סעיף מפרטי חומרה בדוח מערכת.

בדיקת תאימות

לפני רכישה של חומרה או תוכנה חדשות, ודא/י שהן יפעלו עם ה-Mac על-ידי השוואת דרישות המערכת להפעלת הפריט מול דוח המערכת.

כיצד ניתן להפיק דוח מערכת

החלונית “שירות” ב״נתוני המערכת״. בחלונית ניתן לראות שה-Mac מכוסה במסגרת אחריות מוגבלת וזכאי לכיסוי AppleCare+‎. בצד של החלונית ניתן לראות את הכפתורים “הוסף”, “פרטים” ו”קבלת תמיכה”.

בדיקת האחריות שלך

אין צורך לבקר ב-Apple Store על-מנת לבדוק את מצב האחריות של ה-Mac או לבדוק אם הינך זכאי/ית לרכוש כיסוי AppleCare.

קבלת מידע אודות האופן לתיקון ה-Mac או לקבלת שירות עבורו

החלונית ״אחסון״ ב״נתוני המערכת״, מראה ייצוג גרפי של שטח האחסון.

סידור הכונן שלך

צפה/י בייצוג גרפי על-מנת לקבל הצצה על מה שתופס שטח אחסון ב-Mac.

כיצד ניתן לראות מה גוזל שטח ב-Mac

תיב הדו-שיח ״האם הינך בטוח/ה שברצונך למחוק את האשפה אוטומטית״ בחלון ״המלצות אחסון״.

אל תרוקן/י שוב את פח האשפה

ניתן להגדיר שפריטים שנמצאים בפח האשפה במשך 30 ימים יימחקו באופן אוטומטי – על-מנת לחסוך בשטח כונן משמעותי.

כיצד ניתן לחפש ולמחוק קבצים

כדי לעיין במדריך למשתמש ב״נתוני המערכת״, יש ללחוץ על ״תוכן העניינים״ בראש העמוד או להזין מילה או משפט בשדה החיפוש.

מועיל?
מגבלת תווים: 250
מגבלת התווים המרבית היא 250.
תודה על המשוב.