Prisilno zatvaranje aplikacije na Mac računalu

Ako aplikacija na vašem Mac računalu prestane reagirati i ako ne možete napustiti aplikaciju na uobičajen način, upotrijebite opciju Prisilno zatvaranje da biste zatvorili aplikaciju.

Da biste zatvorili aplikaciju na Mac računalu na uobičajen način, odaberite Zatvori u izborniku aplikacije na traci izbornika ili pritisnite Command (⌘) -Q. Ako se aplikacija ne zatvori, slijedite korake da biste prisilno zatvorili aplikaciju.

Prisilno zatvaranje aplikacije

Pritisnite ove tri tipke zajedno: Option, Command i Esc (Escape). Ili odaberite Prisilno zatvaranje u Apple izborniku  u gornjem lijevom kutu zaslona. (To je slično pritiskanju tipki Control-Alt-Delete na PC računalu.)

Zatim odaberite aplikaciju u prozoru Prisilno zatvaranje i kliknite Prisilno zatvori.

Možete čak i prisilno zatvoriti Finder ako prestane reagirati: Odaberite Finder u prozoru Prisilno zatvaranje, a zatim kliknite Ponovo pokreni.

Datum objave: