Ako se aplikacija neočekivano zatvara, prestaje reagirati ili se ne otvara

Ako neka aplikacija na iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch ili Apple TV uređaju prestaje reagirati, učinite sljedeće da biste riješili problem.

Prisilno zatvorite aplikaciju pa je ponovo otvorite

 • iPhone, iPad, iPod touch: Prisilno zatvorite aplikaciju.
 • Apple Watch: dok je aplikacija otvorena, pritisnite i držite bočnu tipku da bi se prikazale opcije uključivanja i isključivanja. Zatim pritisnite i držite kotačić Digital Crown da biste zatvorili aplikaciju.
 • Apple TV: dvaput pritisnite tipku TV/Home pa prijeđite prstom ulijevo ili udesno da biste pronašli aplikaciju s kojom imate problema. Zatim prijeđite prstom prema gore da biste zatvorili aplikaciju. Aplikacije na Apple TV uređaju (treće generacije) ne možete prisilno zatvoriti.
   

Ponovno pokretanje uređaja

Ponovo pokrenite iPhone, iPad, iPod touchApple Watch ili Apple TV uređaj. Zatim otvorite aplikaciju da biste provjerili radi li kako treba.
 

Traženje ažuriranja

Provjerite ima li uređaj najnoviju verziju iOS ili iPadOS sustava, watchOS sustava ili tvOS sustava. Zatim provjerite jesu li za aplikaciju dostupna ažuriranja.

 • iPhone, iPad, iPod touch ili Apple Watch: Možete ručno ažurirati aplikacije. Da biste ažurirali određene aplikacije na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju, možda ćete se morati povezati s Wi-Fi mrežom.
 • Apple TV: otvorite postavke > Aplikacije i uključite opciju Automatski ažuriraj aplikacije. Ako automatska ažuriranja nisu uključena, otvorite App Store, idite na karticu Kupljeno, a zatim otvorite stranicu s informacijama o aplikaciji da biste provjerili je li ažuriranje dostupno.
   

Ponovno instalirajte aplikaciju

 • iPhone, iPad, iPod touch: otvorite aplikaciju Postavke. Dodirnite Općenito, a zatim iPhone memorija ili iPad memorija. Dodirnite spornu aplikaciju, a zatim Odstrani aplikaciju. Još jednom dodirnite Odstrani aplikaciju. Pričekajte da se aplikaciju odstrani pa dodirnite Ponovno instaliraj aplikaciju.
 • Apple TV: označite aplikaciju na početnom zaslonu, a zatim pritisnite i držite dodirnu površinu dok aplikacija ne zatitra. Pritisnite Reproduciraj/pauziraj, pa odaberite Obriši. Otvorite App Store i ponovno preuzmite aplikaciju. Za aktivaciju nekih aplikacija potrebna je pretplata. Ako aplikaciju ne možete aktivirati ili se ne možete sjetiti podataka za prijavu, obratite se autoru aplikacije.
 • Apple Watch: otvorite aplikaciju Sat na iPhone uređaju i dodirnite karticu Moj sat. Pomaknite se do aplikacije koju želite ukloniti te je dodirnite. Na Apple Watch uređaju isključite opciju Prikaži aplikaciju i pričekajte da nestane s početnog zaslona sata. Da biste ponovno instalirali aplikaciju, pomaknite se prema dolje do opcije Dostupne aplikacije na kartici Moj sat i dodirnite Instaliraj.
   

Obratite se autoru aplikacije

Ako s nekom Appleovom aplikacijom imate problema, obratite se Appleovoj korisničkoj podršci. Ako je riječ o aplikaciji drugog proizvođača, obratite se autoru te aplikacije.

 

Dodatne informacije

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: