Kako na iPhone, iPad i iPod touch uređaju premještati aplikacije i stvarati mape

Aplikacijama na početnom zaslonu možete mijenjati raspored, spremati ih u mape i premještati na druge stranice ili zaslone. Možete mijenjati i raspored stranica.

Organizacija aplikacija

  

Dodirnite i držite bilo koju aplikaciju na zaslonu pa dodirnite Uredite početni zaslon.

 

Sada je možete povući na drugo mjesto, npr. na Dock pri dnu zaslona. 
 

Na iPhone X i novijim uređajima dodirnite Gotovo da biste spremili. Na iPhone 8 i starijim uređajima pritisnite tipku Home.

 

Spremanje aplikacija u mapu

Ako imate puno aplikacija, svoje povezane aplikacije možete staviti u mape.

Da biste stvorili mapu, jednu aplikaciju povucite na drugu.

 

Ako želite promijeniti naziv mape, dodirnite polje za naziv ili  te unesite novi naziv.

 

Kada je stvorite, u novu mapu možete povlačiti aplikacije. Mape mogu imati više od jedne stranice.

 

 

    
 

Premještanje aplikacija na drugu stranicu

Na početku imate jednu stranicu s aplikacijama. Da biste stvorili novu stranicu, povucite neku aplikaciju na desni rub zaslona. Možda ćete morati malo pričekati da se pojavi nova stranica. Da biste neku stranicu izbrisali, sve aplikacije premjestite na drugi početni zaslon. Kada uklonite sve aplikacije, stranica će se izbrisati.

Ako koristite više od jedne stranice, svijetla točka u redu s točkama iznad trake Dock pokazuje na kojoj se stranici trenutno nalazite. Aplikacije možete premještati na druge stranice, a možete stvarati i nove stranice:
 


Ako s lijeve i desne strane svijetle točke ima drugih točaka, aplikaciju možete povući na desnu stranu zaslona da biste je premjestili na sljedeću stranicu u tom smjeru. Možete i prijeći prstom ulijevo da biste vidjeli aplikacije na toj stranici.
 


Ako s desne strane svijetle točke nema drugih točaka, povlačenjem aplikacije na tu stranu zaslona stvorit ćete novu stranicu.
 

Datum objave: