Automatsko usklađivanje tempa u aplikaciji Logic Pro za Mac

Snimajte bez metronoma, a pametni tempo analizirat će snimku i automatski stvoriti kartu tempa. Zatim na temelju savjeta korigirajte analizu i unesite promjene mjere.

Možete snimati audio ili MIDI zapise bez metronoma i primijeniti analizu pomoću pametnog tempa na dva načina:

 • Uz značajku snimanja slobodnim tempom snimajte bez metronoma i zapis brzo prilagodite tempu projekta ili tempo projekta novosnimljenom zapisu. Možete stvoriti snimku slobodnim tempom u praznom projektu ili u projektu koji već sadrži druge zapise. Za projekt možete odabrati i primjenu prosječnog tempa snimke slobodnim tempom.

 • Uz način Adapt (Prilagodi) ili Automatic (Automatski) snimajte bez metronoma, a Logic Pro uskladit će tempo projekta tijekom snimanja. Zatim možete koristiti alate za tempo, kao što su metronom, dodatak Drummer i efekti sinkronizirani s tempom, koji će pratiti kartu tempa originalne snimke.

Nakon snimanja poboljšajte analizu tempa na temelju savjeta i dodajte podatke o mjeri.

Ako ne želite koristiti značajke pametnog tempa, odaberite način rada Keep (Zadrži).

Snimanje slobodnim tempom

 1. Na alatnu traku dodajte gumb Free Tempo Recording (Snimanje slobodnim tempom):

 2. Kliknite gumb Free Tempo (Slobodni tempo) gumb za snimanjeNo alt supplied for Image, a zatim reproducirajte dio. Ako vaš projekt sadrži i druge zapise, zvuk će im biti isključen dok snimate tako da možete reproducirati bez razmišljanja o tempu.

 3. Kada završite, ponovno kliknite gumb Free Tempo Recording (Snimanje slobodnim tempom).

 4. U prozoru koji se prikaže odaberite način na koji želite da pametni tempo upravlja analizom, a zatim kliknite Apply (Primijeni).

  • Ako je to prvi zapis u projektu, preporučuje se da odaberete opciju „Apply region tempo to project tempo” (Primijeni tempo odjeljka na tempo projekta), čime će se za projekt stvoriti karta tempa.

  • Ako je projekt i prije toga sadržavao zapise, preporučuje se da odaberete „Apply Project Tempo to Region” (Primijeni tempo projekta na odjeljak) da bi se nova snimka uskladila s tempom ostalih zapisa u projektu.

 5. Skratite tihe dijelove na početku ili kraju snimke te taj odjeljak premjestite na željenu lokaciju na vremenskoj crti.

Da biste utvrdili točnost analize pomoću pametnog tempa, uključite metronom i reproducirajte snimku. Ako mislite da bi analiza pomoću pametnog tempa mogla biti preciznija, dodajte savjete za poboljšanje analize, uredite oznake doba i ostalo u uređivaču pametnog tempa.

Snimanje bez metronoma u načinu rada Adapt (Prilagodi) ili Auto (Automatski)

Da biste tempo projekta uskladili s izvedbom tijekom snimanja, upotrijebite način Adapt (Prilagodi) ili Auto (Automatski). Privremeno koristite način Prilagodi prilikom snimanja prvih zapisa u novom projektu. U načinu rada Auto (Automatski) Logic Pro automatski odabire opciju Adapt (Prilagodi) ako u projektu ne postoji referentni materijal za tempo (ili ako je metronom isključen) ili pak odabire način rada Keep (Zadrži) ako postoje zapisi s referentnim materijalom za tempo.

 1. Stvaranje novog projekta.

 2. Da biste vidjeli područje sa zapisima, kliknite gumb Tracks Area (Područje sa zapisima)No alt supplied for Image.

 3. Na LCD zaslonu kliknite skočni izbornik Smart Tempo (Pametni tempo) u odjeljku Tempo (Tempo), a zatim odaberite Adapt (Prilagodi) ili Auto (Automatski).

 4. Na alatnoj traci kliknite gumb Metronome (Metronom)No alt supplied for Image da biste ga isključili.

 5. U zaglavlju zapisa kliknite gumb Record Enable (Omogući snimanje)No alt supplied for Image.

 6. Kliknite gumb Record (Snimi)No alt supplied for Image(ili pritisnite tipku R na tipkovnici) da biste započeli snimanje audio ili MIDI zapisa. Logic stvara kartu tempa, koja se prikazuje u zapisu tempa iznad područja sa zapisima.

  Zapis tempa s prikazom karte tempa nakon snimanja MIDI zapisa u načinu rada Adapt Smart Tempo (Prilagodi pametni tempo)
 7. Kada završite, kliknite gumb Stop (Zaustavi)No alt supplied for Image.

 8. Skratite tihe dijelove na početku ili kraju snimke te taj odjeljak premjestite na željenu lokaciju na vremenskoj crti. Kada premještate ili uređujete odjeljak, promjene u tempu prate odjeljak na novom mjestu.

 9. Ako ste koristili način Adapt (Prilagodi), obavezno prijeđite na način rada Auto (Automatski) ili Keep (Zadrži) kako se naknadnim snimkama ne bi promijenila izvorna karta tempa.

Zatim dodajte zapis iz dodatka Drummer, Apple Loops u zapis ili druge ritmičke elemente koji će automatski pratiti izvornu kartu tempa. Metronom možete i uključiti, a on će pratiti kartu tempa.

Kada premještate ili uređujete područja, promjene u tempu prate područja na njihovo novo mjesto. Ako ste stvorili snimku više zapisa i naknadno dodate još zapisa, dodajte ih u skup zapisa koje pametni tempo koristi za izradu karte tempa i ponovnu analizu tempa.

Korekcija analize pomoću pametnog tempa za područja zvuka na temelju savjeta

Nakon početne analize područja zvuka pomoću pametnog tempa, preporučuje se korekcija analize kako bi karta tempa bila preciznija. U načinu rada Hint (Savjet) u uređivaču pametnog tempa dodajte „savjete” kako bi Logic Pro preciznije prepoznao naglašene i ostale dobe.

A ako vaša snimka sadrži promjene mjere i želite da ih Logic Pro prepozna, morate dodati savjete za mjeru. Promjene mjere unutar odjeljka ili odabranog područja mogu se otkriti samo dodavanjem savjeta za mjeru.

Da biste koristili način rada sa savjetima, učinite sljedeće:

 1. Dvaput kliknite odjeljak na kojem želite raditi na području sa zapisima, a zatim u uređivaču pri dnu prozora kliknite Smart Tempo (Pametni tempo). Način sa savjetima uključen je prema zadanim postavkama, što je na upravljačkoj traci uređivača pametnog tempa označeno osvijetljenim gumbom Hint Mode (Način sa savjetima)No alt supplied for Image.

 2. Da biste dodali savjet za naglašenu dobu, postavite pokazivač na gornji dio glavnog zaslona uređivača, a zatim kliknite. U odjeljku se pojavljuje narančasta linija s okruglom ručicom.

  Dodavanje savjeta za naglašenu dobu u uređivaču pametnog tempa
 3. Da biste dodali savjet za dobu, kliknite u donjem dijelu odjeljka na glavnom zaslonu.

 4. Da biste dodali savjet za mjeru, učinite sljedeće:

  • Tamo gdje je došlo do promjene mjere, dodajte savjet za naglašenu ili neku drugu dobu.

  • Kliknite mjeru iznad tog savjeta.

  • Odaberite mjeru na skočnom izborniku.

 5. Da biste dodali raspon tempa, učinite nešto od sljedećeg:

  • Za prvu dobu u stupcu dodajte savjet za naglašenu dobu, savjete za ostale dobe za svaku preostalu dobu u stupcu i savjet za naglašenu dobu u sljedećem stupcu.

  • Dodajte savjete za naglašenu dobu za tri ostala stupca.

   Nakon što primijenite promjene i ažurirate analizu tempa, stvara se raspon tempa koji ostaje nepromijenjen do sljedećeg savjeta.

 6. Da biste savjet premjestili, povucite ručicu ulijevo ili udesno.

 7. Kada dodate savjete, na alatnoj traci uređivača kliknite Apply Changes (Primijeni promjene).

Dodavanjem samo nekoliko savjeta za naglašenu dobu i ostale dobe možete poboljšati analizu. Savjete možete dodavati i naknadno, ali ne zaboravite primijeniti promjene nakon svakog dodanog novog savjeta.

Zaključavanje raspona

Ako želite dodati savjete u druga područja u odjeljku, zaključajte odjeljke koje ste već analizirali da se ne bi analizirali kada ponovno primijenite promjene:

 1. Da biste odabrali raspon koji želite zaključati, kliknite i povucite ulijevo ili udesno u ravnalu ili u sredini valnog oblika u uređivaču pametnog tempa.

 2. Tipkom Option kliknite odabrani raspon, a zatim na skočnom izborniku odaberite Lock Range (Zaključaj raspon).

Pregled, uređivanje podataka o tempu i ostalo u uređivaču pametnog tempa

Urednik pametnog tempa uključuje i druge funkcije:

 • Da biste uredili podatke o tempu u audiodatoteci, kliknite skočni izbornik Uredi. Možete ponovno analizirati audiodatoteku, primijeniti tempo područja na projekt ili primijeniti tempo projekta na područje, produljiti promjene tempa, ukloniti promjene tempa u datoteci i još mnogo toga.

 • Da biste tempo datoteke udvostručili ili prepolovili, kliknite x2 ili /2 na zaslonu Tempo. Na primjer možda ste snimili audiozapis u načinu rada Prilagodba, a Logic Pro otkrio je tempo dvostruko brži ili upola sporiji od tempa koji želite.

 • Da biste pregledali datoteku, kliknite ikona za reprodukcijuNo alt supplied for Image.

 • Da biste u pretpregled dodali metronom, kliknite gumb Metronome (Metronom)No alt supplied for Image.

 • Da biste reproducirali datoteku ili odabir, kliknite ikonu petljeNo alt supplied for Image.

 • Za detaljnije uređivanje u uređivaču pametnog tempa, kao što je skaliranje odabira oznaka naglašenih doba u odabranim odjeljcima, kliknite gumb Hint Mode (Način sa savjetima)No alt supplied for Image kako biste isključili način rada sa savjetima.

Saznajte više o upotrebi uređivača pametnog tempa

Koristite Smart Tempo sa snimkama s više zapisa

Za snimanje zvuka više zapisa Logic Pro stvara kombinaciju niza audiodatoteka s više zapisa. Pametni tempo zatim tu kombinaciju analizira kako bi stvorio kartu tempa.

S Pametnim tempom i snimkama s više zapisa možete raditi na tri načina:

 • Možete stvoriti snimku više zapisa i dati da pametni tempo uskladi tempo tijekom snimanja.

 • U projekt možete uvesti više audiodatoteka, a Smart Tempo će ih istodobno analizirati prilikom uvoza.

 • Možete odabrati audio područja u području Zapisi u projektu i dati da ih Pametni tempo zajedno analizira.

Prilikom izrade snimke s više zapisa ili ako uvozite više datoteka u područje Zapisi, najprije postavite ove opcije.

 1. Odaberite Datoteka > Postavke projekta > Pametni tempo.

 2. Odaberite opciju Prilagodi tempo projekta na skočnom izborniku „Zadano za mod Tempo projekta“.

 3. Prilikom uvoza audiodatoteka odaberite Uključeno na skočnom izborniku „Postavi uvezene audiodatoteke na“. Time se automatski uključuje Flex za uvezene datoteke.

Prilikom korekcije analize tempa u uređivaču pametnog tempa obavezno upotrijebite tu kombinaciju, a možete je odabrati na prikazu naziva datoteka na alatnoj traci uređivača pametnog tempa.

Saznajte više o upotrebi pametnog tempa sa snimanjem više zapisa

Ako ne želite snimati pomoću značajke Smart tempo

Ako ne želite koristiti značajke pametnog tempa, odaberite način Keep (Zadrži). U načinu rada Keep (Zadrži) materijali povezani s tempom, kao što su zapisi u alatu Drummer, u skladu su s trenutnom postavkom tempa. Zapise možete analizirati i nakon što ih snimite.

Da biste odabrali način Keep (Zadrži), učinite sljedeće:

 1. Odaberite File (Datoteka) > Project Settings (Postavke projekta) > Smart Tempo (Pametni tempo).

 2. Na skočnom izborniku Project Tempo Mode (Način rada s tempom projekta) odaberite Keep Project Tempo (Zadrži tempo projekta).

Saznajte više

Datum objave: