Koristite sandučiće za organizaciju e-mailova na iPhone ili iPad uređaju

Saznajte kako organizirati e-mailove uz prilagođene sandučiće, VIP sandučiće i zastavice.

Upotreba sandučića

Sandučić je mapa koju možete upotrebljavati za organiziranje e-mailova. U aplikaciji Mail možete se koristiti standardnim sandučićima: dolazno, poslano, smeće, opcijama Podsjeti me, Povratna informacija i Šalji kasnije. Ili možete izraditi prilagođene sandučiće. Možete upotrijebiti i VIP i zastavice da biste istaknuli određene e-mailove.

Stvaranje prilagođenih sandučića

 1. Na popisu sandučića u gornjem desnom kutu dodirnite opciju Uredi, a zatim dodirnite Novi sandučić.

 2. Dodijelite sandučiću naziv. Ako ste na uređaju postavili više e-mail računa, dodirnite opciju Lokacija sandučića i odaberite račun na kojem biste željeli stvoriti sandučić. Saznajte kako dodati e-mail račun na uređaj.

 3. Dodirnite opciju Spremi, a zatim Gotovo.

  Izrada novog sandučića u aplikaciji Mail

Novi sandučić možete pronaći na popisu sandučića na računu na kojem ste ga stvorili.

Premještanje e-mailova u sandučić

 1. Otvorite sandučić Dolazno u aplikaciji Mail.

 2. Dodirnite Uredi u gornjem desnom kutu.

 3. Odaberite e-mailove, a zatim dodirnite Premjesti.

 4. Dodirnite Premjesti poruku.

 5. Odaberite sandučić u koji želite premjestiti e-mailove.

  Premještanje e-mailova u novi sandučić u aplikaciji Mail

Brisanje sandučića

Kada izbrišete prilagođeni sandučić, tom se radnjom brišu svi e-mailovi iz tog sandučića i s vašeg računa. Prije nego što izbrišete sandučić, možete premjestiti e-mailove u drugi sandučić.

Za brisanje prilagođenog sandučića:

 1. Otvorite popis sandučića i dodirnite opciju Uredi u gornjem desnom kutu.

 2. Dodirnite sandučić koji biste željeli izbrisati.

 3. Dodirnite opciju Izbriši sandučić.

 4. Dodirnite opciju Izbriši, a zatim opciju Gotovo.

Možete izbrisati samo prilagođene sandučiće.

Saznajte kako izbrisati pojedinačne e-mail poruke na iPhone ili iPad uređaju.

Kako upotrebljavati VIP sandučić

U aplikaciji Mail možete navesti određene osobe kao VIP-ove da biste lakše pratili poruke koje pošalju. Vaši VIP-ovi imat će ikonu zvjezdiceikona zvjezdice pored naziva u zaglavlju poruke. VIP sandučić nalazi se na popisu sandučića.

Ako ne možete pronaći VIP sandučić, provjerite je li uključen. Otvorite Mail, dodirnite Uredi, a zatim provjerite je li VIP odabran na popisu sandučića.

Dodavanje VIP-a

 1. Otvorite e-mail poruku.

 2. Dodirnite ime pošiljatelja ili e-mail adresu u zaglavlju poruke.

 3. Dodirnite opciju Dodaj u VIP.

  Dodavanje kontakta na VIP popis u aplikaciji Mail

Promjena upozorenja za VIP

 1. Otvorite aplikaciju Mail.

 2. Dodirnite gumb Informacijegumb Informacije pored VIP-a.

 3. Dodirnite Upozorenja za VIP.

 4. Odaberite upozorenja koja želite postaviti.

  Prilagodba postavki za upozorenja za VIP e-mail poruke u aplikaciji Mail

Kako koristiti zastavice za e-mail poruke

E-mail poruke možete označavati zastavicama da biste ih lakše pratili. Zastavice mogu čak i biti različitih boja. Kada zastavicom označite e-mail poruku, pored te poruke pojavit će se ikona zastaviceikona zastavice.

Označavanje zastavicom za e-mail poruke unutar aplikacije Mail

Upotreba zadane zastavice:

 1. Otvorite sandučić koji sadržava e-mail koji želite označiti zastavicom.

 2. Prijeđite prstom ulijevo preko e-mail poruke.

 3. Dodirnite Označi zastavicom.

Odabir boje zastavice za označavanje e-mailova u aplikaciji Mail

Za promjenu boje zastavice:

 1. Otvorite određeni niz e-mail poruka.

 2. Dodirnite gumb Odgovorigumb Odgovori.

 3. Dodirnite Označi zastavicom, zatim odaberite boju koju želite koristiti za tu zastavicu.

Pronađite e-mail poruke označene zastavicom

 1. U aplikaciji Mail idite na popis sandučića.

 2. Dodirnite Uredi u gornjem desnom kutu.

 3. Odaberite Označeno zastavicom.

 4. Dodirnite Gotovo. Vaš sandučić e-mail poruka označenih zastavicom sada se pojavljuje na popisu sandučića.

  Odabir sandučića poruka označenih zastavicom u aplikaciji Mail
Datum objave: