Ako se pojavi poruka „Vaš je račun za medije i kupnje onemogućen”

Zatražite ponovnu aktivaciju putem Appleove službe za korisničku podršku.

Ako vam se prikaže poruka „Vaš je račun za medije i kupnje onemogućen”, zatražite ponovnu aktivaciju za pomoć.

Datum objave: