Tipkovni prečaci za Mac računalo

Pritiskom na određene kombinacija tipki možete obavljati radnje za koje vam obično treba miš, dodirna površina ili drugi uređaj za unos.

Za uporabu tipkovnog prečaca pritisnite i držite jednu ili više modifikacijskih tipki pa pritisnite zadnju tipku prečaca. Na primjer, za uporabu prečaca Command-C (kopiranje) pritisnite i držite tipku Command pa tipku C, a zatim otpustite obje tipke. U izbornicima i na tipkovnicama Mac računala često se nalaze simboli određenih tipki, uključujući i modifikacijske tipke:

 • Command (ili Cmd) ⌘
 • Shift ⇧
 • Option (ili Alt) ⌥
 • Control (ili Ctrl) ⌃
 • Caps Lock ⇪
 • Fn 


Na tipkovnicama za Windows PC računala koristite tipku Alt umjesto tipke Option i tipku s logotipom Windows umjesto tipke Command.

Neke tipke na određenim Appleovim tipkovnicama imaju posebne simbole i funkcije, npr. svjetlina zaslona , svjetlina tipkovnice  i druge. Ako te funkcije nisu dostupne na vašoj tipkovnici, neke od njih možete reproducirati izradom vlastitih tipkovnih prečaca. Za uporabu tih tipki u funkciji tipki F1, F2, F3 ili nekoj drugoj standardnoj funkciji kombinirajte ih s tipkom Fn.

Izrezivanje, kopiranje, lijepljenje i drugi uobičajeni prečaci

 • Command-X: izrezivanje odabrane stavke i njeno lijepljenje u međuspremnik.
 • Command-C: kopiranje odabrane stavke u međuspremnik. Funkcionira i na stavkama u aplikaciji Finder.
 • Command-V: lijepljenje sadržaja međuspremnika u trenutačni dokument ili aplikaciju. Funkcionira i na stavkama u aplikaciji Finder.
 • Command-Z: poništavanje prethodne naredbe. Nakon toga možete pritisnuti Shift-Command-Z za ponavljanje poništenog i tako poništiti prvotnu naredbu. U određenim aplikacijama možete poništavati i ponavljati poništeno na više naredbi odjednom.
 • Command-A: odabir svih stavki.
 • Command-F: pronalaženje stavki u dokumentu ili otvaranje prozora za pretraživanje.
 • Command-G: Pronađi ponovno: pronalaženje sljedećeg pojavljivanja prethodno pronađene stavke. Za pronalaženje prethodnog pojavljivanja stavke pritisnite Shift-Command-G.
 • Command-H: skrivanje prozora frontalne aplikacije. Za prikaz frontalne aplikacije uz skrivanje svih ostalih aplikacija pritisnite Option-Command-H.
 • Command-M: minimiziranje frontalnog prozora u Dock. Za minimiziranje svih prozora frontalne aplikacije pritisnite Option-Command-M.
 • Command-O: otvaranje odabrane stavke ili otvaranje dijaloškog okvira za odabir datoteke za otvaranje.
 • Command-P: ispis trenutačnog dokumenta.
 • Command-S: spremanje trenutačnog dokumenta.
 • Command-T: otvaranje nove kartice.
 • Command-W: zatvaranje frontalnog prozora. Za zatvaranje svih prozora aplikacije pritisnite Option-Command-W.
 • Option-Command-Esc: Prisilno zatvaranje aplikacije.
 • Command–razmaknica: prikazivanje ili skrivanje polja za traženje putem usluge Spotlight. Za Spotlight pretraživanje putem prozora aplikacije Finder pritisnite Command-Option-razmaknica. (Ako koristite više izvora unosa za upisivanje različitih jezika, ovim prečacima promijenit ćete izvore unosa, a ne prikazati Spotlight. Saznajte kako promijeniti sukobljeni tipkovni prečac.)
 • Control–Command–razmaknica: prikaz preglednika znakova iz kojeg možete odabrati emotikone i druge simbole.
 • Control-Command-F: uporaba aplikacije preko čitavog zaslona, ako aplikacija podržava takav prikaz.
 • Razmaknica: uporaba opcije Brzi pregled za pregled odabrane stavke.
 • Command-Tab: prebacivanje na sljedeću otvorenu aplikaciju koja je posljednja korištena. 
 • Command–kratkouzlazni naglasak (`): prebacivanje između prozora aplikacije koju koristite. (Znak na drugoj tipki ovisi o tipkovnici. Obično se radi o tipki iznad tipke Tab i slijeva od broja 1.)
 • Shift-Command-5: u sustavu macOS Mojave ili novijem, snimanje slike zaslona ili snimke zaslona. Za snimke zaslona možete koristiti i Shift-Command-3 ili Shift-Command-4. Dodatne informacije o snimkama zaslona.
 • Shift-Command-N: izrada nove mape u aplikaciji Finder.
 • Command-Comma (,): otvaranje postavki za frontalnu aplikaciju.

Prečaci za mirovanje, odjavljivanje i isključivanje računala

Neki od ovih prečaca mogu zahtijevati malo dulji pritisak tipki od drugih prečaca. Svrha te značajke je sprječavanje njihove nenamjerne uporabe.

 • Gumb napajanja: uključivanje Mac računala ili pokretanje nakon mirovanja. Pritisnite i držite 1,5 sekundu za postavljanje Mac računala u stanje mirovanja.* Zadržite pritisak da biste prisilno isključili Mac računalo.
 • Option-Command-gumb napajanja* ili Option-Command-Media Eject : postavljanje Mac računala u stanje mirovanja.
 • Control-Shift-gumb napajanja* ili Control-Shift-Media Eject : postavljanje zaslona u stanje mirovanja.
 • Control-gumb napajanja* ili Control-Media Eject : prikaz dijaloškog okvira s upitom želite li računalo ponovno pokrenuti, postaviti u stanje mirovanja ili isključiti.
 • Control-Command-gumb napajanja:* prisilno ponovno pokretanje Mac računala, bez upita za spremanje otvorenih i nespremljenih dokumenata.
 • Control-Command-Media Eject : napuštanje svih aplikacija pa ponovno pokretanje Mac računala. Ako bilo koji otvoreni dokument sadržava nespremljene promjene, prikazat će vam se upit želite li ih spremiti.
 • Control-Option-Command-gumb napajanja* ili Control-Option-Command-Media Eject : zatvaranje svih aplikacija pa isključivanje Mac računala. Ako bilo koji otvoreni dokument sadržava nespremljene promjene, prikazat će vam se upit želite li ih spremiti.
 • Control-Command-Q: neposredno zaključavanje zaslona.
 • Shift-Command-Q: odjava iz korisničkog računa za sustav macOS. Zatražit će se vaša potvrda. Za neposrednu odjavu bez potrebne potvrde pritisnite Option-Shift-Command-Q.

* Ne vrijedi za Touch ID senzor.

Finder i sistemski prečaci

 • Command-D: dupliciranje odabranih datoteka.
 • Command-E: izbacivanje odabranog diska ili jedinice.
 • Command-F: pokretanje Spotlight pretraživanja u prozoru aplikacije Finder.
 • Command-I: prikaz prozora Učitaj informacije za odabranu datoteku.
 • Command-R: (1) kada je u aplikaciji Finder odabran pseudonim: prikaz originalne datoteke za odabrane pseudonime. (2) U određenim aplikacijama, kao što je Kalendar ili Safari, osvježavanje ili ponovno učitavanje stranice. (3) U odjeljku Ažuriranje softvera ponovno pogledajte ima li novih ažuriranja.
 • Shift-Command-C: otvaranje prozora na računalu.
 • Shift-Command-D: otvaranje mape radne površine.
 • Shift-Command-F: otvaranje nedavnih stavki, prikaz svih datoteka koje ste nedavno pogledali ili izmijenili.
 • Shift-Command-G: otvaranje prozora Idi na mapu.
 • Shift-Command-H: otvaranje početne mape trenutačnog korisničkog računa za sustav macOS.
 • Shift-Command-I: otvaranje aplikacije iCloud Drive.
 • Shift-Command-K: otvaranje prozora Mreža.
 • Option-Command-L: otvaranje mape Preuzimanja.
 • Shift-Command-N: izrada nove mape.
 • Shift-Command-O: otvaranje mape Dokumenti.
 • Shift-Command-P: prikaz ili skrivanje okna Pretpregled u prozorima aplikacije Finder.
 • Shift-Command-R: otvaranje prozora AirDrop.
 • Shift-Command-T: prikaz ili skrivanje trake s karticama u prozorima aplikacije Finder. 
 • Control-Shift-Command-T: dodavanje odabranih stavki aplikacije Finder u Dock (sustav OS X Mavericks ili noviji)
 • Shift-Command-U: otvaranje mape uslužni programi.
 • Option-Command-D: prikaz ili skrivanje Docka. 
 • Control-Command-T: dodavanje odabrane stavke u rubni stupac (sustav OS X Mavericks ili noviji).
 • Option-Command-P: skrivanje ili prikaz trake putanja u prozorima aplikacije Finder.
 • Option-Command-S: skrivanje ili prikaz rubnog stupca u prozorima aplikacije Finder.
 • Command-kosa crta (/): skrivanje ili prikaz trake statusa u prozorima aplikacije Finder.
 • Command-J: prikaz opcija prikaza.
 • Command-K: otvaranje prozora Povezivanje sa serverom.
 • Control-Command-A: izrada pseudonima odabrane stavke.
 • Command-N: otvaranje novog prozora aplikacije Finder.
 • Option-Command-N: izrada nove pametne mape.
 • Command-T: prikaz ili skrivanje trake s karticama kada je jedna kartica otvorena u trenutačnom prozoru aplikacije Finder.
 • Option-Command-T: prikaz ili skrivanje alatne trake kada je jedna kartica otvorena u trenutačnom prozoru aplikacije Finder.
 • Option-Command-V tipka: premještanje datoteka u međuspremniku s njihove originalne lokacije na trenutačnu lokaciju.
 • Command-Y: uporaba prozora Brzi pregled za pretpregled odabranih datoteka.
 • Option-Command-Y: prikaz dijapozitiva odabranih datoteka u prozoru Brzi pregled.
 • Command-1: prikaz stavki u prozoru Finder u obliku ikona.
 • Command-2: prikaz stavki u prozoru Finder u obliku popisa.
 • Command-3: prikaz stavki u prozoru Finder u obliku stupaca. 
 • Command-4: prikaz stavki u prozoru Finder u obliku galerije.
 • Command-lijeva uglata zagrada ([): prelazak na prethodnu mapu.
 • Command-desna uglata zagrada (]): prelazak na sljedeću mapu.
 • Command-strelica prema gore: otvaranje mape koja sadržava trenutačnu mapu.
 • Command-Control-strelica prema gore: otvaranje mape koja sadržava trenutačnu mapu u novom prozoru.
 • Command-strelica prema dolje: otvaranje odabrane stavke.
 • Strelica udesno: otvaranje odabrane mape. Ovaj prečac funkcionira samo u prikazu u obliku popisa.
 • Strelica ulijevo: zatvaranje odabrane mape. Ovaj prečac funkcionira samo u prikazu u obliku popisa.
 • Command-Delete: premještanje odabrane stavke u Smeće.
 • Shift-Command-Delete: pražnjenje Smeća.
 • Option-Shift-Command-Delete: pražnjenje Smeća bez prikaza dijaloškog okvira za potvrdu.
 • Command-smanjivanje svjetline: uključivanje ili isključivanje zrcaljenja videozapisa kada je Mac računalo povezano s više zaslona.
 • Option-pojačavanje svjetline: otvaranje postavki zaslona. Ovaj prečac funkcionira pritiskom bilo koje tipke za regulaciju svjetline.
 • Control-pojačavanje svjetline ili Control-smanjivanje svjetline: mijenjanje svjetline vanjskog zaslona, ako vaš zaslon podržava tu funkciju.
 • Option-Shift-pojačavanje svjetline ili Option-Shift-smanjivanje svjetline: podešavanje svjetline zaslona u manjim koracima. Za primjenu tog podešavanja na vanjski zaslon ovom prečacu dodajte tipku Control, ako vaš zaslon podržava tu funkciju.
 • Option-Mission Control: Otvaranje postavki za Mission Control.
 • Command-Mission Control: prikaz radne površine. 
 • Control-strelica prema dolje: prikaz svih prozora frontalne aplikacije.
 • Option-pojačavanje glasnoće: otvaranje postavki zvuka. Ovaj prečac funkcionira pritiskom bilo koje tipke za regulaciju glasnoće.
 • Option-Shift-pojačavanje glasnoće ili Option-Shift-smanjivanje glasnoće: podešavanje glasnoće zvuka u manjim koracima.
 • Option-pojačavanje svjetline tipkovnice: otvaranje postavki za tipkovnicu. Ovaj prečac funkcionira pritiskom bilo koje tipke za regulaciju svjetline tipkovnice.
 • Option-Shift-pojačavanje svjetline tipkovnice ili Option-Shift-smanjivanje svjetline tipkovnice: podešavanje svjetline tipkovnice u manjim koracima.
 • Tipka Option uz dvostruki klik: otvaranje stavke u zasebnom prozoru pa zatvaranje originalnog prozora.
 • Tipka Command uz dvostruki klik: otvaranje mape u zasebnoj kartici ili prozoru.
 • Tipka Command uz povlačenje stavke na drugu jedinicu: premještanje stavke koja se povlači na drugu jedinicu, umjesto kopiranja. 
 • Tipka Option uz povlačenje: kopiranje stavke koja se povlači. Pokazivač se mijenja kako povlačite stavku.
 • Option-Command uz povlačenje: izrada pseudonima stavke koja se povlači. Pokazivač se mijenja kako povlačite stavku.
 • Option-klik na trokutić za proširenje: otvaranje svih mapa unutar odabrane mape. Ovaj prečac funkcionira samo u prikazu u obliku popisa.
 • Command-klik na naziv prozora: prikaz mapa koje sadržavaju trenutačnu mapu.
 • Dodatne informacije o uporabi tipki Command ili Shift za odabir više stavki u aplikaciji Finder
 • Kliknite izbornik Idi u traci izbornika aplikacije Finder za prikaz prečaca za otvaranje mnogih često korištenih mapa, kao što su Aplikacije, Dokumenti, Preuzimanja, Uslužni programi i iCloud Drive.

Prečaci za dokumente

Radnje ovih prečaca mogu se razlikovati ovisno o aplikaciji koju koristite.

 • Command-B: podebljavanje odabranog teksta ili uključivanje/isključivanje podebljavanja. 
 • Command-I: prebacivanje odabranog teksta u kurziv ili uključivanje/isključivanje kurziva.
 • Command-K: dodavanje mrežne veze.
 • Command-U: podcrtavanje odabranog teksta ili uključivanje/isključivanje podcrtavanja.
 • Command-T: prikaz ili skrivanje prozora s fontovima.
 • Command-D: odabiranje mape Radna površina iz dijaloškog okvira Otvori ili Spremi.
 • Control-Command-D: prikaz ili skrivanje definicije odabrane riječi.
 • Shift-Command-dvotočka (:): prikaz prozora Pravopis i gramatika.
 • Command-točka sa zarezom (;): pronalaženje pravopisnih pogrešaka u dokumentu.
 • Option-Delete: brisanje riječi koja se nalazi s lijeve strane točke umetanja.
 • Control-H: brisanje znaka koji se nalazi s lijeve strane točke umetanja. Možete i koristiti tipku Delete.
 • Control-D: brisanje znaka koji se nalazi s desne strane točke umetanja. Možete i koristiti Fn-Delete.
 • Fn-Delete: brisanje unaprijed za tipkovnice koje nemaju tipku Forward Delete za brisanje unaprijed. Možete i koristiti Control-D.
 • Control-K: brisanje teksta između točke umetanja i kraja retka ili odlomka.
 • Fn-strelica prema gore: tipka Page Up: pomicanje za jednu stranicu prema gore. 
 • Fn-strelica prema dolje: tipka Page Down: pomicanje za jednu stranicu prema dolje.
 • Fn-strelica ulijevo: tipka Home: pomicanje na početak dokumenta.
 • Fn-strelica udesno: tipka End: pomicanje na kraj dokumenta.
 • Command-strelica prema gore: pomicanje točke umetanja na početak dokumenta.
 • Command-strelica prema dolje: pomicanje točke umetanja na kraj dokumenta.
 • Command-strelica ulijevo: pomicanje točke umetanja na početak trenutnog retka.
 • Command-strelica udesno: pomicanje točke umetanja na kraj trenutnog retka.
 • Option-strelica ulijevo: pomicanje točke umetanja na početak prethodne riječi.
 • Option-strelica udesno: pomicanje točke umetanja na kraj sljedeće riječi.
 • Shift-Command-strelica prema gore: odabiranje teksta između točke umetanja i početka dokumenta.
 • Shift-Command-strelica prema dolje: odabiranje teksta između točke umetanja i kraja dokumenta.
 • Shift-Command-strelica ulijevo: odabiranje teksta između točke umetanja i početka trenutačnog retka.
 • Shift-Command-strelica udesno: odabiranje teksta između točke umetanja i kraja trenutačnog retka.
 • Shift-strelica prema gore: proširivanje odabranog teksta do najbližeg znaka na istoj vodoravnoj lokaciji u retku iznad.
 • Shift-strelica prema dolje: proširivanje odabranog teksta do najbližeg znaka na istoj vodoravnoj lokaciji u retku ispod.
 • Shift-strelica ulijevo: proširivanje odabranog teksta za jedan znak ulijevo.
 • Shift-strelica udesno: proširivanje odabranog teksta za jedan znak udesno.
 • Option-Shift-strelica prema gore: proširivanje odabranog teksta do početka trenutačnog odlomka, a zatim do početka sljedećeg odlomka u slučaju ponovljenog pritiska.
 • Option-Shift-strelica prema dolje: proširivanje odabranog teksta do kraja trenutačnog odlomka, a zatim do kraja sljedećeg odlomka u slučaju ponovljenog pritiska.
 • Option-Shift-strelica ulijevo: proširivanje odabranog teksta do početka trenutačne riječi, a zatim do početka sljedeće riječi u slučaju ponovljenog pritiska.
 • Option-Shift-strelica udesno: proširivanje odabranog teksta do kraja trenutačne riječi, a zatim do kraja sljedeće riječi u slučaju ponovljenog pritiska.
 • Control-A: pomicanje na početak retka ili odlomka.
 • Control-E: pomicanje na kraj retka ili odlomka.
 • Control-F: pomicanje za jedan znak unaprijed.
 • Control-B: pomicanje za jedan znak unatrag.
 • Control-L: centriranje kursora ili odabira u vidljivom području.
 • Control-P: pomicanje za jedan redak prema gore.
 • Control-N: pomicanje za jedan redak prema dolje.
 • Control-O: umetanje novog retka iza točke umetanja.
 • Control-T: zamjena znaka iza točke umetanja znakom ispred točke umetanja.
 • Command-lijeva vitičasta zagrada ({): poravnanje ulijevo.
 • Command-desna vitičasta zagrada (}): poravnanje udesno.
 • Shift-Command-okomita crta (|): centriranje teksta.
 • Option-Command-F: prelazak na polje za pretraživanje. 
 • Option-Command-T: prikaz ili skrivanje alatne trake u aplikaciji.
 • Option-Command-C: tipka Copy Style: kopiranje postavki formatiranja odabrane stavke u međuspremnik.
 • Option-Command-V: tipka Paste Style: primjena kopiranog stila na odabranu stavku.
 • Option-Shift-Command-V: tipke Paste i Match Style: primjena stila okolnog sadržaja na stavku koja se kopira u taj sadržaj.
 • Option-Command-I: prikaz ili skrivanje prozora za pregled.
 • Shift-Command-P:  tipka Page setup: prikaz prozora za odabir postavki dokumenta.
 • Shift-Command-S: prikaz dijaloškog okvira Spremi kao ili dupliciranje trenutačnog dokumenta.
 • Shift-Command-znak oduzimanja (-): smanjivanje veličine odabrane stavke.
 • Shift-Command-znak zbrajanja (-): povećavanje veličine odabrane stavke. Ista funkcija može se izvršiti i prečacem Command-znak jednakosti (=).
 • Shift-Command-upitnik (?): Otvaranje izbornika Pomoć.

Ostali prečaci

Za dodatne prečace pogledajte kratice prečaca navedene u izbornicima aplikacija. Svaka aplikacija može imati vlastite prečace, a prečaci koji funkcioniraju u jednoj aplikaciji ne moraju nužno funkcionirati u drugoj aplikaciji. 

Datum objave: