החלון להוספת חשבונות אינטרנט ליישום ״אנשי קשר״.

איסוף אנשי קשר מכל החשבונות שלך

אם יש לך אנשי קשר בחשבונות אחרים – כגון iCloud,‏ Google, או Yahoo!‎ – ניתן לגשת לכולם ב״אנשי קשר״.

כיצד להשתמש באנשי קשר מחשבונות אינטרנט אחרים

החלון להוספת רשימה חכמה, עם רשימה בשם ״מועדון קריאה״ הכוללת אנשי קשר שהמילה ״קריאה״ מופיעה בשדה ״הערה״ שלהם.

יצירת רשימות באופן אוטומטי

אפשר ליצור רשימה חכמה על-ידי זיהוי המכנה המשותף שיש לכמה מאנשי הקשר שלך. לדוגמה, ניתן ליצור רשימה חכמה בשם ״מועדון קריאה״ הכוללת את כל אנשי הקשר שבשדה ״הערה״ בכרטיס שלהם כתוב ״קריאה״.

איך יוצרים רשימות חכמות

החלון ״אנשי קשר״ עם הכפתור ״מפה״ לצד הכתובת.

הצגה על-גבי מפה

רוצה לראות היכן גר אחד מאנשי הקשר שלך? ניתן לפתוח מפה הישר מהיישום "אנשי קשר".

כיצד להציג כתובות של אנשי קשר על המפה

כדי לעיין במדריך למשתמש ב״אנשי קשר״, יש ללחוץ על ״תוכן העניינים״ בראש העמוד או להזין מילה או משפט בשדה החיפוש.

מועיל?
מגבלת תווים: 250
מגבלת התווים המרבית היא 250.
תודה על המשוב.