סעיף מפרטי חומרה בדוח מערכת.

בדיקת תאימות

לפני רכישה של חומרה או תוכנה חדשות, ודא/י שהן יפעלו עם ה-Mac על-ידי השוואת דרישות המערכת להפעלת הפריט מול דוח המערכת.

כיצד ניתן להפיק דוח מערכת

החלונית ״שירות״ ב״נתוני המערכת״, מציגה את אפשרויות השירות של AppleCare.

בדיקת האחריות שלך

אין צורך לבקר ב-Apple Store על-מנת לבדוק את מצב האחריות של ה-Mac או לבדוק אם הינך זכאי/ית לרכוש כיסוי AppleCare.

קבלת מידע אודות האופן לתיקון ה-Mac או לקבלת שירות עבורו

החלונית ״אחסון״ ב״נתוני המערכת״, מראה ייצוג גרפי של שטח האחסון.

סידור הכונן שלך

צפה/י בייצוג גרפי על-מנת לקבל הצצה על מה שתופס שטח אחסון ב-Mac.

כיצד ניתן לראות מה גוזל שטח ב-Mac

תיב הדו-שיח ״האם הינך בטוח/ה שברצונך למחוק את האשפה אוטומטית״ בחלון ״המלצות אחסון״.

אל תרוקן/י שוב את פח האשפה

ניתן להגדיר שפריטים שנמצאים בפח האשפה במשך 30 ימים יימחקו באופן אוטומטי – על-מנת לחסוך בשטח כונן משמעותי.

כיצד ניתן לחפש ולמחוק קבצים

כדי לעיין במדריך למשתמש של ״נתוני המערכת״, לחץ/י על ״תוכן העניינים״ בראש העמוד.

מועיל؟
מגבלת תווים: 250
מגבלת התווים המרבית היא 250.
תודה על המשוב.