AirPods Pro (דור שני).

קישור ה‑AirPods

ניתן לקשר את ה‑AirPods למכשיר Apple כדי להאזין למוזיקה, סרטים, הודעות ועוד. לאחר הגדרת ה‑AirPods במכשיר Apple אחד (לדוגמה ב‑iPhone), ה‑AirPods מתחברות אוטומטית לכל שאר מכשירי ה‑Apple שלך שבהם התחברת עם אותו Apple ID.

קישור AirPods למכשיר של Apple‏

AirPods (דור שני).

האזנה בהקשה או בלחיצה

באמצעות הקשה או לחיצה פשוטה, אפשר לעצור את הפעלת הסרטון ולחדש את ההפעלה, לדלג על רצועות מוזיקה, להפעיל את Siri ועוד, בלי שימוש במכשיר אחר.

ללמוד כיצד להשתמש בבקרי השליטה של ה‑AirPods

מסך עוצמת השמע במרכז הבקרה שמציג את רמת עוצמת השמע של AirPods Max. מתחת למחוון עוצמת השמע מימין נמצאת האייקון ״הפחתת רעש״/״צמצום רעשים״, שמציין שהמצב ״הפחתת רעש״ מופעל. משמאל רואים את האייקון של ״שמע מרחבי״/״מעקב אחרי הראש״, המציין ששמע מרחבי ומעקב אחר הראש מופעלים.

הפחתת רעשי הסביבה

ה-AirPods מאפשרים לך להעניק את מלוא תשומת הלב למה שהכי חשוב באותו רגע. אפשר להפעיל את ״צמצום רעשים״ עם AirPods Pro (כל הדורות) או AirPods Max כדי לחסום רעשים מבחוץ. אם לעומת זאת חשוב לך לשמוע אם הכלב נובח או אם הקומקום שורק, באפשרותך לעבור למצב ״חדירת רעשי רקע״. ב-AirPods Pro (דור שני), אפשר גם להשתמש ב״שמע מותאם״ כדי לשנות באופן אוטומטי את הרמה של הפחתת הרעשים בהתאם לסביבה שלך.

מעבר בין מצבים שונים של הפחתת רעש

מסך ביישום ״איתור״ ב‑iPhone. המיקום של ה‑AirPods מוצג על מפה של סן פרנסיסקו יחד עם כתובת ועם האפשרויות ״השמע צליל״ ו״מצא״.

איתור ה‑AirPods

היישום ״איתור״ מאפשר לך אתר את ה‑AirPods כשהם הולכים לאיבוד, ולקבל אליהם הוראות הגעה. אם הן בקרבת מקום, ניתן להשמיע צליל ב‑AirPods כדי לעזור לך לאתר אותן, להגדיר התראות השארה מאחור כדי להודיע לך שהשארת אותן מאחור, ועוד.

איתור ה‑AirPods ב״איתור״

מסך ״מכשירי שמיעה״ ב״מרכז הבקרה״. מלמעלה למטה, הוא כולל את ״עוצמת האוזניות״ בדציבלים, ״עוצמת השמע עם מדיה״, ״האזנה בזמן אמת״, ״שיפור שיחה״ ו״התאמת אוזניות״.

תוכנן עבורך

המאפיינים המובנים ב-AirPods מקלים עליך להתמקד בעבודה, להשתמש בבקרי השליטה של ה-AirPods ולשמוע אנשים מדברים בחדר.

תחילת העבודה עם מאפייני הנגישות

כדי לחפש מידע במדריך למשתמש של AirPods, יש להקיש על תוכן העניינים בחלק העליון של העמוד, או לרשום מילה או ביטוי בשדה החיפוש.

מועיל?
מגבלת תווים: 250
מגבלת התווים המרבית היא 250.
תודה על המשוב.