Upotreba Bluetooth pribora s Apple TV uređajem

Saznajte kako upariti Bluetooth pribor s Apple TV uređajem i što učiniti ako ne možete upariti pribor ili ako tijekom upotrebe izgubi vezu.

Uparivanje ili rasparivanje Bluetooth pribora

  1. Postavite Bluetooth pribor u način za uparivanje prema uputama koje ste dobili uz njega.

  2. Na Apple TV-u idite na Postavke > Daljinski upravljači i uređaji > Bluetooth. Apple TV potražit će Bluetooth pribor koji se nalazi u blizini.

  3. Odaberite Bluetooth pribor.

  4. Ako se to od vas zatraži, unesite četveroznamenkasti kod ili PIN. Pribor bi se na Apple TV-u sada trebao prikazati u odjeljku Moji uređaji.

Da biste rasparili uređaj, odaberite pribor, a zatim odaberite opciju Raspari uređaj.

Ako ne možete upariti Bluetooth pribor ili ako pribor izgubi vezu

Slijedite korake u nastavku. Nakon svakog koraka provjerite trebate li još uvijek pomoć.

  1. Provjerite jeste li u dometu Apple TV-a i postoje li smetnje u tom području.

  2. Provjerite je li pribor potpuno napunjen i uključen.

  3. Provjerite je li softver na Bluetooth priboru i Apple TV uređaju ažuriran. Na primjer, ako imate Beats bežične slušalice, provjerite ažuriranja firmvera.

  4. Premjestite Apple TV bliže televizoru.

  5. Da biste pronašli pribor idite na Postavke > Daljinski upravljači i uređaji > Bluetooth. Ako pribor vidite, ali se ne možete s njime povezati, rasparite ga s pomoću prethodno opisanog postupka. Zatim ga pokušajte ponovno upariti.

  6. Ako vam je potrebna dodatna pomoć za povezivanje ili korištenje Bluetooth pribora uz Apple TV, obratite se proizvođaču pribora.

Apple TV 4K i Apple TV HD svugdje se isporučuje s jednakim daljinskim upravljačem. U državama i regijama u kojima je podržana Siri taj se daljinski upravljač naziva Siri Remote. U ostalim se dijelovima svijeta naziva Apple TV Remote. Siri funkcionira na oba daljinska upravljača ako je Apple TV 4K ili Apple TV HD postavljen na jezik i zemlju ili regiju koji podržavaju Siri.

Datum objave: