Korištenje slušnih pomagala s oznakom Made for iPhone

Slušna pomagala s oznakom Made for iPhone mogu vam pomoći da jasnije čujete zvuk na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju. Saznajte kako slušno pomagalo s oznakom Made for iPhone upariti s iOS uređajem, kako njime upravljati itd.

Da biste koristili slušna pomagala s oznakom Made for iPhone, potreban vam je jedan od sljedećih uređaja sa sustavom iOS 7 ili novijim:

Saznajte koja su slušna pomagala kompatibilna s vašim iOS uređajem.

Uparivanje i povezivanje

Kada slušno pomagalo s oznakom Made for iPhone uparite s iOS uređajem, zvuk s iOS uređaja putuje u slušno pomagalo. Ako slušno pomagalo isključite, morat ćete ga ponovno povezati kad ga budete opet htjeli koristiti s iOS uređajem.

Da biste uparili slušno pomagalo, slijedite ove upute:

 1. Otvorite poklopac baterije slušnog pomagala.
 2. Na iOS uređaju dodirnite Postavke > Općenito > Pristupačnost > Sluh > Slušna pomagala s oznakom MFi.
 3. Ako je Bluetooth isključen, uključite ga u odjeljku Uređaji.
 4. Zatvorite poklopac baterije slušnog pomagala. iOS uređaj počet će tražiti slušno pomagalo.
  Zaslon Slušna pomagala s oznakom MFi na iPhone uređaju
 5. U odjeljku Uređaji dodirnite naziv slušnog pomagala.
 6. Kad se na zaslonu pojavi zahtjev za uparivanje, dodirnite Upari. Ako imate dva slušna pomagala, dobit ćete dva zahtjeva. Uparivanje može potrajati i cijelu minutu.
  Zahtjev za Bluetooth uparivanje

Slušno pomagalo možete početi koristiti kada ga ugledate u odjeljku Uređaji, a uz njega kvačicu. Opcija Upravljaj na zaklj. zaslonu bit će uključena. Ostavite je uključenu ako želite upravljati slušnim pomagalom sa zaključanog zaslona (putem prečaca za pristupačnost) i iz kontrolnog centra.

     Zaslon Slušna pomagala s oznakom MFi na iPhone uređaju

Uparivanje s više uređaja

Kada slušna pomagala uparite s većim brojem iOS uređaja, prilikom korištenja zvuka veza sa slušnim pomagalima prebacuje se s jednog uređaja na drugi. Veza se prebacuje i kada primite poziv na iPhone uređaju. Ako mijenjate postavke na slušnom pomagalu na jednom uređaju, postavke se mijenjaju i na drugim iOS uređajima. 

Da biste ga uparili s drugim iOS uređajem, učinite sljedeće:

 1. Provjerite jesu li svi iOS uređaji u istoj Wi-Fi mreži i prijavljeni na iCloud pomoću istog Apple ID-a.
 2. Slijedite upute kako upariti slušno pomagalo.

Povezivanje prilikom uključivanja slušnog pomagala

Kad isključite slušno pomagalo, prekida se njegova veza s iOS uređajem. Kad uključite slušno pomagalo, otvorite i zatvorite poklopac baterije na njemu da biste se ponovno povezali.

Upravljanje slušnim pomagalom s oznakom MFi

Pomoću iOS uređaja možete vidjeti trajanje baterije slušnog pomagala, prilagoditi glasnoću, uključiti značajku slušanja uživo i drugo. Slušnim pomagalom možete upravljati putem odjeljka Postavke ili prečaca za pristupačnost.

Postavke značajki kojima upravljate putem iOS uređaja postavite tako da otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost > Sluh. Zatim dodirnite Slušna pomagala s oznakom MFi.

Reproduciraj melodije zvona
Putem povezanog slušnog pomagala možete reproducirati melodiju zvona.

Zvukovna navigacija
Odaberite zadani uređaj za reprodukciju zvuka.

Upravljaj obližnjim uređajima
Pomoću iOS uređaja prilagodite postavke slušnih pomagala koja se nalaze u istoj Wi-Fi mreži i povezana su s vašim računom za iCloud.

Audio Handoff
Nastavite slušati medijske sadržaje putem slušnog pomagala kad se prebacite s jednog iOS uređaja na drugi. Ako je slušno pomagalo, primjerice, povezano s iPhone uređajem, a počnete gledati film na iPad uređaju, slušno pomagalo automatski će se prebaciti na iPad.

Upravljaj na zaklj. zaslonu
Brzo promijenite unaprijed određene postavke i prilagodite glasnoću slušnog pomagala sa zaključanog zaslona na iOS uređaju. Samo triput kliknite tipku Home.

     Zaslon s kontrolama za slušno pomagalo s oznakom MFi na iPhone uređaju

Možete i u odjeljku Postavke dodirnuti naziv slušnog pomagala da biste:

 • vidjeli trajanje baterije
 • namjestili glasnoću jednog ili dvaju slušnih pomagala
 • odabrati unaprijed određenu postavku zvuka
 • uključili slušanje uživo
 • poništili uparivanje slušnog pomagala.

Saznajte kako koristiti prečac za pristupačnost za upravljanje slušnim pomagalima.

Dodatne informacije

Kompatibilni slušni aparati

AGXO

 • GX00 S
 • GX00 SC

 

Amplifon

 • Ampli-connect
 • Ampli-connect VS
 • Ampli-energy
 • Ampli-energy VS
 • Ampli-mini

 

Aquitis

 • AF2 B
 • AF2 E

 

Audibel

 • A3i
 • A4i
 • A4i iQ
 • Via AI
 • Via

 

Audigy

 • AGXsp 
 • AGXsp 2
 • AGXsp iQ
 • AGXsliv
 • AGXsliv AI 
 • AGXwE-F2
 • B-F2

 

Audika

 • First
 • GX00 S
 • GX00 SC
 • Legend

 

Audio Service

 • Duo G5
 • Ida BT G5
 • Mood G5
 • P G5
 • Sun G5

 

Auris

 • Øre

 

Beltone

 • Amaze
 • Beltone Boost
 • Beltone First
 • Beltone Legend
 • Beltone Boost Plus
 • Beltone Silk
 • Beltone Trust
 • Boost Max

 

Bernafon

 • Capto
 • Coral
 • Viron
 • Zerena

 

Cochlear

 • Baha 5
 • Baha 5 Power
 • Baha 5 SuperPower
 • Nucleus 7 Sound Processor

 

Concept

 • Complete

 

Danavox

 • Danavox Aio
 • Danavox Gala
 • Danavox Logar

EarLens

 • EarLens Processor

 

EarQ

 • EarQ
 • GX0 S


Emerald

 • Emerald S 8C
 • Emerald M 8C


eMeritus

 • eMeritus

 

Grand Audition

 • GF2 B
 • GF2 E

 

Hearbuy

 • Vogue E

 

HearFocus

 • HearFocus

 

HHM

 • GX00 S
 • GX00 SC

 

Intela-Hear

 • Atom

 

Interton

 • Centro
 • Ready

 

Kind

 • KINDnido
 • KINDduro XD10
 • KINDakira XD10

 

Kirkland Signature

 • KS 6.0
 • KS 8.0

 

Maico

 • Capto
 • Coral

 

MicroTech

 • Kinnect
 • Kinnect 2
 • Kinnect iQ
 • Esentia AI
 • Esentia

 

Mosaic 

 • Mosaic M 8C
 • Mosaic P 8C

 

NuEar

 • iSDS
 • iNOW
 • iNOW iQ
 • Circa AI
 • Circa

 

Optima

 • Deuce

 

Oticon

 • Opn
 • Opn S
 • Opn Play
 • Siya 

 

Philips

 • HearLink

 

ReSound

 • LiNX Quattro
 • ReSound Cala
 • ReSound ENZO
 • ReSound ENZO2
 • ReSound ENZO 3D
 • ReSound Forte
 • ReSound Lancio
 • ReSound LiNX
 • ReSound LiNX TS
 • ReSound LiNX2
 • ReSound LiNX 3D
 • ReSound Sola
 • ReSound SOUSA Fine
 • ReSound Up Smart
 • Vida 

 

Rexton

 • Emerald 8C
 • Mosaic 8C

 

Signia

 • Insio ITC Nx
 • Insio ITE Nx
 • Pure 13 BT primax
 • Pure 312 Nx
 • Pure 13 Nx
 • Pure Charge&Go Nx
 • Motion 13 Nx
 • Motion 13P Nx

 

Sonic

 • Captivate
 • Enchant

 

Starkey

 • Halo
 • Halo 2
 • Halo iQ
 • Livio AI
 • Livio

 

Stellar

 • Stellar RIC 8C

 

Sterling 

 • Sterling ITC 8C
 • Sterling ITE 8C

 

TruHearing

 • Flyte
 • Flyte 770
 • Flyte 990

 

Udisens

 • Udisens

 

Udio Finissimo

 • Udito Finissimo

 

Widex

 • Aquitis
 • Beyond
 • EarQ
 • Grand Audition

 

Widex A/S

 • Beyond Fusion 2
 • Evoke Fusion 2
 • EarQ Beyond Fusion 2

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ni proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Prilikom korištenja interneta uvijek postoje rizici. Obratite se davatelju usluge da biste saznali više. Nazivi drugih tvrtki i proizvoda mogu biti robne marke svojih vlasnika.

Datum objave: