Objava i prodaja knjiga pomoću aplikacije iBooks Author

Koristite aplikaciju iBooks Author da biste izradili i poslali knjige u Apple Books ili ih distribuirali na webu.

MacBook Air koji prikazuje projekt u aplikaciji iBooks Author sa slikama tropske ribe i dovršenom knjigom na iPad uređaju.

 

Izrada knjiga seli se u aplikaciju Pages, a aplikacija iBooks Author neće više biti dostupna za nove korisnike. Aplikacija iBooks Author i dalje se može koristiti u sustavima macOS 10.15 i starijim, ali neće biti novih ažuriranja.

Ikona aplikacije iBooks Author

iBooks Author besplatna je aplikacija dostupna u trgovini App Store na Mac računalu i možete je koristiti za izradu i objavljivanje e-knjiga. Pomoću alata u aplikaciji knjizi možete dodati grafičke prikaze i metapodatke. Također možete izvesti EPUB datoteke koje ste izradili u programu koji nije iBooks Author, a zatim ih prodati u aplikaciji Apple Books ili ih besplatno distribuirati.

Da biste objavili knjigu iz aplikacije iBooks Author, morate je prvo izvesti u obliku PDF, tekstualne, EPUB ili .ibooks datoteke. Da biste odabrali najbolji format za svoju knjigu, prvo odlučite kako je namjeravate distribuirati.

Objavljivanje knjige u trgovini Book Store

Knjigu možete izraditi u aplikaciji iBooks Author u EPUB (.epub) ili iBooks (.ibooks) formatu i objaviti je u trgovini Book Store u servisu Apple Books.

Da biste se prijavili za prodaju svojih knjiga na servisu Books Store, postavite iTunes Connect za Apple Books. Možete objavljivati na servisu Apple Books pomoću aplikacije Pages, iTunes Producer ili našeg portala za web objavljivanje. Saznajte više o servisu Apple Books za autore. Knjige možete učiniti dostupnima besplatno u trgovini Book Store.

Objavljivanje knjige za tečaj na iTunes U servisu

iTunes U servis ukida se krajem 2021. godine. Saznajte više o toj promjeni i što ona znači za objavljivače i pretplatnike.

Da biste poslali svoje radove za objavu na servisu iTunes U, spremite ih kao .ibooks ili EPUB datoteku. 

Da biste knjigu objavili na servisu iTunes U, morate imati iTunes U web-mjesto. Ako nemate iTunes U web-mjesto, možete se prijaviti za njega.

Saznajte više o servisu iTunes U i upravljanju učionicom ili tečajem.

Distribuiranje knjiga na webu

Svoju knjigu iz aplikacije iBooks Author možete distribuirati na webu kao samostalni artikl, proizvod ili servis na pretplatu. Kada prodajete svoju knjigu na webu, morate koristiti format koji nije .ibooks, kao što su PDF ili EPUB. Ako želite prodati svoju knjigu u .ibooks formatu, možete je prodati samo putem trgovine Book Store na servisu Apple Books. Kada objavite besplatnu knjigu, možete je distribuirati u bilo kojem formatu (uključujući .ibooks) putem trgovine Book Store ili na drugi način.

Više o autorskim pravima

Zadržavate sva svoja prava na sadržaj djela koja izradite u aplikaciji iBooks Author. Ako svoj rad distribuirate u .ibooks formatu, on podliježe gore opisanim ograničenjima za distribuciju.

Datum objave: