitipka Q na kineskoj zhuyin tipkovnici


Prepoznavanje rasporeda ISO tipkovnice

Pronađite razmaknicu i tipku sa simbolom razmaknice . Tipka s desne strane trebala bi izgledati kao jedna od opcija u nastavku i pomoći će vam u prepoznavanju rasporeda tipkovnice:

arapska

tipka Q na arapskoj tipkovnici 

bugarska

tipka Q na bugarskoj tipkovnici 

francuska/belgijska

tipka A na francuskoj/belgijskoj tipkovnici 

grčka

tipka Q na grčkoj tipkovnici 

hebrejska

tipka Q na hebrejskoj tipkovnici 

ruska

tipka Q na ruskoj tipkovnici 

turska – F

tipka F na turskoj tipkovnici

Tipka s desne strane tipke L trebala bi izgledati kao jedna od opcija u nastavku i pomoći će vam u prepoznavanju rasporeda tipkovnice:

kanadska francuska

kanadska francuska tipkovnica; tipka 

hrvatska/slovenska

hrvatska/slovenska tipkovnica; tipka č 

češka

češka tipkovnica; tipka 

danska

danska tipkovnica; tipka Æ 

talijanska

talijanska tipkovnica; tipka ò 

norveška

norveška tipkovnica; tipka Ø 

portugalska

portugalska tipkovnica; tipka Ç 

slovačka

slovačka tipkovnica; tipka  

španjolska

španjolska tipkovnica; tipka Ñ 

švicarska

švicarska tipkovnica; tipka é 

Pronađite tipku s otisnutim slovom P. Tipka s desne strane trebala bi izgledati kao jedna od opcija u nastavku i pomoći će vam u prepoznavanju rasporeda tipkovnice:

njemačka/austrijska

njemačka/austrijska tipkovnica; tipka Ü 

mađarska

mađarska tipkovnica; tipka Ő 

islandska

islandska tipkovnica; tipka Р

španjolska (Latinska Amerika)

španjolska (Latinska Amerika); tipka ¨ 

švedska/finska

švedska/finska tipkovnica; tipka Å 

turska – Q

turska – Q tipkovnica; tipka Ğ 

Pogledajte tipke u gornjem lijevom kutu tipkovnice. Tipke bi trebale izgledati kao jedan od setova u nastavku i pomoći će vam u prepoznavanju rasporeda tipkovnice:

britanska/irska

tipke na britanskoj/irskoj tipkovnici 

nizozemska

tipke na nizozemskoj tipkovnici 

međunarodna engleska

tipke na međunarodnoj engleskoj tipkovnici 

rumunjska

tipke na rumunjskoj tipkovnici

Datum objave: