Uklanjanje poteškoća s Wi-Fi i Bluetooth vezama prouzročenih smetnjama u bežičnom prijenosu

Smetnje u bežičnom prijenosu mogu prouzročiti prekid veze ili smanjenje performansi Wi-Fi i Bluetooth uređaja, no možete poduzeti korake za smanjenje ili uklanjanje tih smetnji.

Simptomi smetnji u bežičnom prijenosu

Svi sljedeći simptomi mogu nastati uslijed smetnji koje ometaju Wi-Fi ili Bluetooth signal:

Smanjivanje smetnji u bežičnom prijenosu

Ovi općeniti koraci mogu pomoći u postizanju čišćeg i jačeg bežičnog signala:

 • Približite svoj Wi-Fi uređaj Wi-Fi usmjerivaču. Međusobno približite Bluetooth uređaje koje povezujete. 
 • Nemojte upotrebljavati bežične uređaje u blizini poznatih izvora smetnji, kao što su kabeli za napajanje, mikrovalne pećnice, fluorescentna svjetla, bežične videokamere i bežični telefoni.
 • Smanjite broj aktivnih uređaja koji upotrebljavaju isti frekvencijski pojas bežične veze. Bluetooth i Wi-Fi uređaji upotrebljavaju frekvencijski pojas od 2,4 GHz, no mnogi Wi-Fi uređaji mogu upotrebljavati i frekvencijski pojas od 5 GHz. Ako vaš Wi-Fi usmjerivač podržava oba pojasa, preporučujemo da povežete što više svojih Wi-Fi uređaja s frekvencijskim pojasom od 5 GHz. Neki dvopojasni usmjerivači to čine automatski.
 • Konfigurirajte svoj Wi-Fi usmjerivač tako da upotrebljava neki drugi Wi-Fi kanal ili da pronađe kanal s najmanje smetnji. Većina usmjerivača automatski obavlja to pretraživanje pri pokretanju ili nakon resetiranja.

Ako s računalom koristite USB 3 ili Thunderbolt 3 uređaje, možete ograničiti njihov potencijal ometanja obližnjih bežičnih uređaja:

 • Za svaki uređaj koristite visokokvalitetni oklopljeni USB ili Thunderbolt 3 kabel.
 • Udaljite USB 3 i Thunderbolt 3 uređaje, uključujući sve USB koncentratore, od bežičnih uređaja.
 • Nemojte postavljati USB 3 ni Thunderbolt 3 uređaje na računalo Mac Pro, Mac prijenosno računalo ni Mac mini. 
 • Isključite sve USB 3 uređaje koji se ne upotrebljavaju.

Zaobiđite fizičke prepreke na putu bežičnog signala. Na primjer, metalna površina između Bluetooth miša i računala može dovesti do smanjenja performansi miša, a armiranobetonska ploča između Wi-Fi usmjerivača i Wi-Fi uređaja može prouzročiti slabljenje Wi-Fi signala.

 • Nizak potencijal za smetnje: drvo, staklo i brojni sintetički materijali
 • Srednji potencijal za smetnje: voda, cigla, mramor
 • Visok potencijal za smetnje: gips, beton, neprobojno staklo
 • Vrlo visok potencijal za smetnje: metal

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: