Pomoć za probleme u vezi s videozapisima na vanjskim zaslonima povezanim s Mac računalom

Pokušajte s ovim koracima ako nema slike na vanjskom zaslonu povezanom s vašim Mac računalom ili ako slika ne izgleda onako kako očekujete.

Prije početka

Mnoge probleme sa zaslonom možete riješiti ažuriranjem softvera na Appleovim uređajima, kabelima i adapterima. Ako se na zaslonu prikazuje slika, provjerite postoje li ažuriranja softvera u servisu Mac App Store:

 1. Priključite vanjski zaslon i sve Appleove videokabele ili adaptere koje koristite s njim.
 2. Na Appleovom izborniku odaberite App Store.
 3. Kliknite gumb Ažuriranja u prozoru App Store.
 4. Instalirajte sva navedena ažuriranja sustava macOS ili firmvera.

Ako koristite zaslon, čvorište, ekstender ili adapter neke druge tvrtke, provjerite s proizvođačem jesu li dostupna bilo kakva ažuriranja.

Ako pokušavate povezati 4K zaslon ili Ultra HD TV sa svojim Mac računalom, provjerite ispunjava li računalo zahtjeve za korištenje tih vanjskih zaslona.

Ako su vaš softver i firmver ažurirani ili ako se na zaslonu ne prikazuje slika, isprobajte korake u nastavku za svoj određeni problem.

Ako nema slike na zaslonu ili nije upotrebljiva

Isprobajte ove korake ako se slika ne prikazuje na zaslonu. Ti koraci mogu biti korisni i ako se slika na zaslonu opetovano uključuje i isključuje (treperi), ako se prikazuju vodoravne crte (snijeg) ili ako je slika izobličena (rascjepkana ili neujednačena). 

Ti koraci vjerojatno neće biti korisni ako se problem pojavljuje samo u jednoj aplikaciji. Ako se slični problemi pojavljuju samo u jednom prozoru ili aplikaciji, obratite se razvojnom inženjeru aplikacije radi ažuriranja ili dodatne pomoći.

Provjera priključaka

Provjerite jesu li Mac računalo i vanjski zasloni ispravno priključeni:

 • Ako koristite Appleovo prijenosno računalo, pokušajte priključiti njegov strujni adapter.
 • Provjerite je li kabel napajanja vanjskog zaslona dobro priključen i je li zaslon uključen.
 • Ako koristite Mac Pro (kraj 2013.) provjerite jesu li vaši zasloni priključeni u ispravne priključke,
 • Ako koristite čvorište zaslona, preklopnik ili „KVM”, pokušajte umjesto toga priključiti videokabel zaslona izravno u svoje Mac računalo.
 • Odspojite videokabel na mjestu gdje je priključen u vaše Mac računalo, a zatim ga ponovno priključite da biste ponovno postavili vezu.
 • Ako koristite videoadapter, odspojite videoadapter iz Mac računala, a zatim ga ponovno uključite radi ponovnog postavljanja veze.
 • Ako za priključivanje zaslona koristite više videoadaptera (adapteri su serijski međusobno spojeni), po mogućnosti pokušajte priključiti zaslon uz pomoć samo jednog adaptera. Neke videoadaptere nije moguće međusobno spojiti. Na primjer, mini DisplayPort na DVI adapter ne može se priključiti u DVI na HDMI adapter.
 • Ako na zaslonu postoji više videopriključaka, pokušajte koristiti drugi priključak na zaslonu. Ako je moguće, pokušajte koristiti drugi zaslon ili drugi adapter.
 • Pokušajte koristiti drugi kabel za koji znate da je ispravan. Provjerite s proizvođačem zaslona koristite li kabel koji preporučuje.
 • Ponovo pokrenite Mac računalo s priključenim zaslonom.

Prepoznavanje zaslona

Ako koristite vanjski zaslon, prebacite Mac računalo u način mirovanja, a zatim ga aktivirajte kako biste provjerili priključene zaslone:

 1. Pritisnite tipku za uključivanje na računalu kako biste ga prebacili u način mirovanja ili odaberite Appleov izbornik > Mirovanje.
 2. Pričekajte nekoliko trenutaka, a zatim pritisnite tipku na tipkovnici ili kliknite miš ili dodirnu površinu da biste aktivirali Mac računalo.

Ako koristite više zaslona, a slika se prikazuje na jednom od njih, priključene zaslone možete provjeriti i u Postavkama zaslona.

Prilagodba postavki videozapisa

Ako na zaslonu nema slike, pokušajte prilagoditi svjetlinu ili kontrast zaslona. Ako još uvijek nema slike ili se slika pojavljuje rascjepkana ili neujednačena, pokušajte odabrati drugu razlučivost videozapisa u Postavkama sustava.

Prilagodba svjetline

 • Ako koristite Appleov zaslon, pritisnite tipku za povećanje svjetline slika tipke F2  na Appleovoj tipkovnici. Za prilagodbu svjetline sekundarnog zaslona pritisnite Control-F2.
 • Ako koristite zaslon drugog proizvođača, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz zaslon da biste vidjeli sadrži li ugrađene kontrole za prilagodbu svjetline ili kontrasta.

Promjena razlučivosti zaslona

 1. Na Appleovom izborniku, odaberite Postavke sustava.
 2. Kliknite ikonu Zasloni.
 3. Kliknite Zadano za prikaz. Ako je navedeno više razlučivosti zaslona, odaberite razlučivost i brzinu osvježavanja. Ako se zaslon isključi kad promijenite razlučivost, pritisnite tipku Escape da biste poništili promjenu. 
  prikazuje prozor postavki

Ako ne možete promijeniti razlučivost zaslona jer se slika ne prikazuje, ponovno pokrenite Mac računalo u sigurnom načinu rada da biste razlučivost zaslona resetirali na zadane postavke.

Ako se problem ne riješi pokretanjem u sigurnom načinu rada, resetirajte NVRAM i SMC Mac računala da biste videopriključke na njemu resetirali na zadane postavke.

Provjera softvera za zaslon treće strane

Ako zaslon radi samo kad je vaš Mac pokrenut u sigurnom načinu rada, a imate instaliran softver za zaslon, obratite se razvojnom programeru softvera radi ažuriranja ili ga pokušajte privremeno deinstalirati.

Ako slika izgleda nejasna ili mutna

Ako slike ili tekst na zaslonu izgledaju pikselizirano ili mutno, provjerite sljedeće.

Provjera razlučivosti zaslona

Provjerite je li razlučivost zaslona u Postavkama sustava postavljena na zadano. Ako koristite skaliranu razlučivost, slika je možda uvećana tako da odgovara zaslonu. Zbog toga slika može izgledati mutno u nekim aplikacijama.

 1. Na Appleovom izborniku odaberite opciju Postavke sustava.
 2. Kliknite ikonu Zasloni.
 3. Odaberite Zadano za zaslon.
  prikazuje prozor postavki

Ako koristite monitor ili HDTV spojen HDMI kabelom, možda ćete primijetiti razliku u kvaliteti slike ako je zaslon postavljen na način rada televizora. Na zaslonu potražite postavku „način rada monitora” za postizanje najbolje kvalitete slike.

Retina zasloni

Ako se čini da neka aplikacija koju koristite ima nisku razlučivost na Retina zaslonu, provjerite je li dostupno ažuriranje za aplikaciju. Većina aplikacija ažurirana je tako da mogu koristiti veće gustoće piksela Retina zaslona.

Slike niže razlučivosti na nekim web-stranicama mogu izgledati „mekše” na Retina zaslonu. To je zato što Retina zasloni imaju veću gustoću piksela, a sva web-mjesta ne koriste slike pripremljene za Retina zaslon.

Primjerice, slike u nastavku izgledaju drukčije na Retina zaslonu, ali isto na zaslonu koji nije Retina zaslon. To se događa jer slika pripremljena za Retina zaslon ima veću gustoću piksela.

Standardna slika Slika pripremljena za Retina zaslon

Ako postoje problemi s kontrastom ili bojom

Ako se cijela slika na zaslonu čini pretamna ili presvijetla, možete prilagoditi svjetlinu i kontrast u oknu Zasloni u Postavkama sustava ili uz pomoć ugrađenih kontrola zaslona.

Prilagodba svjetline i kontrasta

Da biste prilagodili svjetlinu na Appleovom zaslonu, pritisnite tipku za svjetlinu slika tipke F2 ili tipku F2 na tipkovnici. Prilagodbu svjetline možete upotrijebiti za svaki povezani zaslon u Postavkama sustava > Zasloni.

Zasloni drugih proizvođača mogu imati ugrađene prilagodbe za svjetlinu i boju. Provjerite dokumentaciju zaslona kako biste vidjeli ima li ugrađene kontrole.

Kad priključite zaslon, projektor ili HDTV uz pomoć HDMI kabela, možda ćete vidjeti razliku u kvaliteti slike ako je zaslon postavljen na način rada televizora. Na uređaju potražite postavku „način rada monitora” za postizanje najbolje kvalitete slike.

Možete i kalibrirati svaki zaslon na kartici Boja u Postavkama zaslona da biste postigli najbolju boju i svjetlinu zaslona.

Ako su vidljivi svijetli ili tamni pikseli

Povezivanje zaslona Thunderbolt 3 priključkom (USB-C)

Adapter Apple Thunderbolt 3 (USB-C) na Thunderbolt 2 omogućuje povezivanje modela Mac računala s Thunderbolt 3 (USB-C) priključcima sa starijim uređajima na kojima se upotrebljava Thunderbolt (10 Gb/s) ili Thunderbolt 2 (20 Gb/s). Primjerice, ovo je adapter koji biste trebali upotrijebiti za povezivanje MacBook Pro računala sa zaslonom Apple Thunderbolt Display ili uređajem za pohranu treće strane s priključkom Thunderbolt 2.

Taj adapter ne podržava povezivanje s Mini DisplayPort zaslonima, uključujući sljedeće Appleove adaptere i zaslone: 

 • Adapter Apple Mini DisplayPort na Dual-Link DVI
 • Adapter Apple Mini DisplayPort na DVI
 • Adapter Apple Mini DisplayPort na VGA
 • Apple LED Cinema Display

Ako za spajanje na kompatibilni zaslon koristite adapter Thunderbolt 3 (USB-C) na Thunderbolt 2, a na zaslonu se ne prikazuje slika, pokušajte odspojiti adapter i ponovno ga priključiti.

Dodatna pomoć

Ako ste isprobali navedene korake, a zaslon i dalje ne radi, za dodatnu pomoć obratite se Appleovoj korisničkoj podršci

Dijagnosticiranje problema koji nisu obuhvaćeni jamstvom ni programom AppleCare Protection Plan (APP-om) naplaćuje se.

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: