אודות ״שטיפת ידיים״ ופרטיות…

״שיפור שטיפת ידיים״ נועד להגן על הפרטיות שלך ומאפשר לך לבחור מה לשתף.

״שיפור שטיפת ידיים״ שולח מידע מוגבל הנלכד על-ידי ה-Apple Watch כחלק מהשימוש שלך במאפיין ״שטיפת ידיים״. המידע שנאסף כולל נתוני תנועה מוגבלים, משוב שסיפקת ונתוני שמע מעובדים מסוימים. אם בחרת לשתף מידע זה, רק עובדי Apple יעיינו בו במטרה לפתח ולשפר את המאפיין ״שטיפת ידיים״ ולהבין את מידת היעילות שלו; המידע לא ישמש לאף מטרה אחרת. מידע זה אינו משויך ל-Apple ID שלך או לנתונים אחרים ש-Apple עשויה לקבל מהשימוש שלך בשירותי Apple אחרים.

המידע הנאסף ממך כחלק מ״שיפור שטיפת ידיים״ כולל נתוני תנועה לא מעובדים מסוימים (כגון נתוני מד תאוצה), את האינטראקציה שלך עם המאפיין (כגון התגובה שלך לעדכוני שטיפת ידיים) ושמע מעובד מסוים הנלכד על-ידי ה-Apple Watch רק כשמאפיין זה מופעל ומעובד במכשיר כדי להסיר את רוב המופעים של דיבור הניתן לזיהוי.

קבצי השמע הנאספים לא יחרגו מ-60 שניות מהרגע שבו תנועת שטיפת ידיים זוהתה על-ידי ה-Apple Watch. כל שמע המזוהה על-ידי Apple כדי לכלול דיבור הניתן לזיהוי יימחק מיד.

כל המידע שסופק כחלק מ״שיפור שטיפת ידיים״ יוצפן בעת המעבר ובמכשיר.

הפעלת ״שיפור שטיפת ידיים״, מהווה אישור והסכמה שלך לשידור, איסוף, שיתוף, תחזוקה, עיבוד, שימוש וחשיפת מידע זה על-ידי Apple, חברות בנות וסוכנים שלה, כמתואר לעיל. Apple עשויה לאחסן מידע זה בספקי שירות חיצוניים מהימנים. באפשרותך לבחור להפסיק את שיתוף הנתונים שלך ע- Apple בכל עת. לשם כך, יש לעבור אל ״הגדרות״ > ״פרטיות״ > ״נתונים ושיפורים״ ולהקיש לכיבוי ״שיפור שטיפת ידיים״.

בכל עת, מידע שנאסף על-ידי Apple יטופל בכפוף למדיניות הפרטיות של Apple, הזמינה לעיון בכתובת: www.apple.com/privacy.

תאריך פרסום: