Tipkovni prečaci za Mac računalo

Pritiskom na određene kombinacije tipki možete izvršavati radnje koje se obično izvršavaju uporabom miša ili nekog drugog ulaznog uređaja.

Za uporabu tipkovnog prečaca pritisnite i držite jednu ili više modifikacijskih tipki pa pritisnite zadnju tipku prečaca. Na primjer, za uporabu prečaca Command-C (kopiranje) pritisnite i držite tipku Command pa tipku C, a zatim otpustite obje tipke. U izbornicima i na tipkovnicama Mac računala često se nalaze simboli određenih tipki, uključujući i modifikacijske tipke:

 • Command (ili Cmd) ⌘
 • Shift ⇧
 • Option (ili Alt) ⌥
 • Control (ili Ctrl) ⌃
 • Caps Lock ⇪
 • Fn


Na tipkovnicama za Windows PC računala koristite tipku Alt umjesto tipke Option i tipku s logotipom Windows umjesto tipke Command.

Neke tipke na određenim Appleovim tipkovnicama imaju posebne simbole i funkcije, npr. svjetlina zaslona , svjetlina tipkovnice , Mission Control i druge. Ako te funkcije nisu dostupne na vašoj tipkovnici, neke od njih možete reproducirati izradom vlastitih tipkovnih prečaca. Za uporabu tih tipki u funkciji tipki F1, F2, F3 ili nekoj drugoj standardnoj funkciji kombinirajte ih s tipkom Fn.

Izrezivanje, kopiranje, lijepljenje i drugi uobičajeni prečaci

 • Command-X: izrezivanje odabrane stavke i njeno lijepljenje u međuspremnik.
 • Command-C: kopiranje odabrane stavke u međuspremnik. Funkcionira i na stavkama u aplikaciji Finder.
 • Command-V: lijepljenje sadržaja međuspremnika u trenutačni dokument ili aplikaciju. Funkcionira i na stavkama u aplikaciji Finder.
 • Command-Z: poništavanje prethodne naredbe. Nakon toga možete pritisnuti Shift-Command-Z za ponavljanje poništenog i tako poništiti prvotnu naredbu. U određenim aplikacijama možete poništavati i ponavljati poništeno na više naredbi odjednom.
 • Command-A: odabir svih stavki.
 • Command-F: pronalaženje stavki u dokumentu ili otvaranje prozora za pretraživanje.
 • Command-G: Pronađi ponovno: pronalaženje sljedećeg pojavljivanja prethodno pronađene stavke. Za pronalaženje prethodnog pojavljivanja stavke pritisnite Shift-Command-G.
 • Command-H: skrivanje prozora frontalne aplikacije. Za prikaz frontalne aplikacije uz skrivanje svih ostalih aplikacija pritisnite Option-Command-H.
 • Command-M: minimiziranje frontalnog prozora u Dock. Za minimiziranje svih prozora frontalne aplikacije pritisnite Option-Command-M.
 • Command-O: otvaranje odabrane stavke ili otvaranje dijaloškog okvira za odabir datoteke za otvaranje.
 • Command-P: ispis trenutačnog dokumenta.
 • Command-S: spremanje trenutačnog dokumenta.
 • Command-T: otvaranje nove kartice.
 • Command-W: zatvaranje frontalnog prozora. Za zatvaranje svih prozora aplikacije pritisnite Option-Command-W.
 • Option-Command-Esc: Prisilno zatvaranje aplikacije.
 • Command-razmaknica: prikaz ili skrivanje polja za Spotlight traženje. Za Spotlight pretraživanje putem prozora aplikacije Finder pritisnite Command-Option-razmaknica. (Ako koristite više izvora unosa za upisivanje različitih jezika, ovim prečacima promijenit ćete izvore unosa, a ne prikazati Spotlight. Saznajte kako promijeniti sukobljeni tipkovni prečac.)
 • Control-Command-razmaknica: prikaz preglednika znakova iz kojeg možete odabrati emotikone i druge simbole.
 • Control-Command-F: uporaba aplikacije preko čitavog zaslona, ako aplikacija podržava takav prikaz.
 • Razmaknica: uporaba opcije Brzi pregled za pregled odabrane stavke.
 • Command-Tab: prebacivanje na sljedeću otvorenu aplikaciju koja je posljednja korištena. 
 • Shift-Command-5: u sustavu macOS Mojave ili novijem, snimanje slike zaslona ili snimke zaslona. Za snimke zaslona možete koristiti i Shift-Command-3 ili Shift-Command-4. Dodatne informacije o snimkama zaslona.
 • Shift-Command-N: izrada nove mape u aplikaciji Finder.
 • Command-Comma (,): otvaranje postavki za frontalnu aplikaciju.

Prečaci za mirovanje, odjavljivanje i isključivanje računala

Neki od ovih prečaca mogu zahtijevati malo dulji pritisak tipki od drugih prečaca. Svrha te značajke je sprječavanje njihove nenamjerne uporabe.

 • Gumb napajanja: uključivanje Mac računala ili pokretanje nakon mirovanja. Pritisnite i držite 1,5 sekundu za postavljanje Mac računala u stanje mirovanja.* Zadržite pritisak da biste prisilno isključili Mac računalo.
 • Option-Command-gumb napajanja* ili Option-Command-Media Eject : postavljanje Mac računala u stanje mirovanja.
 • Control-Shift-gumb napajanja* ili Control-Shift-Media Eject : postavljanje zaslona u stanje mirovanja.
 • Control-gumb napajanja* ili Control-Media Eject : prikaz dijaloškog okvira s upitom želite li računalo ponovno pokrenuti, postaviti u stanje mirovanja ili isključiti.
 • Control-Command-gumb napajanja:* prisilno ponovno pokretanje Mac računala, bez upita za spremanje otvorenih i nespremljenih dokumenata.
 • Control-Command-Media Eject : napuštanje svih aplikacija pa ponovno pokretanje Mac računala. Ako bilo koji otvoreni dokument sadržava nespremljene promjene, prikazat će vam se upit želite li ih spremiti.
 • Control-Option-Command-gumb napajanja* ili Control-Option-Command-Media Eject : zatvaranje svih aplikacija pa isključivanje Mac računala. Ako bilo koji otvoreni dokument sadržava nespremljene promjene, prikazat će vam se upit želite li ih spremiti.
 • Control-Command-Q: neposredno zaključavanje zaslona.
 • Shift-Command-Q: odjava iz korisničkog računa za sustav macOS. Zatražit će se vaša potvrda. Za neposrednu odjavu bez potrebne potvrde pritisnite Option-Shift-Command-Q.

* Ne vrijedi za Touch ID senzor.

Finder i sistemski prečaci

 • Command-D: dupliciranje odabranih datoteka.
 • Command-E: izbacivanje odabranog diska ili jedinice.
 • Command-F: pokretanje Spotlight pretraživanja u prozoru aplikacije Finder.
 • Command-I: prikaz prozora Učitaj informacije za odabranu datoteku.
 • Command-R: (1) kada je u aplikaciji Finder odabran pseudonim: prikaz originalne datoteke za odabrane pseudonime. (2) U određenim aplikacijama, kao što je Kalendar ili Safari, osvježavanje ili ponovno učitavanje stranice. (3) Ponovno potražite ažuriranja softvera u opciji Postavke ažuriranja softvera.
 • Shift-Command-C: otvaranje prozora na računalu.
 • Shift-Command-D: otvaranje mape radne površine.
 • Shift-Command-F: otvaranje nedavnih stavki, prikaz svih datoteka koje ste nedavno pogledali ili izmijenili.
 • Shift-Command-G: otvaranje prozora Idi na mapu.
 • Shift-Command-H: otvaranje početne mape trenutačnog korisničkog računa za sustav macOS.
 • Shift-Command-I: otvaranje aplikacije iCloud Drive.
 • Shift-Command-K: otvaranje prozora Mreža.
 • Option-Command-L: otvaranje mape Preuzimanja.
 • Shift-Command-N: izrada nove mape.
 • Shift-Command-O: otvaranje mape Dokumenti.
 • Shift-Command-P: prikaz ili skrivanje okna Pretpregled u prozorima aplikacije Finder.
 • Shift-Command-R: otvaranje prozora AirDrop.
 • Shift-Command-T: prikaz ili skrivanje trake s karticama u prozorima aplikacije Finder. 
 • Control-Shift-Command-T: dodavanje odabranih stavki aplikacije Finder u Dock (sustav OS X Mavericks ili noviji)
 • Shift-Command-U: otvaranje mape uslužni programi.
 • Option-Command-D: prikaz ili skrivanje Docka. 
 • Control-Command-T: dodavanje odabrane stavke u rubni stupac (sustav OS X Mavericks ili noviji).
 • Option-Command-P: skrivanje ili prikaz trake putanja u prozorima aplikacije Finder.
 • Option-Command-S: skrivanje ili prikaz rubnog stupca u prozorima aplikacije Finder.
 • Command-kosa crta (/): skrivanje ili prikaz trake statusa u prozorima aplikacije Finder.
 • Command-J: prikaz opcija prikaza.
 • Command-K: otvaranje prozora Povezivanje sa serverom.
 • Control-Command-A: izrada pseudonima odabrane stavke.
 • Command-N: otvaranje novog prozora aplikacije Finder.
 • Option-Command-N: izrada nove pametne mape.
 • Command-T: prikaz ili skrivanje trake s karticama kada je jedna kartica otvorena u trenutačnom prozoru aplikacije Finder.
 • Option-Command-T: prikaz ili skrivanje alatne trake kada je jedna kartica otvorena u trenutačnom prozoru aplikacije Finder.
 • Option-Command-V tipka: premještanje datoteka u međuspremniku s njihove originalne lokacije na trenutačnu lokaciju.
 • Command-Y: uporaba prozora Brzi pregled za pretpregled odabranih datoteka.
 • Option-Command-Y: prikaz dijapozitiva odabranih datoteka u prozoru Brzi pregled.
 • Command-1: prikaz stavki u prozoru Finder u obliku ikona.
 • Command-2: prikaz stavki u prozoru Finder u obliku popisa.
 • Command-3: prikaz stavki u prozoru Finder u obliku stupaca. 
 • Command-4: prikaz stavki u prozoru Finder u obliku galerije.
 • Command-lijeva uglata zagrada ([): prelazak na prethodnu mapu.
 • Command-desna uglata zagrada (]): prelazak na sljedeću mapu.
 • Command-strelica prema gore: otvaranje mape koja sadržava trenutačnu mapu.
 • Command-Control-strelica prema gore: otvaranje mape koja sadržava trenutačnu mapu u novom prozoru.
 • Command-strelica prema dolje: otvaranje odabrane stavke.
 • Strelica udesno: otvaranje odabrane mape. Ovaj prečac funkcionira samo u prikazu u obliku popisa.
 • Strelica ulijevo: zatvaranje odabrane mape. Ovaj prečac funkcionira samo u prikazu u obliku popisa.
 • Command-Delete: premještanje odabrane stavke u Smeće.
 • Shift-Command-Delete: pražnjenje Smeća.
 • Option-Shift-Command-Delete: pražnjenje Smeća bez prikaza dijaloškog okvira za potvrdu.
 • Command-smanjivanje svjetline: uključivanje ili isključivanje zrcaljenja videozapisa kada je Mac računalo povezano s više zaslona.
 • Option-pojačavanje svjetline: otvaranje postavki zaslona. Ovaj prečac funkcionira pritiskom bilo koje tipke za regulaciju svjetline.
 • Control-pojačavanje svjetline ili Control-smanjivanje svjetline: mijenjanje svjetline vanjskog zaslona, ako vaš zaslon podržava tu funkciju.
 • Option-Shift-pojačavanje svjetline ili Option-Shift-smanjivanje svjetline: podešavanje svjetline zaslona u manjim koracima. Za primjenu tog podešavanja na vanjski zaslon ovom prečacu dodajte tipku Control, ako vaš zaslon podržava tu funkciju.
 • Option-Mission Control: Otvaranje postavki za Mission Control.
 • Command-Mission Control: prikaz radne površine. 
 • Control-strelica prema dolje: prikaz svih prozora frontalne aplikacije.
 • Option-pojačavanje glasnoće: otvaranje postavki zvuka. Ovaj prečac funkcionira pritiskom bilo koje tipke za regulaciju glasnoće.
 • Option-Shift-pojačavanje glasnoće ili Option-Shift-smanjivanje glasnoće: podešavanje glasnoće zvuka u manjim koracima.
 • Option-pojačavanje svjetline tipkovnice: otvaranje postavki za tipkovnicu. Ovaj prečac funkcionira pritiskom bilo koje tipke za regulaciju svjetline tipkovnice.
 • Option-Shift-pojačavanje svjetline tipkovnice ili Option-Shift-smanjivanje svjetline tipkovnice: podešavanje svjetline tipkovnice u manjim koracima.
 • Tipka Option uz dvostruki klik: otvaranje stavke u zasebnom prozoru pa zatvaranje originalnog prozora.
 • Tipka Command uz dvostruki klik: otvaranje mape u zasebnoj kartici ili prozoru.
 • Tipka Command uz povlačenje stavke na drugu jedinicu: premještanje stavke koja se povlači na drugu jedinicu, umjesto kopiranja. 
 • Tipka Option uz povlačenje: kopiranje stavke koja se povlači. Pokazivač se mijenja kako povlačite stavku.
 • Option-Command uz povlačenje: izrada pseudonima stavke koja se povlači.Pokazivač se mijenja kako povlačite stavku.
 • Option-klik na trokutić za proširenje: otvaranje svih mapa unutar odabrane mape.Ovaj prečac funkcionira samo u prikazu u obliku popisa.
 • Command-klik na naziv prozora: prikaz mapa koje sadržavaju trenutačnu mapu.
 • Dodatne informacije o uporabi tipki Command ili Shift za odabir više stavki u aplikaciji Finder
 • Kliknite izbornik Idi u traci izbornika aplikacije Finder za prikaz prečaca za otvaranje mnogih često korištenih mapa, kao što su Aplikacije, Dokumenti, Preuzimanja, Uslužni programi i iCloud Drive.

Prečaci za dokumente

Radnje ovih prečaca mogu se razlikovati ovisno o aplikaciji koju koristite.

 • Command-B: podebljavanje odabranog teksta ili uključivanje/isključivanje podebljavanja. 
 • Command-I: prebacivanje odabranog teksta u kurziv ili uključivanje/isključivanje kurziva.
 • Command-K: dodavanje mrežne veze.
 • Command-U: podcrtavanje odabranog teksta ili uključivanje/isključivanje podcrtavanja.
 • Command-T: prikaz ili skrivanje prozora s fontovima.
 • Command-D: odabiranje mape Radna površina iz dijaloškog okvira Otvori ili Spremi.
 • Control-Command-D: prikaz ili skrivanje definicije odabrane riječi.
 • Shift-Command-dvotočka (:): prikaz prozora Pravopis i gramatika.
 • Command-točka sa zarezom (;): pronalaženje pravopisnih pogrešaka u dokumentu.
 • Option-Delete: brisanje riječi koja se nalazi s lijeve strane točke umetanja.
 • Control-H: brisanje znaka koji se nalazi s lijeve strane točke umetanja. Možete i koristiti tipku Delete.
 • Control-D: brisanje znaka koji se nalazi s desne strane točke umetanja. Možete i koristiti Fn-Delete.
 • Fn-Delete: brisanje unaprijed za tipkovnice koje nemaju tipku Forward Delete za brisanje unaprijed. Možete i koristiti Control-D.
 • Control-K: brisanje teksta između točke umetanja i kraja retka ili odlomka.
 • Fn-strelica prema gore: tipka Page Up: pomicanje za jednu stranicu prema gore. 
 • Fn-strelica prema dolje: tipka Page Down: pomicanje za jednu stranicu prema dolje.
 • Fn-strelica ulijevo: tipka Home: pomicanje na početak dokumenta.
 • Fn-strelica udesno: tipka End: pomicanje na kraj dokumenta.
 • Command-strelica prema gore: pomicanje točke umetanja na početak dokumenta.
 • Command-strelica prema dolje: pomicanje točke umetanja na kraj dokumenta.
 • Command-strelica ulijevo: pomicanje točke umetanja na početak trenutnog retka.
 • Command-strelica udesno: pomicanje točke umetanja na kraj trenutnog retka.
 • Option-strelica ulijevo: pomicanje točke umetanja na početak prethodne riječi.
 • Option-strelica udesno: pomicanje točke umetanja na kraj sljedeće riječi.
 • Shift-Command-strelica prema gore: odabiranje teksta između točke umetanja i početka dokumenta.
 • Shift-Command-strelica prema dolje: odabiranje teksta između točke umetanja i kraja dokumenta.
 • Shift-Command-strelica ulijevo: odabiranje teksta između točke umetanja i početka trenutačnog retka.
 • Shift-Command-strelica udesno: odabiranje teksta između točke umetanja i kraja trenutačnog retka.
 • Shift-strelica prema gore: proširivanje odabranog teksta do najbližeg znaka na istoj vodoravnoj lokaciji u retku iznad.
 • Shift-strelica prema dolje: proširivanje odabranog teksta do najbližeg znaka na istoj vodoravnoj lokaciji u retku ispod.
 • Shift-strelica ulijevo: proširivanje odabranog teksta za jedan znak ulijevo.
 • Shift-strelica udesno: proširivanje odabranog teksta za jedan znak udesno.
 • Option-Shift-strelica prema gore: proširivanje odabranog teksta do početka trenutačnog odlomka, a zatim do početka sljedećeg odlomka u slučaju ponovljenog pritiska.
 • Option-Shift-strelica prema dolje: proširivanje odabranog teksta do kraja trenutačnog odlomka, a zatim do kraja sljedećeg odlomka u slučaju ponovljenog pritiska.
 • Option-Shift-strelica ulijevo: proširivanje odabranog teksta do početka trenutačne riječi, a zatim do početka sljedeće riječi u slučaju ponovljenog pritiska.
 • Option-Shift-strelica udesno: proširivanje odabranog teksta do kraja trenutačne riječi, a zatim do kraja sljedeće riječi u slučaju ponovljenog pritiska.
 • Control-A: pomicanje na početak retka ili odlomka.
 • Control-E: pomicanje na kraj retka ili odlomka.
 • Control-F: pomicanje za jedan znak unaprijed.
 • Control-B: pomicanje za jedan znak unatrag.
 • Control-L: centriranje kursora ili odabira u vidljivom području.
 • Control-P: pomicanje za jedan redak prema gore.
 • Control-N: pomicanje za jedan redak prema dolje.
 • Control-O: umetanje novog retka iza točke umetanja.
 • Control-T: zamjena znaka iza točke umetanja znakom ispred točke umetanja.
 • Command-lijeva vitičasta zagrada ({): poravnanje ulijevo.
 • Command-desna vitičasta zagrada (}): poravnanje udesno.
 • Shift-Command-okomita crta (|): centriranje teksta.
 • Option-Command-F: prelazak na polje za pretraživanje. 
 • Option-Command-T: prikaz ili skrivanje alatne trake u aplikaciji.
 • Option-Command-C: tipka Copy Style: kopiranje postavki formatiranja odabrane stavke u međuspremnik.
 • Option-Command-V: tipka Paste Style: primjena kopiranog stila na odabranu stavku.
 • Option-Shift-Command-V: tipke Paste i Match Style: primjena stila okolnog sadržaja na stavku koja se kopira u taj sadržaj.
 • Option-Command-I: prikaz ili skrivanje prozora za pregled.
 • Shift-Command-P:  tipka Page setup: prikaz prozora za odabir postavki dokumenta.
 • Shift-Command-S: prikaz dijaloškog okvira Spremi kao ili dupliciranje trenutačnog dokumenta.
 • Shift-Command-znak oduzimanja (-): smanjivanje veličine odabrane stavke.
 • Shift-Command-znak zbrajanja (-): povećavanje veličine odabrane stavke. Ista funkcija može se izvršiti i prečacem Command-znak jednakosti (=).
 • Shift-Command-upitnik (?): Otvaranje izbornika Pomoć.

Ostali prečaci

Za dodatne prečace pogledajte kratice prečaca navedene u izbornicima aplikacija. Svaka aplikacija može imati vlastite prečace, a prečaci koji funkcioniraju u jednoj aplikaciji ne moraju nužno funkcionirati u drugoj aplikaciji. 

Datum objave: