O opcijama mobilnog podatkovnog roaminga na iPhone i iPad uređaju

Uključite ili isključite podatkovni roaming, pripremite se za putovanja u inozemstvo i još mnogo toga.

Isključivanje podatkovnog roaminga ili priprema za putovanje

Želite izbjeći troškove roaminga jer ste na odredište stigli bez međunarodnog tarifnog paketa? Isključite opcije Mobilni podaci i Podatkovni roaming.1,2 Otvorite Postavke i dodirnite opciju Mobilni uređaj ili Mobilni podaci. Isključite opciju Mobilni podaci, zatim dodirnite opciju Opcije mobilnih podataka i isključite opciju Podatkovni roaming.

Još planirate putovanje? Možete se pripremiti na sljedeća tri načina:

Kupovina međunarodnog tarifnog paketa kod vašeg operatera

Prije odlaska: da biste izbjegli naknade i više cijene, nazovite svojeg operatera ili posjetite web-stranicu da biste kupili međunarodni tarifni paket.

Nakon dolaska: otvorite Postavke. Dodirnite opciju Mobilni podaci. Zatim dodirnite opciju Opcije mobilnih podataka i uključite opciju Podatkovni roaming te druge postavke koje preporučuje vaš operater.

Kupovina međunarodnog tarifnog paketa s eSIM i Apple SIM karticom

Prije odlaska: ako imate iPad s eSIM ili Apple SIM karticom, mobilne podatkovne tarifne pakete odabranih operatera možete pretraživati u više od 90 zemalja, regija i teritorija. 

Nakon dolaska: otvorite Postavke > Mobilni podaci i kupite međunarodni tarifni paket koji odgovara vašim potrebama.

Kupovina ili najam lokalnih SIM kartica

Prije polaska: najčešće možete3 kupiti ili unajmiti SIM karticu za određenu zemlju ili regiju. Saznajte više iz vodiča s informacijama o putovanju te web-stranica o određenoj zemlji ili regiji.

Nakon dolaska: zamijenite trenutačnu SIM karticu za iPhone uređaj ili SIM karticu za iPad uređaj novom. Kada se vratite kući trebat će vam izvorna SIM kartica, stoga je spremite na sigurno mjesto.

  1. Kada isključite opcije Mobilni podaci i Podatkovni roaming, na traci stanja ne bi se smjela vidjeti ikona mobilnih podataka. Saznajte više o postavkama i korištenju mobilnih podataka.
  2. Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) i Apple Watch Series 4 ne podržavaju podatkovni roaming. Tijekom korištenja podatkovnog roaminga na iPhone uređaju, Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) ili Apple Watch Series 4 moći će koristiti samo Wi-Fi vezu ili mobilnu vezu iPhone uređaja.
  3. Da biste koristili kupljene ili unajmljene SIM kartice, potreban vam je iPad uređaj (Wi-Fi + Cellular), otključani iPhone uređaj ili iPhone uređaj bez SIM kartice.

     Zaslon postavki mobilnih podataka na iPhone uređaju

Provjera korištenja podataka

Ako prekoračite ograničenja korištenja podataka u okviru svojeg međunarodnog tarifnog paketa, možda će vam ponestati podataka ili će se smanjiti brzina mreže. Da biste provjerili korištenje podataka, otvorite Postavke i dodirnite opciju Mobilni podaci. Zatim pročitajte sadržaj pod naslovom Mobilni podaci.

Saznajte više o korištenju mobilnih podataka.

Traženje pomoći u slučaju problema s roamingom tijekom putovanja u inozemstvo

  1. Uključite zrakoplovni mod na tridesetak sekundi. Zatim ga ponovno isključite i pustite da iPhone uređaj automatski odabere najbolju mrežu. 
  2. Ako se na traci stanja iPhone uređaja prikazuje poruka Nema usluge, otvorite Postavke i dodirnite opciju Mobilni podaci. Dodirnite opciju Opcije mobilnih podataka i provjerite je li uključena opcija Podatkovni roaming. Zatim se obratite svojem operateru da biste provjerili je li za vaš račun uključen međunarodni roaming.
  3. Ako su datum i vrijeme netočno prikazani nakon dolaska na odredište, otvorite Postavke > Općenito > Datum i vrijeme. Provjerite jeste li uključili opciju Postavi automatski.

I dalje vam je potrebna pomoć? U tom slučaju možete učiniti sljedeće:

  1. Otvorite Postavke > Mobilni podaci > Mobilna mreža i isključite opciju Automatski. Pričekajte da se pojave dostupne mreže. To može potrajati dvije minute.
  2. Dodirnite željenog operatera.
  3. Vratite se na glavni zaslon s postavkama i pričekajte da se iPhone ili iPad uređaj poveže s mrežom.
  4. Ako vam je i dalje potrebna pomoć, pokušajte koristiti drugu SIM karticu ili se obratite svojem operateru za dodatne informacije.

 

Datum objave: