Modeli iPhone uređaja koji podržavaju 5G, LTE/4G, 3G i 2G mreže operatera China Mobile, China Unicom i China Telecom

Saznajte podržava li vaš model iPhone uređaja 5G, LTE/4G, 3G ili 2G mreže operatera China Mobile, China Unicom ili China Telecom.

5G mreža operatera China Mobile

Sljedeće modele iPhone uređaja možete upotrebljavati s 5G mrežom operatera China Mobile:

 • iPhone 14 Pro Max (model A2896)

 • iPhone 14 Pro (model A2892)

 • iPhone 14 Plus (model A2888)

 • iPhone 14 (model A2884)

 • iPhone 13 Pro Max (model A2644)

 • iPhone 13 Pro (model A2639)

 • iPhone 13 (model A2634)

 • iPhone 13 mini (model A2629)

 • iPhone 12 Pro Max (model A2412)

 • iPhone 12 Pro (model A2408)

 • iPhone 12 (model A2404)

 • iPhone 12 mini (model A2400)

 • iPhone SE (treće generacije)

LTE/4G mreža operatera China Mobile

Ove modele iPhone uređaja možete koristiti na LTE mreži operatera China Mobile:

 • iPhone 14 Pro Max (model A2896)

 • iPhone 14 Pro (model A2892)

 • iPhone 14 Plus (model A2888)

 • iPhone 14 (model A2884)

 • iPhone 13 Pro Max (model A2644)

 • iPhone 13 Pro (model A2639)

 • iPhone 13 (model A2634)

 • iPhone 13 mini (model A2629)

 • iPhone 12 Pro Max (model A2412)

 • iPhone 12 Pro (model A2408)

 • iPhone 12 (model A2404)

 • iPhone 12 mini (model A2400)

 • iPhone 11 Pro (model A2217)

 • iPhone 11 Pro Max (model A2220)

 • iPhone 11 (model A2223)

 • iPhone XS (model A2100)

 • iPhone XS Max (model A2104)

 • iPhone XR (model A2108)

 • iPhone X (modeli A1865, A1903)

 • iPhone 8 (modeli A1863, A1907)

 • iPhone 8 Plus (modeli A1864, A1899)

 • iPhone 7 (modeli A1660, A1780)

 • iPhone 7 Plus (modeli A1661, A1786)

 • iPhone 6s (modeli A1691, A1700)

 • iPhone 6s Plus (modeli A1690, A1699)

 • iPhone 6 (modeli A1586, A1589)

 • iPhone 6 Plus (modeli A1524, A1593)

 • iPhone SE (treće generacije)

 • iPhone SE (2. generacija) (model A2298)

 • iPhone SE (modeli A1723, A1724)

 • iPhone 5s (modeli A1518, A1530)

 • iPhone 5c (modeli A1516, A1529)

3G mreža operatera China Mobile

Ove modele iPhone uređaja možete koristiti na 3G mreži operatera China Mobile:

 • iPhone 11 Pro (model A2217)

 • iPhone 11 Pro Max (model A2220)

 • iPhone 11 (model A2223)

 • iPhone XS (model A2100)

 • iPhone XS Max (model A2104)

 • iPhone XR (model A2108)

 • iPhone X (modeli A1865, A1903)

 • iPhone 8 (modeli A1863, A1907)

 • iPhone 8 Plus (modeli A1864, A1899)

 • iPhone 7 (modeli A1660, A1780)

 • iPhone 7 Plus (modeli A1661, A1786)

 • iPhone 6s (modeli A1691, A1700)

 • iPhone 6s Plus (modeli A1690, A1699)

 • iPhone 6 (modeli A1586, A1589)

 • iPhone 6 Plus (modeli A1524, A1593)

 • iPhone SE (2. generacija) (model A2298)

 • iPhone SE (modeli A1723, A1724)

 • iPhone 5s (modeli A1518, A1530)

 • iPhone 5c (modeli A1516, A1529)

2G mreža operatera China Mobile

Ove modele iPhone uređaja možete koristiti na 2G mreži operatera China Mobile:

 • iPhone 14 Pro Max (model A2896)

 • iPhone 14 Pro (model A2892)

 • iPhone 14 Plus (model A2888)

 • iPhone 14 (model A2884)

 • iPhone 13 Pro Max (model A2644)

 • iPhone 13 Pro (model A2639)

 • iPhone 13 (model A2634)

 • iPhone 13 mini (model A2629)

 • iPhone 12 Pro Max (model A2412)

 • iPhone 12 Pro (model A2408)

 • iPhone 12 (model A2404)

 • iPhone 12 mini (model A2400)

 • iPhone 11 Pro (model A2217)

 • iPhone 11 Pro Max (model A2220)

 • iPhone 11 (model A2223)

 • iPhone XS (model A2100)

 • iPhone XS Max (model A2104)

 • iPhone XR (model A2108)

 • iPhone X (modeli A1865, A1903)

 • iPhone 8 (modeli A1863, A1907)

 • iPhone 8 Plus (modeli A1864, A1899)

 • iPhone 7 (modeli A1660, A1780)

 • iPhone 7 Plus (modeli A1661, A1786)

 • iPhone 6s (modeli A1691, A1700)

 • iPhone 6s Plus (modeli A1690, A1699)

 • iPhone 6 (modeli A1586, A1589)

 • iPhone 6 Plus (modeli A1524, A1593)

 • iPhone SE (treće generacije)

 • iPhone SE (2. generacija) (model A2298)

 • iPhone SE (modeli A1723, A1724)

 • iPhone 5s (modeli A1518, A1528, A1530)

 • iPhone 5c (modeli A1516, A1526, A1529)

Ako putujete u inozemstvo noseći iPhone 5s operatera China Mobile (model A1518) ili iPhone 5c (model A1516), možete koristiti 3G WCDMA sa SIM karticom za inozemstvo ili sklopiti ugovor za roaming s drugim operaterom.

5G mreža operatera China Unicom

Sljedeće modele iPhone uređaja možete upotrebljavati s 5G mrežom operatera China Unicom:

 • iPhone 14 Pro Max (model A2896)

 • iPhone 14 Pro (model A2892)

 • iPhone 14 Plus (model A2888)

 • iPhone 14 (model A2884)

 • iPhone 13 Pro Max (model A2644)

 • iPhone 13 Pro (model A2639)

 • iPhone 13 (model A2634)

 • iPhone 13 mini (model A2629)

 • iPhone 12 Pro Max (model A2412)

 • iPhone 12 Pro (model A2408)

 • iPhone 12 (model A2404)

 • iPhone 12 mini (model A2400)

 • iPhone SE (treće generacije)

LTE/4G mreža operatera China Unicom

Ove modele iPhone uređaja možete koristiti na LTE mreži operatera China Unicom:

 • iPhone 14 Pro Max (model A2896)

 • iPhone 14 Pro (model A2892)

 • iPhone 14 Plus (model A2888)

 • iPhone 14 (model A2884)

 • iPhone 13 Pro Max (model A2644)

 • iPhone 13 Pro (model A2639)

 • iPhone 13 (model A2634)

 • iPhone 13 mini (model A2629)

 • iPhone 12 Pro Max (model A2412)

 • iPhone 12 Pro (model A2408)

 • iPhone 12 (model A2404)

 • iPhone 12 mini (model A2400)

 • iPhone 11 Pro (model A2217)

 • iPhone 11 Pro Max (model A2220)

 • iPhone 11 (model A2223)

 • iPhone XS (model A2100)

 • iPhone XS Max (model A2104)

 • iPhone XR (model A2108)

 • iPhone X (modeli A1865, A1903)

 • iPhone 8 (modeli A1863, A1907)

 • iPhone 8 Plus (modeli A1864, A1899)

 • iPhone 7 (modeli A1660, A1780)

 • iPhone 7 Plus (modeli A1661, A1786)

 • iPhone 6s (model A1700)

 • iPhone 6s Plus (model A1699)

 • iPhone 6 (model A1586)

 • iPhone 6 Plus (model A1524)

 • iPhone SE (treće generacije)

 • iPhone SE (2. generacija) (model A2298)

 • iPhone SE (model A1723)

 • iPhone 5s (model A1530)

 • iPhone 5c (model A1529)

3G mreža operatera China Unicom

Ove modele iPhone uređaja možete koristiti na 3G mreži operatera China Unicom:

 • iPhone 14 Pro Max (model A2896)

 • iPhone 14 Pro (model A2892)

 • iPhone 14 Plus (model A2888)

 • iPhone 14 (model A2884)

 • iPhone 13 Pro Max (model A2644)

 • iPhone 13 Pro (model A2639)

 • iPhone 13 (model A2634)

 • iPhone 13 mini (model A2629)

 • iPhone 12 Pro Max (model A2412)

 • iPhone 12 Pro (model A2408)

 • iPhone 12 (model A2404)

 • iPhone 12 mini (model A2400)

 • iPhone 11 Pro (model A2217)

 • iPhone 11 Pro Max (model A2220)

 • iPhone 11 (model A2223)

 • iPhone XS (model A2100)

 • iPhone XS Max (model A2104)

 • iPhone XR (model A2108)

 • iPhone X (modeli A1865, A1903)

 • iPhone 8 (modeli A1863, A1907)

 • iPhone 8 Plus (modeli A1864, A1899)

 • iPhone 7 (modeli A1660, A1780)

 • iPhone 7 Plus (modeli A1661, A1786)

 • iPhone 6s (model A1700)

 • iPhone 6s Plus (model A1699)

 • iPhone 6 (model A1586)

 • iPhone 6 Plus (model A1524)

 • iPhone SE (treće generacije)

 • iPhone SE (2. generacija) (model A2298)

 • iPhone SE (model A1723)

 • iPhone 5s (modeli A1528, A1530)

 • iPhone 5c (modeli A1526, A1529)

2G mreža operatera China Unicom

Ove modele iPhone uređaja možete koristiti na 2G mreži operatera China Unicom:

 • iPhone 14 Pro Max (model A2896)

 • iPhone 14 Pro (model A2892)

 • iPhone 14 Plus (model A2888)

 • iPhone 14 (model A2884)

 • iPhone 13 Pro Max (model A2644)

 • iPhone 13 Pro (model A2639)

 • iPhone 13 (model A2634)

 • iPhone 13 mini (model A2629)

 • iPhone 12 Pro Max (model A2412)

 • iPhone 12 Pro (model A2408)

 • iPhone 12 (model A2404)

 • iPhone 12 mini (model A2400)

 • iPhone 11 Pro (model A2217)

 • iPhone 11 Pro Max (model A2220)

 • iPhone 11 (model A2223)

 • iPhone XS (model A2100)

 • iPhone XS Max (model A2104)

 • iPhone XR (model A2108)

 • iPhone X (modeli A1865, A1903)

 • iPhone 8 (modeli A1863, A1907)

 • iPhone 8 Plus (modeli A1864, A1899)

 • iPhone 7 (modeli A1660, A1780)

 • iPhone 7 Plus (modeli A1661, A1786)

 • iPhone 6s (modeli A1691, A1700)

 • iPhone 6s Plus (modeli A1690, A1699)

 • iPhone 6 (modeli A1586, A1589)

 • iPhone 6 Plus (modeli A1524, A1593)

 • iPhone SE (treće generacije)

 • iPhone SE (2. generacija) (model A2298)

 • iPhone SE (modeli A1723, A1724)

 • iPhone 5s (modeli A1518, A1528, A1530)

 • iPhone 5c (modeli A1516, A1526, A1529)

5G mreža operatera China Telecom

Sljedeće modele iPhone uređaja možete upotrebljavati s 5G mrežom operatera China Telecom:

 • iPhone 14 Pro Max (model A2896)

 • iPhone 14 Pro (model A2892)

 • iPhone 14 Plus (model A2888)

 • iPhone 14 (model A2884)

 • iPhone 13 Pro Max (model A2644)

 • iPhone 13 Pro (model A2639)

 • iPhone 13 (model A2634)

 • iPhone 13 mini (model A2629)

 • iPhone 12 Pro Max (model A2412)

 • iPhone 12 Pro (model A2408)

 • iPhone 12 (model A2404)

 • iPhone 12 mini (model A2400)

 • iPhone SE (treće generacije)

LTE/4G mreža operatera China Telecom

Ove modele iPhone uređaja možete koristiti na LTE mreži operatera China Telecom:

 • iPhone 14 Pro Max (model A2896)

 • iPhone 14 Pro (model A2892)

 • iPhone 14 Plus (model A2888)

 • iPhone 14 (model A2884)

 • iPhone 13 Pro Max (model A2644)

 • iPhone 13 Pro (model A2639)

 • iPhone 13 (model A2634)

 • iPhone 13 mini (model A2629)

 • iPhone 12 Pro Max (model A2412)

 • iPhone 12 Pro (model A2408)

 • iPhone 12 (model A2404)

 • iPhone 12 mini (model A2400)

 • iPhone 11 Pro (model A2217)

 • iPhone 11 Pro Max (model A2220)

 • iPhone 11 (model A2223)

 • iPhone XS (model A2100)

 • iPhone XS Max (model A2104)

 • iPhone XR (model A2108)

 • iPhone X (model A1865 CDMA)

 • iPhone 8 (model A1863 CDMA)

 • iPhone 8 Plus (model A1864 CDMA)

 • iPhone 7 (model A1660 CDMA)

 • iPhone 7 Plus (model A1661 CDMA)

 • iPhone 6s (model A1700 CDMA)

 • iPhone 6s Plus (model A1699 CDMA)

 • iPhone 6 (model A1586 CDMA)

 • iPhone 6 Plus (model A1524 CDMA)

 • iPhone SE (treće generacije)

 • iPhone SE (2. generacija) (model A2298)

 • iPhone SE (model A1723 CDMA)

3G mreža operatera China Telecom

Ove modele iPhone uređaja možete koristiti na 3G mreži operatera China Telecom:

 • iPhone 12 Pro Max (model A2412)

 • iPhone 12 Pro (model A2408)

 • iPhone 12 (model A2404)

 • iPhone 12 mini (model A2400)

 • iPhone 11 Pro (model A2217)

 • iPhone 11 Pro Max (model A2220)

 • iPhone 11 (model A2223)

 • iPhone XS (model A2100)

 • iPhone XS Max (model A2104)

 • iPhone XR (model A2108)

 • iPhone X (model A1865 CDMA)

 • iPhone 8 (model A1863 CDMA)

 • iPhone 8 Plus (model A1864 CDMA)

 • iPhone 7 (model A1660 CDMA)

 • iPhone 7 Plus (model A1661 CDMA)

 • iPhone 6s (model A1700 CDMA)

 • iPhone 6s Plus (model A1699 CDMA)

 • iPhone 6 (model A1586 CDMA)

 • iPhone 6 Plus (model A1524 CDMA)

 • iPhone SE (2. generacija) (model A2298)

 • iPhone SE (model A1723 CDMA)

 • iPhone 5s (model A1533 CDMA)

 • iPhone 5c (model A1532 CDMA)

2G mreža operatera China Telecom

Ove modele iPhone uređaja možete koristiti na 2G mreži operatera China Telecom:

 • iPhone 12 Pro Max (model A2412)

 • iPhone 12 Pro (model A2408)

 • iPhone 12 (model A2404)

 • iPhone 12 mini (model A2400)

 • iPhone 11 Pro (model A2217)

 • iPhone 11 Pro Max (model A2220)

 • iPhone 11 (model A2223)

 • iPhone XS (model A2100)

 • iPhone XS Max (model A2104)

 • iPhone XR (model A2108)

 • iPhone X (model A1865 CDMA)

 • iPhone 8 (model A1863 CDMA)

 • iPhone 8 Plus (model A1864 CDMA)

 • iPhone 7 (model A1660 CDMA)

 • iPhone 7 Plus (model A1661 CDMA)

 • iPhone 6s (model A1700 CDMA)

 • iPhone 6s Plus (model A1699 CDMA)

 • iPhone 6 (model A1586 CDMA)

 • iPhone 6 Plus (model A1524 CDMA

 • iPhone SE (2. generacija) (model A2298)

 • iPhone SE (model A1723 CDMA)

 • iPhone 5s (model A1533 CDMA)

 • iPhone 5c (model A1532 CDMA)

Roaming mreža operatera China Telecom

Ove modele iPhone uređaja možete koristiti na roaming mreži operatera China Telecom:

 • iPhone 13 Pro Max (model A2644)  – u roamingu

 • iPhone 13 Pro (model A2639) – u roamingu

 • iPhone 13 (model A2634) – u roamingu

 • iPhone 13 mini (model A2629) – u roamingu

 • iPhone 12 Pro Max (model A2412)

 • iPhone 12 Pro (model A2408)

 • iPhone 12 (model A2404)

 • iPhone 12 mini (model A2400)

 • iPhone 11 Pro (model A2217)

 • iPhone 11 Pro Max (model A2220)

 • iPhone 11 (model A2223)

 • iPhone XS (model A2100)

 • iPhone XS Max (model A2104)

 • iPhone XR (model A2108)

 • iPhone X (model A1865 CDMA)

 • iPhone 8 (model A1863 CDMA)

 • iPhone 8 Plus (model A1864 CDMA)

 • iPhone 7 (model A1660 CDMA)

 • iPhone 7 Plus (model A1661 CDMA)

 • iPhone 6s (model A1700 CDMA)

 • iPhone 6s Plus (model A1699 CDMA)

 • iPhone 6 (model A1586 CDMA)

 • iPhone 6 Plus (model A1524 CDMA

 • iPhone SE (2. generacija) (model A2298)

 • iPhone SE (model A1723 CDMA)

 • iPhone 5s (model A1533 CDMA)

 • iPhone 5c (model A1532 CDMA)

Ovim člankom podupire se pravo kineskih potrošača na informaciju kao opće načelo temeljem članka 8. Zakona o zaštiti potrošača (CPL), s obzirom na to da neke iPhone uređaje ograničenih modela prodaju ovlašteni prodavači te se ne može isključiti da neki prodavači ne navode koje mreže operatera podržavaju iPhone uređaj, a u kontinentalnoj Kini potrošači nevoljko mijenjaju operatere. U takvim slučajevima članak može pružiti neophodne informacije koje su potrebne tim kupcima.

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: