Prijenos sadržaja s iPhone, iPad ili iPod touch uređaja na novi uređaj

Za prijenos sadržaja s trenutnog iPhone, iPad ili iPod touch uređaja na drugi uređaj možete koristiti iCloud ili iTunes.

Korištenje iCloud sigurnosnog kopiranja

Učinite sljedeće za iCloud sigurnosno kopiranje ako oba uređaja koriste iOS 5 ili noviju verziju te ako imate račun za iCloud. Ako ne, slijedite upute za iTunes navedene u nastavku.

iCloud sigurnosno kopiranje možete koristiti da biste sigurnosno kopirali stari uređaj te tu sigurnosnu kopiju obnovili na novom uređaju. Vaše spremljene poruke, fotografije, računi za e-mail, bilješke i ostale osobne postavke prenijet će se na novi uređaj.

Saznajte više o iCloud sigurnosnom kopiranju.

Uključivanje iCloud sigurnosnog kopiranja

Najprije svoj stari uređaj sigurnosno kopirajte na iCloud:

 1. Otvorite Postavke > iCloud > Memorija i sigurnosne kopije.
 2. Uključite iCloud sigurnosno kopiranje.

Možda ćete uređaj morati priključiti u napajanje i uključiti Wi-Fi.

Sigurnosno kopiranje pomoću naredbe "Izradi sigurnosnu kopiju sad"

iCloud izrađuje sigurnosnu kopiju uređaja jedanput dnevno. Da biste sigurnosnu kopiju uređaja izradili prije prijenosa sadržaja, učinite sljedeće:

 1. Otvorite Postavke > iCloud > Memorija i sigurnosne kopije.
 2. Dodirnite Izradi sigurnosnu kopiju sad.
 3. Pričekajte da se sigurnosno kopiranje dovrši. Trajanje sigurnosnog kopiranja ovisi o veličini sigurnosne kopije i brzini internetske veze.

Postavljanje novog uređaja

Kada završi sigurnosno kopiranje starog uređaja, uključite novi. Slijedite korake asistenta za podešavanje, koji će zatražiti sljedeće:

 • jezik i državu
 • želite li omogućiti lokacijske usluge
 • Wi-Fi mrežu

Ako ste već postavili uređaj, možete ga resetirati kako biste ponovno prošli korake asistenta za postavljanje sustava iOS te obnovu izvršili na temelju sigurnosne kopije. Dodirnite Postavke > Općenito > Resetiraj > Izbriši sav sadržaj i postavke. To učinite samo ako već imate sigurnosnu kopiju.

Vraćanje putem iCloud sigurnosne kopije

Kada se pojavi upit za postavljanje, učinite sljedeće:

 1. Odaberite Obnovi iz iCloud sigurnosne kopije.
 2. Dodirnite Sljedeće.
 3. Unesite Apple ID i lozinku.

Odabir sigurnosne kopije

Odaberite sigurnosnu kopiju starog uređaja i dodirnite Obnovi. Pričekajte da uređaj završi obnavljanje iz sigurnosne kopije.

Trajanje sigurnosnog kopiranja ovisi o veličini sigurnosne kopije i brzini internetske veze.

Sinkronizacija ostalog sadržaja putem servisa iTunes

Kada se obnavljanje završi, uređaj će se ponovno pokrenuti. Uređaj povežite sa servisom iTunes radi sinkronizacije podataka koji se ne nalaze u sigurnosnoj kopiji (npr. glazbe, videozapisa ili aplikacija koje niste kupili na servisu iTunes Store ili App Store ). Da biste promijenili vrstu sadržaja koji se sinkronizira, kliknite kartice koje se sinkroniziraju na servisu iTunes.

Unos lozinki

Kada iCloud sigurnosnu kopiju obnavljate na novom uređaju, morat ćete ponovno unijeti lozinku za Apple ID, e-mail i ostale račune te govornu poštu. Ako ste zaboravili lozinku za govornu poštu, obratite se operateru.

Dodatne informacije

Putem servisa iTunes

Ako nemate iCloud račun ili samo želite sigurnosnu kopiju sačuvati na svom računalu, putem servisa iTunes možete sigurnosno kopirati i prenijeti sadržaj pohranjen na uređaju.

Priprema

Na računalo instalirajte najnoviju verziju programa iTunes, a na izvorni uređaj najnoviju verziju iOS sustava.

Na uređaje sa starijom verzijom iOS sustava nije moguće instalirati sigurnosnu kopiju novije verzije iOS sustava. Ako je sigurnosna kopija preuzeta s uređaja na kojem je instalirana novija verzija sustava iOS, novi uređaj ažurirajte prije prijenosa podataka. Pomoć potražite ovdje: Nije moguće obnoviti iz sigurnosne kopije novijeg iOS uređaja.

Sigurnosno kopiranje i prijenos

Najprije putem servisa iTunes izradite sigurnosnu kopiju starog uređaja. Sigurnosnu kopiju možete i šifrirati kako bi se u nju spremile lozinke za e-mail, Wi-Fi i ostalo kada prijeđete na novi uređaj. Drugi je način da te lozinke ponovno unesete na novi uređaj.

Zatim prenesite podatke s uređaja na računalo.

Uklanjanje SIM kartice

Ako vaš uređaj koristi SIM karticu, pomoću pomagala za vađenje SIM kartice ili spajalice izvadite SIM karticu iz starog uređaja i umetnite je u novi. Ako vam je operater dao novu SIM karticu, upotrijebite nju.

Postavljanje novog uređaja

Kada završi sigurnosno kopiranje starog uređaja, uključite novi. Slijedite korake asistenta za podešavanje, koji će zatražiti sljedeće:

 • jezik i državu
 • želite li omogućiti lokacijske usluge
 • Wi-Fi mrežu

Ako nemate Wi-Fi ili mobilnu podatkovnu vezu, aktivaciju možete izvršiti i tako da dodirnete Spoji na iTunes.

Obnavljanje sigurnosne kopije

Kada se zatraži da postavite uređaj, odaberite Obnovi iz iTunes sigurnosne kopije.

Povezivanje sa servisom iTunes

Povežite novi uređaj sa servisom iTunes, na istom računalu koje ste koristili za sigurnosno kopiranje trenutnog uređaja. iTunes će zatražiti da učitate sigurnosnu kopiju ili postavite uređaj kao novi. Odaberite sigurnosnu kopiju starog uređaja, a zatim odaberite Nastavi.

Ako traka prikaza tijeka u programu iTunes neko vrijeme nije aktivna, pričekajte dok obnavljanje ne završi.

Sinkroniziranje ostalog sadržaja

Kada obnavljanje završi, uređaj se ponovno pokreće te je potom spreman za upotrebu.

Neka uređaj ostane povezan sa servisom iTunes radi sinkronizacije sadržaja koji se ne nalazi u sigurnosnoj kopiji (npr. glazbe, videozapisa i aplikacija). Da biste promijenili vrstu sadržaja koji se sinkronizira, kliknite kartice koje se sinkroniziraju na servisu iTunes.

Unos lozinki

Ako ste učitali nešifriranu sigurnosnu kopiju, morat ćete ponovno unijeti lozinku za Apple ID, e-mail i ostale račune te govornu poštu. Ako ste zaboravili lozinku za govornu poštu, obratite se operateru.

Dodatne informacije

Zadnja izmjena:
Korisno?

Dodatni podaci o podršci za proizvode

Hrvatska